Електронна платформа за обществени поръчки

След като се регистрират, заинтересованите страни могат да получат достъп до релевантната документация и да участват в процедурите за обществени поръчки, провеждани чрез електронната платформа.

Достъп до електронната платформа за обществени поръчки

Забравена парола?

Как да използвате електронната платформа за обществени поръчки

Техническа помощ

Ако Ви е необходима помощ при използването на системата, обърнете се към екипа на ЕЦБ за техническа помощ: sourcing.support@ecb.europa.eu. Заявките се обработват за средно 1–3 работни дни. Работното време на екипа за техническа помощ е от понеделник до петък, от 8:30 до 17:30 ч. централноевропейско време, с изключение на официалните почивни дни на ЕЦБ.

Допълнителна информация

Какви са минималните изисквания към Вашата операционна система?

Обърнете внимание, че е задължение на оферента да осигури доброто функциониране на своята интернет връзка и оборудване и правилните настройки на браузъра. ЕЦБ не може да влияе върху тези външни условия. Обърнете се към своя IT администратор или помощен екип за актуализация на системата, ако имате проблеми с минималните изисквания към нея.

Браузър
Могат да се използват Internet Explorer (версия 9 или по-късна) или Chrome. Предпочитаният браузър е Internet Explorer.
Блокиране на изскачащи на екрана прозорци
Уверете се, че браузърът Ви не блокира изскачащи на екрана прозорци (pop-ups).
Друг софтуер
Тръжната документация може да съдържа документи във формат Word, Excel и PDF. За да можете да четете PDF файлове, може да се наложи да свалите Adobe Acrobat Reader.
Как мога да проверя дали системата ми отговаря на минималните изисквания?

Качете пробен документ (например празен Word файл) като приложение към съобщението си (Rfx Response) в електронната тръжна система на ЕЦБ.

Ако имате някой от следващите проблеми, вероятно Вашата система не отговаря на минималните изисквания:

  • начинът, по който изглежда потребителският интерфейс, се различава от показаните в указанията на ЕЦБ копия от екрани;
  • не се отваря прозорецът за качване на приложения.

Ако имате проблеми със системата, обърнете се към своя IT администратор или помощен екип.

Важна информация

Качете пробен документ (например празен Word файл) като приложение към съобщението си (Rfx Response) в електронната платформа за обществени поръчки на ЕЦБ.

Ако имате някой от следващите проблеми, вероятно Вашата система не отговаря на минималните изисквания:

  • Качете пробен документ: веднага след като влезете в тръжната документация, качете пробен документ като приложение към съобщението си (RFx response), за да проверите дали електронната платформа за обществени поръчки работи безпрепятствено с Вашата IT инфраструктура.
  • Не чакайте последния момент: изпратете своевременно документите си, преди крайния срок за съответната процедура за обществена поръчка. Времето за финализиране на съобщението и качването на всички документи може да варира значително в зависимост от Вашия браузър, интернет връзката и размера на файловете (не по-големи от 80 МВ).
  • Променете статута на съобщението си на firm: съобщението е изпратено успешно ако статутът му (RFx response) е определен като firm преди изтичането на крайния срок. След изтичането на крайния срок системата затваря автоматично съответната процедура за обществена поръчка, независимо от това дали има съобщения все още в процес на редактиране.
  • След изпращането проверете отново своя RFx response: влезте отново в своя RFx response в електронната платформа за обществени поръчки на ЕЦБ и проверете дали съдържанието е пълно и статутът е firm. Съветваме Ви да запазите копие от екрана, показващ качените приложения.
  • Регистрирайте резервни лица за контакт: участниците са задължени да регистрират в системата поне едно резервно лице за контакт, за да е сигурно, че при необходимост някой може винаги да влезе в офертата и в кореспонденцията. Как се създава профил на резервно лице за контакт ще намерите в Глава I на ръководството за управление на профила на участник.

Отказ от отговорност

ЕЦБ не е задължена да предложи договор в резултат от регистрацията на участник в електронната платформа или от участие в процедура за обществена поръчка.