Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Gada finanšu pārskati

Eiropas Centrālās bankas (ECB) gada finanšu pārskati atspoguļo ECB finansiālo stāvokli un darbības rezultātus gada beigās. Tie ietver vadības ziņojumu, finanšu pārskatus (t. i., bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu un nozīmīgu grāmatvedības principu un citu skaidrojumu kopsavilkumu), neatkarīga revidenta ziņojumu un peļņas vai zaudējumu sadales skaidrojumu.

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar attiecīgajos tiesību aktos noteikto grāmatvedības politiku un ir specifiski Eiropas Centrālo banku sistēmai un ECB. Lasiet vairāk par ECB finanšu pārskatu sagatavošanu.

Gada finanšu pārskati ir ECB gada pārskata daļa. Tos publicē februārī pirms attiecīgā gada pārskata publicēšanas.

2023

Svarīgākie dati

674.5mljrd. euro

Bilance

ECB bilance 2023. gadā saruka par 24.4 mljrd. euro (līdz 674.5 mljrd. euro) galvenokārt sakarā ar monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru dzēšanas termiņa iestāšanos.

Vairāk par bilanci
6620milj. euro

Uzkrājuma finanšu riskiem pilnīga atbrīvošana

Uzkrājums finanšu riskiem tika pilnībā atbrīvots, lai daļēji kompensētu 2023. gadā radušos zaudējumus, kas galvenokārt skaidrojami ar procentu izdevumiem ECB TARGET neto saistību dēļ.

Vairāk par uzkrājumiem
1266milj. euro

ECB gada zaudējumi pēc uzkrājuma finanšu riskiem atbrīvošanas

ECB gada zaudējumi tiks pārnesti uz ECB bilanci un kompensēti no nākotnē gūtās peļņas. Zaudējumi, kas radušies pēc ilga būtiskas peļņas perioda, atspoguļo Eurosistēmas lomu un nepieciešamos politikas pasākumus, īstenojot tās galveno uzdevumu – saglabāt cenu stabilitāti –, un neietekmē tās spēju īstenot efektīvu monetāro politiku.

Vairāk par peļņas un zaudējumu aprēķinu
Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Visas šīs sadaļas lapas