Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Vērienīgāku pasākumu veicināšana

Klimata pārmaiņu novēršana ir globāls izaicinājums, un nepieciešama rīcība visās jomās. Mēs dalāmies ar profesionālajām zināšanām, lai sekmētu darbības ārpus ECB, kā arī strādājam, lai ieviestu un veicinātu labāko praksi klimata pārmaiņu un dabas iznīcināšanas un degradācijas novēršanā.

Euro banknošu vidiskās pēdas analīzes rezultāti

Kā ECB cenšas ieviest labāko praksi un veicināt vērienīgākus pasākumus?

Mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas un starptautiskajiem partneriem

Kopā ar Eiropas un starptautiskajiem partneriem mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu ar klimatu saistīto jautājumu caurredzamību, panāktu labāku sniegumu vides aizsardzības jomā un nodrošinātu trūkstošos datus. Mēs veicam analīzi un dalāmies ar savām profesionālajām zināšanām, lai veicinātu plašāku izpratni par riskiem, kas saistīti ar klimatu un dabu, un ekonomiskajām iespējām. Mēs arī cenšamies veicināt labāku izpratni par to, kā mūsu darbā piemērot labāko praksi, t. sk. ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas atklāšanu un ilgtspējīgus ieguldījumus.

Mēs cenšamies uzlabot mūsu darbības caurredzamību

Atklājot ar klimatu saistīto informāciju par mūsu monetārās politikas portfeļiem un ar monetāro politiku nesaistītajiem portfeļiem un vidisko pēdu, mēs cenšamies uzlabot mūsu darbības caurredzamību. Tas palīdz uzlabot ar klimatu saistīto datu pieejamību un zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi uz tautsaimniecību gan ECB, gan ārpus tās. Tas arī ļauj tirgus dalībniekiem nākotnē labāk risināt ar klimatu saistītās problēmas.

Mēs samazinām savu ietekmi uz vidi

Piedaloties Eiropas zaļā kursa īstenošanā, ECB un citas ES institūcijas tiecas palīdzēt Eiropas Savienībai sasniegt noteikto klimatneitralitātes mērķi līdz 2050. gadam un starpmērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55 % līdz 2030. gadam. Tāpēc mēs nenogurstoši strādājam pie tā, lai samazinātu mūsu ikdienas korporatīvo darbību vidisko pēdu. Mēs veicam pasākumus, lai uzlabotu skaidrās naudas aprites cikla vides ilgtspēju. Arī attiecībā uz portfeļiem, kas nav saistīti ar monetāro politiku, mēs strādājam pie klimatneitrālu mērķu noteikšanas vēlākais līdz 2050. gadam.

Vides aizsardzība ECB

Visas šīs sadaļas lapas