Menu

Huvudbyggnad

”ECB:s nya hem är en modern byggnad för en modern centralbank.”

(Mario Draghi, ECB:s ordförande)

ECB valde att bygga sitt nya kontor vid Grossmarkthalle (Frankfurts gamla saluhall). I november 2014 – när byggnadsarbetena var klara – började ECB bedriva sin verksamhet från en modern och hållbar byggnad som anpassats till bankens specifika behov.

Intervallfilm

©ECB/Robert Metsch, Frankfurt am Main

Fakta och siffror

185 m hög skyskrapa +++ Grossmarkthalle, med en längd på 250 m +++ Total yta på 120 000 m² +++ 700 träd har planterats på platsen +++ Skyskrapans fasad består av 6 000 paneler +++ 14 stålbalkar i byggnadens atrium +++ 73 km nya fasadfogar

Uttalanden

”Jag är glad över att ha fått vara den som övervakat färdigställandet av denna byggnad, som så många människor har bidragit till genom åren. Alla inblandade har lagt ned ett enormt arbete inom en snäv tidsram för att få byggnaden färdig så att vi kan flytta in 2014.”

Vítor Constâncio
ECB:s vice ordförande, ansvarig för byggnadsprojektet

”Min vision för det nya kontoret var att det skulle vara en byggnad som kombinerar mycket gammal och toppmodern arkitektur. Vi ville dessutom inte bara erbjuda personalen funktionella och bekväma kontor och möteslokaler, utan även skapa en mötesplats här i Frankfurt, i hjärtat av Europa. Och jag tror faktiskt att vi har lyckats med det.”

Werner Studener
generaldirektör för Administration vid ECB och samordnare för de nya ECB-lokalerna

”Den här byggnaden, vars planering och färdigställande jag har varit involverad i varje dag de senaste 16 åren, börjar nu bli en levande arbetsplats – något som jag och mitt team har arbetat för länge. Den har byggts av personalen för personalen, och jag är oerhört stolt över mitt team och över vad vi har lyckats uppnå.”

Thomas Rinderspacher
ECB:s projektledare för de nya ECB-lokalerna