SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Rotationsordning for stemmerettigheder i Styrelsesrådet

1. december 2014 (opdateret 1. januar 2023)

Hvad er rotationsordningen for stemmerettigheder i Styrelsesrådet?

Rotationsordningen vedrører tildelingen af stemmerettigheder til medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks styrelsesråd. Styrelsesrådet er ECB's øverste besluttende organ, som har ansvaret for at fastsætte renten og føre pengepolitik. Det består af de seks medlemmer af Direktionen og de 20 centralbankchefer i eurolandene. Litauens indtræden i eurosamarbejdet i 2015 udløste den ændring i stemmerettighederne, som Styrelsesrådet havde forudset i december 2002.

Hvorfor er det nødvendigt med en rotationsordning for stemmerettigheder?

Den er med til at sikre, at Styrelsesrådet forbliver handlingsdygtigt, selv om antallet af eurolande – og dermed antallet af medlemmer af Styrelsesrådet – gradvis stiger. I overensstemmelse med Den Europæiske Unions traktater skulle rotationsordningen implementeres, så snart antallet af centralbankchefer oversteg 18, hvilket var tilfældet 1. januar 2015, da Litauen indtrådte i eurosamarbejdet.

Hvilke centralbankchefer har stemmeret en bestemt måned, og hvilke har ikke?

Eurolandene er opdelt i grupper i henhold til deres økonomis og deres finansielle sektors størrelse. For at fastsætte, hvilken gruppe den enkelte nationale centralbankchef tilhører, blev der opstillet en rangorden. Centralbankcheferne i de lande, som er rangeret som nummer 1 til 5 – aktuelt Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien og Holland – deler fire stemmerettigheder. Alle andre (dvs.15 efter Kroatiens indtræden i eurosamarbejdet 1. januar 2023) deler 11 stemmerettigheder. Hver måned er det en ny konstellation af centralbankchefer, som kan afgive deres stemme.

Ville det have været muligt at udskyde indførelsen af den nye ordning?

Nej, det ville have været i strid med EU-traktaterne. Den oprindelige beslutning indeholdt en mulighed for at udskyde starten af rotationsordningen (indtil det tidspunkt, hvor antallet af eurolande oversteg 18), og denne mulighed er blevet udnyttet. Yderligere udskydelser er ikke mulige.

Indtil 1. januar 2015 fulgte vi princippet "et medlem, én stemme". Rotationsordningen betyder, at medlemmerne af Styrelsesrådet opdeles i tre forskellige kategorier. Påvirker det medlemmernes drøftelser og beslutningsprocessen?

Alle medlemmer af Styrelsesrådet deltager i møderne med ret til at tage ordet, så hvad drøftelserne angår, er der intet, der har ændret sig. Da det normalt er et enigt Styrelsesråd, der på basis af en vilje til samarbejde træffer de fleste beslutninger, er beslutningsprocessen heller ikke blevet ændret. Princippet "ét medlem, en stemme" gælder selvfølgelig for de medlemmer, som til enhver tid har stemmeret.

Har medlemmerne af Direktionen altid ret til at afgive deres stemme?

Ja, medlemmerne af ECB's direktion kan altid udøve deres stemmeret.

Kan man sammenligne dette afstemningssystem med det, som fx Federal Reserve anvender i USA?

Det afstemningssystem, som anvendes af Federal Reserve's Federal Open Market Committee (FOMC), ligner meget det, som anvendes i ECB. FOMC har 12 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 7 er medlemmer af direktionen med permanent stemmeret, stort set som medlemmerne af ECB's direktion i Styrelsesrådet. Formanden for New York Fed har permanent stemmeret, direktørerne for Federal Reserve-bankerne i Chicago og Cleveland har ret til at stemme hvert andet år og direktørerne for de øvrige ni Federal Reserve-distrikter hvert tredje år. Til forskel fra den årlige rotation i Federal Reserve roterer stemmerettighederne i ECB's styrelsesråd hver måned.

SE OGSÅ

Relaterede emner