Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Padome

Padome ir galvenā ECB lēmējinstitūcija. Tās sastāvā ietilpst seši Valdes locekļi un euro zonas valstu nacionālo centrālo banku vadītāji.

Padome

(13.12.2023.)

Pienākumi

  • Apstiprināt pamatnostādnes un pieņemt lēmumus, kas nepieciešami Eurosistēmai uzticēto uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
  • Formulēt euro zonas monetāro politiku. Tas ietver lēmumus, kas attiecas uz Eurosistēmas monetārajiem mērķiem, galvenajām procentu likmēm, rezervju nodrošinājumu, un šo lēmumu īstenošanai nepieciešamo pamatnostādņu izstrādi.
  • ECB banku uzraudzības pienākumu kontekstā pieņemt lēmumus par vispārējo regulējumu, saskaņā ar kuru tiek pieņemti uzraudzības lēmumi, un iebildumu neizteikšanas procedūras ietvaros apstiprināt Uzraudzības valdes pilnībā sagatavotos lēmumus.

Sanāksmes un lēmumi

Padomes sanāksmes parasti notiek divas reizes mēnesī. Reizi sešās nedēļās tā novērtē tautsaimniecības un monetāro attīstību un pieņem lēmumu par monetāro politiku. Pārējās sanāksmēs Padome galvenokārt apspriež jautājumus, kas saistīti ar citiem ECB un Eurosistēmas uzdevumiem un pienākumiem. Lai nodrošinātu, ka ECB pilda monetārās politikas u. c. uzdevumus nošķirti no uzraudzības uzdevumiem, par tiem tiek lemts atsevišķās Padomes sanāksmēs.

Monetārās politikas lēmumi tiek detalizēti skaidroti preses konferencē, kas notiek reizi sešās nedēļās. Preses konferenci vada prezidents, viņam palīdz viceprezidents.

Padomes sanāksmju kalendārs Vairāk par monetārās politikas lēmumiem

Turklāt ECB pirms nākamās sanāksmes datuma regulāri publicē pārskatus par monetārajai politikai veltītajām Padomes sanāksmēm.

Uzziniet vairāk par lēmumu pieņemšanu Vienotajā uzraudzības mehānismā.

Kā notiek balsstiesību rotācija ECB Padomē?

Sakarā ar Lietuvas pievienošanos euro zonai 2015. gada 1. janvārī stājās spēkā sistēma, kurā valstu centrālo banku vadītāji Padomē pārmaiņus izmanto balsstiesības.

Šajā sadaļā ECB sniedz atbildes uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem par šīs sistēmas darbību un ieviešanas iemesliem.

Noderīga informācija par balsstiesību rotāciju ECB Padomē Pārskats par rotācijas grafiku

Locekļi

Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)

ECB prezidente

Luiss de Gindoss (Luis de Guindos)

ECB viceprezidents

Pjēro Čipollone (Piero Cipollone)

ECB Valdes loceklis

Franks Eldersons (Frank Elderson)

ECB Valdes loceklis

Filips R. Leins (Philip R. Lane)

ECB Valdes loceklis

Izabela Šnābele (Isabel Schnabel)

ECB Valdes locekle

Pjērs Vunšs (Pierre Wunsch)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, prezidents

Joahims Nāgels (Joachim Nagel)

Deutsche Bundesbank, prezidents

Madiss Millers (Madis Müller)

Eesti Pank, prezidents

Gabriels Maklufs (Gabriel Makhlouf)

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, prezidents

Jannis Sturnars (Yannis Stournaras)

Bank of Greece, prezidents

Tiks iecelts amatā

Banco de España, prezidents

Fransuā Vilerojs de Galo (François Villeroy de Galhau)

Banque de France, prezidents

Boriss Vujčičs (Boris Vujčić)

Hrvatska narodna banka, prezidents

Fabio Paneta (Fabio Panetta)

Banca d'Italia, prezidents

Hristoduls Pacalidis (Christodoulos Patsalides) (Christodoulos Patsalides)

Central Bank of Cyprus, prezidents

Mārtiņš Kazāks

Latvijas Banka, prezidents

Ģedimins Šimkus (Gediminas Šimkus)

Lietuvos bankas, valdes priekšsēdētājs

Gastons Reinešs (Gaston Reinesch)

Banque centrale du Luxembourg, prezidents

Edvards Šikluna (Edward Scicluna)

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, prezidents

Klāss Knots (Klaas Knot)

De Nederlandsche Bank, prezidents

Roberts Holcmans (Robert Holzmann)

Oesterreichische Nationalbank, prezidents

Mariu Sentenu (Mário Centeno)

Banco de Portugal, prezidents

Boštjans Vasle (Boštjan Vasle)

Banka Slovenije, prezidents

Peters Kažimirs (Peter Kažimír)

Národná banka Slovenska, prezidents

Olli Rēns (Olli Rehn)

Suomen Pankki - Finlands Bank, prezidents

Visas šīs sadaļas lapas