Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Národné strany

2 €

Andorra

Andorra dňa 30. júna 2011 podpísala menovú dohodu s Európskou úniou. Na základe tejto dohody môže používať euro ako svoju oficiálnu menu a vydávať vlastné eurové mince. Na všetkých minciach je zobrazených 12 hviezd európskej vlajky.

Na minci 2 € sa nachádza štátny znak Andorry a heslo „virtus unita fortior“ (v jednote je sila). Nápis na hrane mince 2 €: 2 **, šesťkrát po obvode hrany.

Andorra

Belgicko

Belgické eurové mince navrhol Jan Alfons Keustermans, riaditeľ Mestskej akadémie výtvarného umenia v Turnhoute. V obehu sú tri rovnako platné série mincí.

Na minciach prvej série je vo vnútornej časti zobrazený kráľ Albert II. a vo vonkajšej časti sa nachádza jeho monogram – veľké písmeno „A“ umiestnené pod korunou – medzi dvanástimi hviezdami symbolizujúcimi Európu, a rok vydania.

V roku 2008 Belgicko podobu mincí mierne upravilo na základe usmernení Európskej komisie. Na minciach druhej série je tiež zobrazený kráľ Albert II., ale jeho monogram a rok vydania sa už nachádzajú vo vnútri mince, rovnako ako značka mincovne a kód Belgicka „BE“.

V roku 2014 Belgicko vydalo tretiu sériu mincí, na ktorých je zobrazený kráľ Philippe, jeho monogram „FP“ a kód Belgicka „BE“. Po oboch stranách roku vydania je uvedená značka mincovne.

Nápis na hrane mince 2 €: 2 **, šesťkrát zrkadlovo po obvode hrany.

Belgicko

Cyprus

Mince 1 € a 2 € zobrazujú modlu v tvare kríža z doby medenej (3000 rokov pred n. l.). Tento typický príklad cyperského prehistorického umenia vyjadruje postavenie Cypru v centre civilizácie a kultúry.

Cyprus

Estónsko

Motív národnej strany estónskych mincí je pri všetkých nominálnych hodnotách rovnaký. Znázorňuje geografický motív Estónska a slovo „Eesti“ (Estónsko).  

Estónsko

Fínsko

Fínsko sa inšpirovalo svojimi pôvodnými mincami a vybralo si tri motívy. Plody a kvety moruše zobrazené na tejto minci sú dielom Raima Heina. Nápis na hrane mince 2 €: SUOMI FINLAND ***, pričom * predstavuje hlavu leva.

Fínsko

Francúzsko

Motív národnej strany prvej série francúzskych eurových mincí bol vybratý spomedzi vyše 1 200 návrhov. Výberová komisia pod vedením ministra hospodárstva a financií z nich vybrala tri návrhy, každý z nich na konkrétne nominálne hodnoty.

Autorom návrhu mincí 1 € a 2 € prvej série je umelec Joaquin Jimenez. Mince zobrazujú strom, ktorý symbolizuje život, kontinuitu a rast. Strom je umiestnený v strede šesťuholníka, po obvode ktorého stojí heslo Francúzskej republiky „Liberté, Egalité, Fraternité“ (sloboda, rovnosť, bratstvo).

V roku 2022 Francúzsko zaviedlo druhú sériu mincí 1 € a 2 €. Novým motívom sú dubové a olivové vetvičky, ktoré tvoria strom života a symbolizujú silu, pevnosť a mier. Strom a heslo sú umiestnené v strede šesťuholníka.

Nápis na hrane mince 2 €: 2**, šesťkrát zrkadlovo po obvode hrany.

Francúzsko

Grécko

Motívy národných strán vybral minister hospodárstva spolu s guvernérom gréckej národnej banky (Bank of Greece) spomedzi návrhov národnej technickej a umeleckej komisie. Autorom návrhu víťazných motívov je sochár Georges Stamatopoulos, ktorého sponzorovala Bank of Greece. Každá minca znázorňuje iný motív. Táto minca predstavuje scénu z mozaiky v Sparte (z 3. stor. pred n. l.), na ktorej Európu – postavu z gréckej mytológie, po ktorej je pomenovaný náš kontinent – unáša Zeus prevtelený do býka. Nápis na hrane mince 2 €: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * (Helénska republika).

Grécko

Holandsko

Holandsko na prvú sériu mincí vybralo dva návrhy Bruna Ninabera van Eybena, na ktorých je zobrazená kráľovná Beatrix. V obehu sú dve rovnako platné série mincí.

Na minciach druhej série, uvedenej do obehu v roku 2014, je zobrazený kráľ Willem-Alexander s nápisom „Willem-Alexander Koning der Nederlanden“ (holandský kráľ).

Mince 1 € a 2 €:

Prvá séria: kráľovná Beatrix s nápisom „Beatrix Koningin der Nederlanden“ (holandská kráľovná).

