Menu

Slovensko

2 €

Na minciach hodnoty 1 € a 2 € je zobrazený dvojkríž na trojvrší, ktorý je v štátnom znaku Slovenskej republiky.


1 €

Na minciach hodnoty 1 € a 2 € je zobrazený dvojkríž na trojvrší, ktorý je v štátnom znaku Slovenskej republiky.


50 centov

Mince v hodnote 10, 20 a 50 centov zobrazujú Bratislavský hrad a štátny znak Slovenskej republiky.


20 centov

Mince v hodnote 10, 20 a 50 centov zobrazujú Bratislavský hrad a štátny znak Slovenskej republiky.


10 centov

Mince v hodnote 10, 20 a 50 centov zobrazujú Bratislavský hrad a štátny znak Slovenskej republiky.


5 centov

Na minciach hodnoty 1 cent, 2 centy a 5 centov je tatranský štít Kriváň, symbol zvrchovanosti slovenského národa, a štátny znak Slovenskej republiky.


2 centy

Na minciach hodnoty 1 cent, 2 centy a 5 centov je tatranský štít Kriváň, symbol zvrchovanosti slovenského národa, a štátny znak Slovenskej republiky.


1 cent

Na minciach hodnoty 1 cent, 2 centy a 5 centov je tatranský štít Kriváň, symbol zvrchovanosti slovenského národa, a štátny znak Slovenskej republiky.