Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Promovarea unor acțiuni mai ample

Combaterea schimbărilor climatice constituie o provocare globală și sunt necesare acțiuni pe toate fronturile. Punem la dispoziție expertiza noastră pentru a încuraja acțiuni în afara cadrului BCE și acționăm în vederea adoptării și promovării celor mai bune practici cu privire la combaterea schimbărilor climatice, precum și a declinului și degradării naturii.

Rezultatele analizei noastre privind amprenta de mediu a bancnotelor euro

Cum urmărește BCE să respecte cele mai bune practici și cum încurajează acțiuni mai ample?

Cooperăm îndeaproape cu partenerii europeni și internaționali

Colaborăm cu partenerii europeni și internaționali pentru a spori transparența în ceea ce privește aspectele legate de schimbările climatice, pentru a îmbunătăți performanța de mediu și pentru a elimina lacunele în raportarea de date. Oferim analize și expertiză cu scopul de a promova o înțelegere mai amplă a riscurilor legate de schimbările climatice și a celor legate de natură, precum și a oportunităților economice. De asemenea, depunem eforturi pentru a înțelege mai bine modul în care cele mai bune practici pot fi puse în aplicare în cadrul activităților noastre, inclusiv în ceea ce privește publicarea de informații legate de schimbările climatice și investițiile durabile.

Ne străduim să îmbunătățim nivelul de transparență a activităților noastre

Obiectivul nostru este de a crește gradul de transparență a acțiunilor noastre prin publicarea de informații legate de schimbările climatice referitoare la portofoliile noastre de politică monetară și la cele care nu au legătură cu politica monetară, precum și la amprenta de mediu. Aceasta contribuie la ameliorarea disponibilității datelor privind schimbările climatice și la creșterea gradului de informare cu privire la implicațiile economice ale schimbărilor climatice atât în cadrul, cât și în afara BCE. Totodată, participanții la piață sunt astfel mai bine pregătiți pentru a face față viitoarelor provocări legate de schimbările climatice.

Reducem propriul impact asupra mediului

BCE și alte instituții ale UE contribuie la Pactul verde european, acționând pentru a ajuta Uniunea Europeană să își atingă obiectivul de neutralitate climatică până în 2050 și cel intermediar, de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55%, până în 2030. Prin urmare, ne străduim în permanență să reducem amprenta de mediu a activităților noastre corporative de zi cu zi. De exemplu, luăm măsuri pentru creșterea sustenabilității ecologice a ciclului numerarului. În ceea ce privește portofoliile BCE care nu au legătură cu politica monetară, depunem, de asemenea, eforturi pentru a stabili obiective privind emisii nete zero până în anul 2050 cel târziu.

Protecția mediului la BCE

Toate paginile din această secțiune