Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rotace hlasovacích práv v Radě guvernérů

1. ledna 2023

Co je systém rotace hlasovacích práv v Radě guvernérů ECB?

Systém rotace se týká rozdělení hlasovacích práv mezi členy Rady guvernérů Evropské centrální banky. Rada guvernérů je nejvyšším rozhodovacím orgánem ECB a odpovídá za stanovování úrokových sazeb a provádění měnové politiky. Skládá se ze šesti členů Výkonné rady a 20 guvernérů národních centrálních bank zemí eurozóny. Vstup Litvy do eurozóny v roce 2015 vyvolal změnu v hlasovacích právech, a to v souladu s rozhodnutím Rady guvernérů z prosince 2002.

Proč je rotace hlasovacích práv nutná?

Pomáhá zachovat schopnost Rady guvernérů konat i za situace postupného zvyšování počtu zemí eurozóny a s tím souvisejícího zvyšování počtu členů Rady guvernérů. Systém rotace musí být podle smluv o Evropské unii zaveden ihned, jakmile je guvernérů více než 18, což nastalo 1. ledna 2015, kdy se Litva stala součástí eurozóny.

Kteří guvernéři mají v daný měsíc hlasovací práva a kteří nikoli?

Země eurozóny jsou rozděleny do skupin podle velikosti jejich ekonomik a jejich finančního sektoru. K určení toho, do které skupiny každý z guvernérů národní centrální banky patří, bude stanoveno pořadí. Guvernéři ze zemí na prvních pěti místech – v současnosti to je Německo, Francie, Itálie, Španělsko a Nizozemsko – mají společně čtyři hlasovací práva. Všichni ostatní (celkem 15 od vstupu Chorvatska 1. ledna 2023) mají společně 11 hlasovacích práv. Guvernéři se vždy po měsíci ve výkonu těchto práv střídají.

Mohl být tento nový režim odložen?

Nemohl, protože by se tím porušily smlouvy o EU. Původní rozhodnutí umožňovalo odložení (dokud v eurozóně nebylo více než 18 zemí), ale tato možnost již byla uplatněna. Další odložení nebylo možné.

Do 1. ledna 2015 platila zásada jeden člen – jeden hlas. Se zavedením systému rotace jsou tři různé skupiny členů Rady guvernérů. Ovlivňuje to diskusi mezi členy a rozhodovací proces?

Účastnit se zasedání a právo promluvit mají všichni členové Rady guvernérů, z hlediska diskuse se tedy nic nemění. Jelikož Rada guvernérů přijímá většinu rozhodnutí na základě vzájemné shody a v duchu spolupráce, nedochází ani k žádné změně v rozhodovacím procesu. Zásada jeden člen – jeden hlas samozřejmě platí pro ty, kteří mají v daném okamžiku hlasovací právo.

Mají členové Výkonné rady stálá hlasovací práva?

Ano, členové Výkonné rady ECB mají stálá hlasovací práva.

Jak vypadá systém hlasovacích práv v ECB v porovnání například s Federálním rezervním systémem v USA?

Systém, který používá Federální výbor pro volný trh (FOMC) amerického Federálního rezervního systému, je systému, který bude používat ECB, velmi podobný. FOMC má 12 členů s hlasovacím právem, z nichž 7 jsou členové Rady guvernérů se stálým hlasovacím právem, což je dost podobné členům Výkonné rady v Radě guvernérů ECB. Prezident Federální rezervní banky v New Yorku má stálé hlasovací právo, prezidenti Federálních rezervních bank v Chicagu a Clevelandu hlasují každý druhý rok a prezidenti ostatních devíti federálních rezervních distriktů hlasují každý třetí rok. Hlasovací práva v Radě guvernérů ECB rotují na rozdíl od roční rotace ve Federálním rezervním systému každý měsíc.

VIZ TAKÉ

Více souvisejících informací