Druhá séria: kráľ Willem-Alexander s nápisom „Willem-Alexander Koning der Nederlanden“ (holandský kráľ). Po oboch stranách roku vydania je uvedená značka mincovne. Nápis na hrane mince 2 € oboch sérií: GOD * ZIJ * MET * ONS * (Boh s nami).

Holandsko

Chorvátsko

Chorvátsko si na národné strany eurových mincí vybralo štyri motívy, všetky s typickým chorvátskym šachovnicovým vzorom na pozadí. Na všetkých minciach je tiež zobrazených 12 hviezd európskej vlajky.

Na minci 2 € je zobrazená mapa Chorvátska so šachovnicovým vzorom na pozadí. Na minci, ktorej autorom je Ivan Šivak, je uvedený rok vydania a názov krajiny v chorvátčine „HRVATSKA“.

Nápis na hrane mince 2 €: „O LIJEPA O DRAGA O SLATKA SLOBODO” („Ó, krásna, vzácna, sladká sloboda“), verš zo známej hry „Dubravka“ od Ivana Gundulića.

Chorvátsko

Írsko

Írska vláda sa rozhodla na všetkých minciach použiť ten istý národný motív. Je na nich keltská harfa ako tradičný národný symbol Írska. Na minciach je okrem toho uvedený rok vydania a slovo „Éire“ (názov Írska v írskom jazyku). Autorom grafického návrhu harfy je Jarlath Hayes. Nápis na hrane mince 2 €: 2**, šesťkrát zrkadlovo po obvode hrany.

Írsko

Litva

Na litovských eurových minciach je zobrazený štátny znak Litovskej republiky, Vytis, názov vydávajúcej krajiny „LIETUVA“ a rok vydania „2015“. Na minciach je tiež zobrazených 12 hviezd európskej vlajky. Autorom návrhu je sochár Antanas Žukauskas. Nápis na hrane mince 2 €: LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (Sloboda * Jednota * Blahobyt *).

Litva

Lotyšsko

Mince 2 € znázorňujú lotyšské sedliacke dievča. Tento motív bol pôvodne použitý na strieborných päťlatsových minciach z roku 1929. Na hrane mince je uvedený nápis DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU (BOH ŽEHNAJ LOTYŠSKO). Autorom návrhu je Guntars Sietiņš.

Lotyšsko

Luxembursko

Mince navrhla Yvette Gastauerová-Clairová po dohode s Kráľovským dvorom a luxemburskou vládou.

Všetky luxemburské mince nesú portrét Jeho kráľovského veličenstva veľkovojvodu Henriho. Je na nich aj rok vydania a názov štátu „Lëtzebuerg“ v luxemburčine.

 

Luxembursko

Malta

Hlavným motívom mincí 1 € a 2 € je emblém Maltézskeho rádu. Počas jeho vlády na Malte v rokoch 1530 až 1798 sa s týmto ostrovom začal spájať osemcípy kríž, ktorý sa dnes často označuje ako maltézsky kríž.

Malta

Monako

V obehu sú dve série mincí.

Mince 2 € prvej série nesú portrét kniežaťa Rainiera III. Na minciach 1 € sa nachádza dvojportrét kniežaťa Rainiera III. a dedičného princa Alberta. Mince 10, 20 a 50 centov zobrazujú kniežaciu pečať. Na minciach 1 cent, 2 centy a 5 centov je erb monackého kniežacieho rodu.

Dvojeurové a jednoeurové mince druhej série nesú portrét kniežaťa Alberta II. Na minciach 10, 20 a 50 centov je monogram kniežaťa Alberta. Na minciach 1 cent, 2 centy a 5 centov je hlavným motívom erb monackého kniežacieho rodu.

Nápis na hrane mince 2 €: 2**, šesťkrát zrkadlovo po obvode hrany.

Monako

Nemecko

Nemeckí verejní činitelia a numizmatici na národnú stranu euromincí vybrali tri rôzne návrhy. Na minciach 1 € a 2 € je zobrazená orlica, tradičný symbol nemeckej zvrchovanosti, obklopená hviezdami Európskej únie. Autormi tohto motívu sú Heinz Hoyer a Sneschana Russewa-Hoyerová. Nápis na hrane mince 2 €: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT“ (jednota, spravodlivosť a sloboda) a orlica ako symbol federácie.

Nemecko

Portugalsko

V Portugalsku boli z návrhov predložených do celonárodného konkurzu vybraté tri rôzne motívy eurových mincí. Víťazom konkurzu sa stal Vítor Manuel Fernandes dos Santos, ktorý sa vo svojich návrhoch inšpiroval historickými znakmi a pečaťami prvého portugalského kráľa Doma Alfonsa Henriquesa. Na minciach 1 € a 2 € sú zobrazené portugalské hrady a erby, obklopené hviezdami EÚ. Tento motív symbolizuje dialóg, zdieľanie hodnôt a dynamiku budovania Európy. V strede mincového poľa je kráľovská pečať z roku 1144. Na hrane mince 2 € je zobrazených päť erbov a sedem hradov, rovnomerne rozmiestnených po obvode mince.

