Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s miljöskydd

Vi har, som europeisk institution, en viktig uppgift att fylla för att skydda miljön och bekämpa miljöförändringar. För att förbättra vår miljöprestanda och i görligaste mån minska vår klimatpåverkan antog ECB en miljöpolicy 2007 och ingår sedan 2010 i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

Läs mer
UNDER 2022

FÖRBÄTTRADE VI VÅR MILJÖPRESTANDA

uppvärmning av Eurotower med biogas i stället för naturgas

implementering av ytterligare energibesparande åtgärder

ytterligare intern kvartalsrapportering om vårt koldioxidavtryck för att bättre övervaka och styra vår miljöprestanda

omvandling av nästan 2 000 m² gräsmatta till vilda ängar runt vår huvudbyggnad

lansering av en kampanj för att öka medvetenheten om ”vägen till Paris” – en spännande tävling mellan ECB:s affärsområden

borttagande av 100 golvplacerade skrivare i ECB:s byggnader – cirka 30 % av alla skrivare

ECB:s miljöskydd

Få reda på mer

OM MILJÖSKYDD PÅ ECB OCH ANDRA EU-INSTITUTIONER

Miljöpolitik

Denna policy tillhandahåller en rad tydliga åtgärder för att förbättra vår miljöprestanda och minimera vårt ekologiska fotavtryck.

Mer

Energibesparande inslag i vår huvudbyggnad

Se hur vi återanvänder energi, värme och regnvatten för att göra vår huvudbyggnad så miljövänlig som möjligt.

Mer

Interinstitutionellt samarbete

Lär dig mer om hur de europeiska institutionerna som är med i Emas samarbetar för att minska sin klimatpåverkan.

Mer

Alla sidor i detta avsnitt