Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s miljöskydd

Som en Europeisk institution har vi en viktig uppgift att fylla för att skydda miljön och bekämpa miljöförändringar. För att förbättra vår miljöprestanda och i görligaste mån minska vår klimatpåverkan antog ECB en miljöpolicy 2007 och ECB ingår sedan 2010 i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

Läs
Sedan 2008

har vi

minskat koldioxidutsläppen per arbetsplats med 75 procent

minskat energiförbrukningen per arbetsplats med 36 procent

minskat vattenförbrukningen per arbetsplats med 22 procent

Under 2019

har vi

introducerat ett retursystem för kaffekoppar för avhämtning och utfasat användning av enskilt förpackade snacks i mötes- och konferenslokaler

för första gången deltagit i den europeiska veckan för minskat avfall

ytterligare främjat biodeversitet genom att montera nya insektshotell och bon för fladdermöss och fåglar

ECB:s miljöskydd

Läs mer

OM MILJÖSKYDD PÅ ECB OCH ANDRA EU-INSTITUTIONER

Miljöpolitik

Denna policy tillhandahåller en rad tydliga åtgärder för att förbättra vår miljöprestanda och minimera vårt ekologiska fotavtryck.

Mer

Vår huvudbyggnads energibesparande inslag

Se hur vi återanvänder energi, värme och regnvatten för att göra vår huvudbyggnad så miljövänlig som möjligt.

Mer

Interinstitutionellt samarbete

Lär dig mer om hur de Europeiska institutionerna som listats i Emas samarbetar för att minska sin klimatpåverkan.

Mer

Alla sidor i detta avsnitt