Menu

Hlavná budova

„Nový domov ECB je modernou budovou pre modernú centrálnu banku.“

(Mario Draghi, prezident ECB)

ECB si na výstavbu svojho nového sídla vybrala areál Grossmarkthalle, bývalej veľkoobchodnej tržnice vo Frankfurte nad Mohanom. Po ukončení stavebných prác ECB začala v novembri 2014 vykonávať svoju činnosť z novej modernej a energeticky úspornej budovy postavenej na základe jej špecifických požiadaviek.

Zrýchlené video priebehu výstavby

©ECB/Robert Metsch, Frankfurt nad Mohanom

Fakty a čísla

185 metrov vysoká kancelárska budova +++ 250 metrov dlhá budova Grossmarkthalle +++ 120 000 m² celkovej plochy areálu +++ 700 stromov vysadených priamo v areáli +++ 6 000 panelov na fasáde kancelárskej budovy +++ 14 oceľových nosníkov v átriu +++ 73 km nanovo vyškárovaného tehlového muriva na fasáde

Vyhlásenia

„Je mi potešením byť tým, kto dozeral na úspešnú realizáciu projektu výstavby. Projektu, na ktorom sa počas niekoľkých rokov podieľali toľkí ľudia. Všetci zúčastnení vykonali obrovské množstvo práce v náročnom časovom harmonograme s cieľom dokončiť budovu a umožniť sťahovanie v roku 2014.“

Vítor Constâncio
viceprezident ECB, zodpovedný za projekt výstavby

„Mojou víziou nového sídla bola budova, ktorá by v sebe spájala veľmi starú a najmodernejšiu architektúru. Naším cieľom nebolo iba poskytnúť zamestnancom funkčné a pohodlné kancelárske a konferenčné priestory, ale taktiež vytvoriť vo Frankfurte, a teda v srdci Európy, stretávací bod. Dovolím si tvrdiť, že sa nám to podarilo.“

Werner Studener
generálny riaditeľ pre správu ECB a koordinátor projektu nového sídla ECB

„Táto budova, plánovaniu a výstavbe ktorej som venoval každý deň počas posledných 16 rokov, práve vstupuje do života. Ide o okamih, na ktorom som spolu s mojím tímom veľmi dlho pracoval. Túto budovu postavili zamestnanci pre zamestnancov a som nesmierne hrdý na to, čo sme spolu s mojím tímom dokázali.“

Thomas Rinderspacher
projektový manažér ECB pre projekt nového sídla ECB