Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Balsstiesību rotācija ECB Padomē

01.12.2014. (aktualizēts 01.01.2023.)

Ko nozīmē ECB Padomes balsstiesību rotācijas sistēma?

Rotācijas sistēma attiecas uz Eiropas Centrālās bankas Padomes locekļu balsstiesību dalījumu. Padome ir augstākā ECB lēmējinstitūcija un ir atbildīga par procentu likmju noteikšanu un monetārās politikas īstenošanu. Padomē ietilpst seši Valdes locekļi un 20 euro zonas valstu nacionālo centrālo banku (NCB) vadītāji. Lietuva pievienojās euro zonai 2015. gadā un tā rezultātā tika mainītas balsošanas tiesības, kā Padome to paredzēja 2002. gada decembrī.

Kāpēc nepieciešama balsstiesību rotācija?

Tādējādi tiek saglabāta Padomes lēmumu pieņemšanas spēja pat pēc pakāpeniskas euro zonas paplašināšanās un Padomes locekļu skaita pieauguma. Atbilstoši Eiropas Savienības līgumiem rotācijas sistēma jāievieš, tiklīdz NCB vadītāju skaits sasniedz 18. Tas notika 2015. gada janvārī, kad Lietuva pievienojās euro zonai.

Kuriem NCB vadītājiem konkrētajā mēnesī ir balsstiesības?

Euro zonas valstis tiek dalītas grupās atbilstoši to tautsaimniecības un finanšu sektora lielumam. Lai noteiktu, kurai grupai pieder attiecīgās NCB vadītājs, izveidota reitingu sistēma. To valstu NCB vadītājiem, kuras reitingā ieņem pirmās piecas vietas (pašlaik – Vācija, Francija, Itālija, Spānija un Nīderlande), pienākas četras balsis. Pārējiem (kopš Horvātijas pievienošanās 2023. gada 1. janvārī – 15) pienākas 11 balsis. Šo NCB vadītāji katru mēnesi rotācijas kārtībā izmanto balsstiesības.

Vai jaunā balsošanas režīma ieviešanu varēja atlikt?

Nevarēja, jo tādējādi tiktu pārkāptas ES līgumu normas. Sākotnējais lēmums paredzēja atlikšanu (līdz brīdim, kad euro zonā būs vairāk nekā 18 dalībvalstu), bet šī iespēja jau tikusi izmantota. Atkārtoti atlikt jaunā režīma ieviešanu nebija iespējams.

Līdz 2015. gada 1. janvārim katram Padomes loceklim bija viena balss. Saskaņā ar jauno rotācijas sistēmu Padomes locekļi iedalīti trīs dažādās grupās. Vai tas ietekmē Padomes locekļu savstarpējās apspriedes un lēmumu pieņemšanas procesu?

Visi Padomes locekļi piedalās sanāksmēs un viņiem ir tiesības izteikties, tāpēc attiecībā uz apspriedēm nekas nemainās. Tā kā Padome lielāko daļu lēmumu pieņem vienprātīgi sadarbības garā, arī lēmumu pieņemšanas process nav mainījies. Protams, princips "viens loceklis – viena balss" attieksies uz tiem NCB vadītājiem, kuriem attiecīgajā brīdī būs balsstiesības.

Vai Valdes locekļi saglabā pastāvīgas balsstiesības?

Jā, ECB Valdes locekļi saglabā pastāvīgas balsstiesības.

Kāda ir šī balsstiesību sistēma salīdzinājumā, piemēram, ar ASV Federālo rezervju sistēmas izmantoto balsošanas sistēmu?

ASV Federālo rezervju sistēmas Federālā atklātā tirgus komiteja (FOMC) izmanto sistēmu, kas ļoti līdzinās ECB izmantotajai sistēmai. FOMC ir 12 locekļi ar balsstiesībām, no kuriem septiņi ir Padomes locekļi ar pastāvīgām balsstiesībām (līdzīgi kā ECB Valdes locekļi Padomē). Ņujorkas Federālo rezervju bankas prezidentam ir pastāvīgas balsstiesības, Čikāgas un Klīvlendas Federālo rezervju bankas prezidents balso katru otro gadu un pārējo deviņu federālo rezervju banku prezidenti balso katru trešo gadu. Atšķirībā no Federālo rezervju sistēmas, kas izmanto balsstiesību gada rotācijas sistēmu, ECB Padome izvēlējusies mēneša rotācijas sistēmu.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām