European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB:s miljöskydd

Som europeisk institution har vi en viktig uppgift att fylla för att skydda miljön och bekämpa miljöförändringar. För att förbättra vår miljöprestanda och i görligaste mån minska vår klimatpåverkan antog ECB en miljöpolicy 2007 och ingår sedan 2010 i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

Läs mer
UNDER 2021

FÖRBÄTTRADE VI VÅR MILJÖPRESTANDA GENOM ATT

anpassa ECB:s mål för koldioxidminskning till Parisavtalet

anordna vår första vecka om biologisk mångfald för alla medarbetare

plantera partier med ängsblommor och lavendel vid huvudbyggnaden för att skapa en livsmiljö för insekter, fjärilar och bin

uppdatera rapporteringen om ECB:s koldioxidavtryck

utfärda vägledning för att minska fysiska möten efter pandemin

införa metoder för att spara vatten i våra rengöringsprocesser

ECB:s miljöskydd

Få reda på mer

OM MILJÖSKYDD PÅ ECB OCH ANDRA EU-INSTITUTIONER

Miljöpolitik

Denna policy tillhandahåller en rad tydliga åtgärder för att förbättra vår miljöprestanda och minimera vårt ekologiska fotavtryck.

Mer

Energibesparande inslag i vår huvudbyggnad

Se hur vi återanvänder energi, värme och regnvatten för att göra vår huvudbyggnad så miljövänlig som möjligt.

Mer

Interinstitutionellt samarbete

Lär dig mer om hur de europeiska institutionerna som är med i Emas samarbetar för att minska sin klimatpåverkan.

Mer

Alla sidor i detta avsnitt