Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Електронна платформа за обществени поръчки

След като се регистрират, заинтересованите лица могат да получат достъп до релевантната документация и да участват в процедурите за обществени поръчки, провеждани чрез електронната платформа.

Достъп до електронната платформа за обществени поръчки

Вход Регистрация Нуждаете се от техническа помощ?

Как да използвате електронната платформа за обществени поръчки

Техническа помощ

Ако Ви е необходима помощ при използването на системата, обърнете се към екипа на ЕЦБ за техническа помощ: sourcing.support@ecb.europa.eu. Обработването на заявките отнема средно от един до три работни дни. Работното време на екипа за техническа помощ е от понеделник до петък, от 8:30 до 17:30 ч. франкфуртско време, с изключение на официалните почивни дни на ЕЦБ.

Какви са минималните изисквания към Вашата система?

Обърнете внимание, че е задължение на оферента да осигури доброто функциониране на своята интернет връзка и оборудване и правилните настройки на браузъра. ЕЦБ не може да влияе върху тези външни условия. Обърнете се към своя IT администратор или помощен екип за актуализация на системата, ако имате проблеми с минималните изисквания към нея.

Съвместими браузъри

Microsoft Internet Explorer и Google Chrome поддържат функционалностите на електронната платформа за обществени поръчки на ЕЦБ.

Не използвайте други браузъри, защото те не са съвместими с платформата.

Блокиране на изскачащи на екрана прозорци

Уверете се, че браузърът Ви не блокира изскачащи на екрана прозорци (pop-ups).

Друг софтуер

Тръжната документация може да съдържа документи във формат Word, Excel и PDF. За да можете да четете PDF файлове, може да се наложи да изтеглите Adobe Acrobat Reader.

Как мога да проверя дали системата ми отговаря на минималните изисквания?

Качете пробен документ (например празен Word файл) като приложение към офертата си („RFx response“) в електронната платформа за обществени поръчки на ЕЦБ.

Възможно е Вашата система да не отговаря на минималните изисквания, ако:

 • начинът, по който изглежда потребителският интерфейс, се различава от показаните в указанията на ЕЦБ копия от екрани;
 • не се отваря прозорецът за качване на приложения.

Ако имате проблеми със системата, обърнете се към своя IT администратор или помощен екип.

Важни стъпки за изпращане на оферта

 • Регистрирайте резервни лица за контакт:
  Оферентите са задължени да регистрират в платформата поне едно резервно лице за контакт, за да е сигурно, че при необходимост някой може винаги да има достъп до офертата и кореспонденцията. Как се създава профил на резервно лице за контакт ще намерите в Глава ІІI на указанията Управление на профила на участник.
 • Качете пробен документ
  Веднага щом влезете в тръжната документация, качете пробен документ като приложение към офертата си („RFx response“), за да проверите дали електронната платформа за обществени поръчки работи безпрепятствено с Вашата IT инфраструктура. Как се качва документ ще намерите в Глава IV на указанията Как се изпраща оферта/отговор в процедура за обществена поръчка.
 • Не чакайте последния момент
  Изпратете документите си доста преди крайния срок на съответната процедура за обществена поръчка, за да имате достатъчно време за техническа помощ, ако се наложи. Времето за финализиране на офертата и качването на всички документи може да варира значително в зависимост от Вашия браузър, интернет връзката и размера на файловете (не по-големи от 80 МВ).
 • Променете статута на офертата си на „firm“: Вашият отговор (RFx response) е изпратен успешно, ако статутът му бъде променен на „firm“ преди изтичането на крайния срок. След изтичането на крайния срок платформата затваря автоматично съответната процедура за обществена поръчка, независимо от това дали има оферти, които все още са в процес на редактиране. В процедурите за обществени поръчки на ЕЦБ се разглеждат само оферти, чийто статут е „firm“.
 • След изпращането на офертата проверете отново своя RFx response
  След като изпратите своя RFx response, влезте отново в електронната платформа за обществени поръчки на ЕЦБ и проверете дали съдържанието е пълно и дали статутът на офертата е обозначен като „firm“. Съветваме Ви да запазите копие от екрана, показващ качените приложения.

Декларация за защита на личните данни

Декларация за отказ от отговорност

ЕЦБ не е задължена да предложи договор в резултат от регистрацията на участник в електронната платформа за обществени поръчки или от участие в процедура за обществена поръчка.

Всички страници в този раздел