Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Ротация на правата на глас в Управителния съвет

1 декември 2014 г.

Какво представлява ротационната система на правата на глас в Управителния съвет на ЕЦБ?

Ротационната система се отнася до разпределението на правата на глас между членовете на Управителния съвет на Европейската централна банка. Съветът е висшият орган на ЕЦБ за вземане на решения и отговаря за определянето на лихвените проценти и провеждането на паричната политика. Той е съставен от шестимата членове на Изпълнителния съвет и управителите на 20-те национални централни банки на държавите от еврозоната. Присъединяването на Литва към еврозоната през 2015 г. доведе до промяна на правата на глас, както бе предвидено от Управителния съвет през декември 2002 г.

Защо е необходима ротация на правата на глас?

Това допринася за поддържане на възможността Управителният съвет да действа дори когато броят на държавите от еврозоната нараства постепенно и заедно с това нараства и броят на членовете му. Съгласно Договорите на Европейския съюз ротационната система трябваше да се приложи веднага щом броят на управителите надхвърли 18, което се случи на 1 януари 2015 г., когато Литва се присъедини към еврозоната.

Кои управители имат право на глас в определен месец и кои нямат право на глас?

Държавите от еврозоната са разделени на групи в зависимост от размера на техните икономики и финансови сектори. За да се определи към коя група принадлежи всеки управител на национална централна банка, е въведено класиране. Управителите на държавите, заемащи от първо до пето място (понастоящем – Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерландия), общо имат четири права на глас. Всички останали държави (15 на брой от присъединяването на Хърватия на 1 януари 2023 г.) общо притежават 11 права на глас. Управителите се редуват, като правата се използват въз основа на месечна ротация.

Можеше ли да бъде отложен новият режим?

Не, тъй като това би нарушило Договорите на ЕС. При първоначалното решение имаше възможност за отлагане (докато броят на държавите от еврозоната надвиши 18), но този вариант вече е използван. Не беше възможно по-нататъшно отлагане.

До 1 януари 2015 г. се прилагаше принципът един член – един глас. При ротационната система има три различни групи членове на Управителния съвет. Това отразява ли се на обсъжданията между членовете и на процеса на вземане на решения?

Всички членове на Управителния съвет присъстват на заседанията и имат право да вземат думата, така че по отношение на обсъжданията нищо не се е променило. Тъй като Управителният съвет взема повечето решения въз основа на консенсус и в дух на сътрудничество, и процесът на вземане на решения не се е променил. Разбира се, прилага се принципът един член – един глас за тези, които притежават право на глас в съответния момент.

Членовете на Изпълнителния съвет притежават ли постоянни права на глас?

Да, членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ притежават постоянни права на глас.

Как се съотнася системата на право на глас например с тази на Федералния резерв на САЩ?

Системата, използвана от Федералния комитет по операциите на открития пазар (FOMC) на Федералния резерв на САЩ, е подобна на тази, която се прилага от ЕЦБ. FOMC има 12 членове с право на глас, 7 от които са членове на Съвета на управителите и притежават постоянни права на глас, подобно на членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ в Управителния съвет. Председателят на банката на Федералния резерв в Ню Йорк има постоянно право на глас, председателите на банките на Федералния резерв в Чикаго и Кливлънд гласуват през една година, а председателите на банките от другите девет области гласуват през две години. За разлика от годишната ротация, прилагана от Федералния резерв, правата на глас на членовете на Управителния съвет на ЕЦБ се сменят на ротационен принцип всеки месец.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация