European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s miljöskydd

Som europeisk institution har vi en viktig uppgift att fylla för att skydda miljön och bekämpa miljöförändringar. För att förbättra vår miljöprestanda och i görligaste mån minska vår klimatpåverkan antog ECB en miljöpolicy 2007 och ECB ingår sedan 2010 i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

Läs
UNDER 2020

HAR VI

infört verktyg för att beräkna hur mycket utsläpp som undvikits genom onlinemöten

satt upp tre bikupor vid ECB:s huvudbyggnad

börjat beräkna hur mycket utsläpp som genereras genom ökat distansarbete

utvidgat vår laddnings­infrastruktur för elbilar

infört elektroniska underskrifter och en plattform för elektroniska anbud

uppgraderat vår infrastruktur för organiskt avfall

ECB:s miljöskydd

Läs mer

OM MILJÖSKYDD PÅ ECB OCH ANDRA EU-INSTITUTIONER

Miljöpolitik

Denna policy tillhandahåller en rad tydliga åtgärder för att förbättra vår miljöprestanda och minimera vårt ekologiska fotavtryck.

Mer

Vår huvudbyggnads energibesparande inslag

Se hur vi återanvänder energi, värme och regnvatten för att göra vår huvudbyggnad så miljövänlig som möjligt.

Mer

Interinstitutionellt samarbete

Lär dig mer om hur de europeiska institutionerna som listats i Emas samarbetar för att minska sin klimatpåverkan.

Mer

Alla sidor i detta avsnitt