Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Transparență

Definiție

Prin transparență se înțelege furnizarea în mod deschis, explicit și oportun, de către banca centrală, a tuturor informațiilor pertinente privind strategiile, procedeele de evaluare, procedurile și deciziile de politică în vederea informării publicului larg și a piețelor.

Astăzi, cele mai multe bănci centrale, inclusiv BCE, apreciază transparența ca fiind un element crucial. Acest lucru este adevărat mai ales în ceea ce privește cadrul politicii monetare, BCE considerând comunicarea eficientă cu publicul o prioritate.

Transparența politicii monetare a BCE

Transparența permite publicului să înțeleagă politica monetară a BCE. Cu cât publicul înțelege mai bine politica, cu atât aceasta este mai credibilă și mai operativă. Noțiunea de transparență vizează de asemenea explicațiile pe care BCE le oferă cu privire la interpretarea propriului mandat și la informarea explicită a obiectivelor politicii sale.

Credibilitate

BCE susține ideea de credibilitate recurgând la modalități transparente de îndeplinire a mandatului și a activităților sale. Atunci când există percepția conform căreia BCE intenționează și este capabilă să își îndeplinească mandatul privind politica monetară, anticipațiile privind prețurile sunt bine ancorate. Este deosebit de utilă comunicarea regulată cu privire la situația economică evaluată de o bancă centrală. De asemenea, este esențial ca băncile centrale să manifeste o atitudine deschisă și realistă cu privire la ceea ce poate și mai ales la ceea ce nu poate să realizeze politica monetară.

Autodisciplină

Un angajament ferm în asigurarea transparenței impune autodisciplină organelor de decizie în politica monetară. Astfel se asigură consistența în timp a explicațiilor și a deciziilor de politică adoptate. Facilitarea cercetării amănunțite de către public a acțiunilor de politică monetară stimulează și mai mult organismele decizionale în vederea îndeplinirii mandatului lor în cel mai bun mod posibil.

Caracterul predictibil

BCE face publică strategia de politică monetară și comunică rezultatul evaluării regulate a evoluțiilor economice. Aceasta facilitează înțelegerea de către piețe a modelului sistematic de răspuns al politicii monetare la șocurile și evoluțiile economice, cu măsuri de politică monetară mai predictibile pentru piețe pe un orizont mediu de timp. Așteptările pieței pot fi astfel concepute într-o manieră mai eficientă și mai exactă.

Dacă operatorii de piață pot anticipa în linii mari răspunsurile de politică monetară, va fi posibilă o implementare rapidă a modificărilor la nivelul politicii monetare în variabilele economice. Acest lucru poate, la rândul lui, să scurteze durata procesului prin care politica monetară se transpune în decizii de investiții și de consum. De asemenea, poate accelera efectuarea tuturor ajustărilor economice necesare și spori eficiența politicii monetare.

Toate paginile din această secțiune