Menu

Główna siedziba

„Nowa siedziba EBC to nowoczesny obiekt godny nowoczesnego banku centralnego”

Mario Draghi, prezes EBC

Na miejsce swojej nowej siedziby EBC wybrał teren otaczający Grossmarkthalle (gdzie dawniej mieścił się miejski targ hurtowy). Po zakończeniu budowy w listopadzie 2014 r. EBC przeniósł się do nowoczesnego, zaprojektowanego zgodnie z zasadami równowagi środowiskowej obiektu, który spełnia specyficzne wymagania banku centralnego.

Budowa – film poklatkowy

© EBC / Robert Metsch, Frankfurt nad Menem

Nowa siedziba w liczbach

wysokość wieżowca: 185 m +++ długość Grossmarkthalle: 250 m +++ powierzchnia terenu: 120 000 m² +++ liczba posadzonych na terenie drzew: 700 +++ liczba paneli na elewacji wieżowca: 6000 +++ liczba stalowych wiązarów w atrium: 14 +++ długość uzupełnionych spoin między cegłami Grossmarkthalle: 73 km

Pierwsze komentarze

„Cieszę się, że to właśnie mi powierzono nadzór nad budową nowej siedziby. W realizację tego wieloletniego przedsięwzięcia zaangażowanych było bardzo wiele osób. Wszyscy oni pracowali niezwykle ciężko i pod presją czasu, aby budynek był gotowy na przyjęcie nas w 2014 roku”.

Vítor Constâncio
Wiceprezes EBC, odpowiedzialny za budowę nowej siedziby

„W moich wyobrażeniach nowa siedziba miała stanowić połączenie architektury bardzo starej z najnowocześniejszą. Chcieliśmy przy tym nie tylko zapewnić pracownikom funkcjonalną, wygodną przestrzeń do pracy i integracji, lecz także stworzyć tu we Frankfurcie, w sercu Europy, swoiste miejsce spotkań. Wierzę, że udało nam się tego dokonać”.

Werner Studener
Dyrektor generalny ds. administracji i koordynator budowy nowej siedziby EBC

„Właśnie staje się rzeczywistością budynek, którego planowaniu i budowie towarzyszyłem codziennie przez ostatnie 16 lat – tak spełnia się cel, do którego wraz z całym zespołem od dawna dążyliśmy. Nową siedzibę zbudowali pracownicy dla pracowników. Jestem niezwykle dumny ze swojego zespołu i z tego, co wspólnie osiągnęliśmy”.

Thomas Rinderspacher
Kierownik projektu budowy nowej siedziby EBC