Portugalsko

Rakúsko

Rakúsko sa rozhodlo vydať sériu mincí s motívmi kvetov, architektonických diel a známych historických osobností. Návrhy vybrala národná komisia za pomoci prieskumu verejnej mienky. Autorom návrhov je rakúsky umelec Josef Kaiser. Táto minca nesie portrét pacifistky Berthy von Suttnerovej, symbolu rakúskej snahy o mier po mnoho desaťročí. Nápis na hrane mince 2 €: 2 EURO ***, šesťkrát zrkadlovo po obvode hrany.

Rakúsko

San Maríno

Prvá séria: na minci 2 € je zobrazená vládna budova (Palazzo Pubblico). Nápis na hrane mince 2 €: 2*, šesťkrát zrkadlovo po obvode hrany.


Druhá séria: na minci je znázornený detail obrazu Giovana Battistu Urbinelliho, portrét svätého Marina.

San Maríno

Slovensko

Na minciach hodnoty 1 € a 2 € je zobrazený dvojkríž na trojvrší, ktorý je v štátnom znaku Slovenskej republiky.

Slovensko

Slovinsko

Na tejto minci je portrét básnika Franceho Prešerena a verš „Shivé naj vsi naródi“ (Boh žehnaj všetkým národom) z jeho básne „Zdravljica“, použitý aj v slovinskej hymne. Nápis na hrane mince 2 €: SLOVENIJA, po ktorom nasleduje vyrytá bodka.

Slovinsko

Španielsko

Na španielskych minciach sú zobrazené tri rôzne motívy: portrét kráľa, portrét Miguela de Cervantesa a katedrála v Santiagu de Compostela. V obehu sú tri rovnako platné série mincí.

V roku 2010 bola podoba mincí v rámci druhej série mierne upravená na základe spoločných usmernení Európskej komisie. Rok sa napríklad nachádza vo vnútornej časti mince.

Mince prvej a druhej série nesú portrét kráľa Juana Carlosa I. de Borbón y Borbón.

V roku 2015 Španielsko zaviedlo tretiu sériu mincí 1 € a 2 €, na ktorých je portrét kráľa Filipa VI. a kód krajiny „ESPAÑA 2015“. Napravo od portrétu je značka mincovne.

Španielsko

Taliansko

Motívy talianskych eurových mincí vyberala technická a umelecká komisia. Mince boli následne predstavené verejnosti na najväčšej talianskej televíznej stanici RAI UNO. Každá minca je venovaná inému významnému dielu slávnych talianskych umelcov. Na tejto minci je portrét Danteho Alighieriho od Raphaëla, ktorý sa nachádza vo Vatikánskom paláci v krídle pápeža Júlia II. Nápis na hrane mince 2 €: 2*, šesťkrát zrkadlovo po obvode hrany.

Taliansko

Vatikán

V súčasnosti je v obehu päť sérií vatikánskych mincí. Všetky sú rovnako platné.

Mince prvej série, ktoré nesú portrét pápeža Jána Pavla II., sa razili od roku 2002 do roku 2005.

Na minciach druhej série, ktoré sa razili od júna 2005 do marca 2006, je zobrazený erb kardinála komorníka, dočasnej hlavy Vatikánskeho mestského štátu, ktorý prekrýva znak Apoštolskej komory v strede mince. Nad motívom sú v polkruhu vyznačené slová „SEDE VACANTE“ a rok vydania, ktorý je uvedený rímskymi číslicami (MMV). Vľavo dole pod ústredným motívom je meno autorky návrhu „D. LONGO“, zatiaľ čo vpravo dole sú vyznačené iniciály rytca: „MAC inc“ (1 cent a 20 centov); „LDS inc“ (2 centy a 50 centov); „ELF inc“ (5 centov a 1 €) a „MCC inc“ (10 centov a 2 €).

Na minciach tretej série, ktoré sa razili od apríla 2006 do decembra 2013, je zobrazený pápež Benedikt XVI. Naľavo sa nachádzajú iniciály autorky „DL“.

Na minciach štvrtej série, ktorá bola uvedená do obehu v januári 2014, je zobrazený pápež František.

Na minciach piatej série, ktorá bola uvedená do obehu v marci 2017, je zobrazený erb hlavy Vatikánskeho mestského štátu, pápeža Františka.

Na minciach všetkých sérií sa nachádza dvanásť hviezd európskej vlajky, nápis „CITTÀ DEL VATICANO“, rok vydania a značka mincovne „R“. Nápis na hrane mince 2 €: 2*, šesťkrát zrkadlovo po obvode hrany.

Vatikán

Ak niektorú mincu v tomto zozname nenájdete, môže ísť o pamätnú mincu.

Všetky stránky v tejto sekcii