Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Transparentnosť

Definícia

Transparentnosť znamená, že centrálna banka širokej verejnosti a trhom otvorene, zrozumiteľne a včas poskytuje všetky podstatné informácie o svojej stratégii, hodnoteniach, politických rozhodnutiach a postupoch.

Väčšina centrálnych bánk vrátane ECB v súčasnosti považuje transparentnosť za veľmi dôležitú, a to predovšetkým v rámci menovej politiky. ECB pripisuje účinnej komunikácii s verejnosťou veľký význam.

Transparentnosť menovej politiky ECB

Transparentnosť umožňuje verejnosti lepšie porozumieť menovej politike ECB, čím sa menová politika stáva dôveryhodnejšou a účinnejšou. V záujme zachovania transparentnosti ECB vysvetľuje spôsob, akým chápe svoj mandát, a informuje o zámeroch svojej politiky.

Dôveryhodnosť

ECB posilňuje dôveryhodnosť tým, že má jasnú predstavu o svojom poslaní a plnení svojich úloh. Ak na verejnosti prevláda názor, že ECB je schopná a odhodlaná plniť úlohy, ktorými bola poverená, cenové očakávania sú dobre zakotvené. Veľmi dôležité sú predovšetkým pravidelné informácie centrálnej banky o hodnotení hospodárskej situácie. Užitočné je však aj poskytovanie otvorených a reálnych informácií o tom, čo je, resp. nie je možné dosiahnuť prostredníctvom menovej politiky.

Sebadisciplína

Skutočná snaha o transparentnosť si od rozhodovacích orgánov vyžaduje sebadisciplínu, ktorá je zárukou stálosti ich politických rozhodnutí a zdôvodnení. Možnosť verejnej kontroly krokov menovej politiky zvyšuje motiváciu rozhodovacích orgánov plniť svoje úlohy čo najlepšie.

Predvídateľnosť

ECB uverejňuje svoju stratégiu menovej politiky a poskytuje pravidelné hodnotenia hospodárskeho vývoja. Vďaka tomu môžu trhy lepšie pochopiť systém, akým menová politika reaguje na hospodársky vývoj a šoky. Ťahy menovej politiky sú tak pre trhy v strednodobom horizonte ľahšie predvídateľné, čo umožňuje efektívnejšie a presnejšie formovanie trhových očakávaní.

Ak účastníci trhu dokážu zhruba predpovedať reakcie menovej politiky, zmeny menovej politiky sa rýchlo odrazia na finančných premenných. Výsledkom môže byť skrátenie procesu prenosu menovej politiky do investičných a spotrebných rozhodnutí a následné urýchlenie potrebných hospodárskych zmien a zvýšenie účinnosti menovej politiky.

Všetky stránky v tejto sekcii