Електронна тръжна система

След като се регистрират, заинтересованите страни могат да получат достъп до релевантната документация и да участват в процедурите за обществени поръчки, провеждани чрез електронната тръжна система.

Достъп до електронната тръжна система

Забравена парола?

Как да използвате електронната тръжна система

Техническа помощ

Ако Ви е необходима помощ при използването на системата, обърнете се към екипа на ЕЦБ за техническа помощ: sourcing.support@ecb.europa.eu. Заявките се обработват за средно 1–3 работни дни. Работното време на екипа за техническа помощ е от понеделник до петък, от 8:30 до 17:30 ч. централноевропейско време, с изключение на официалните почивни дни на ЕЦБ.

Допълнителна информация

Какви са минималните изисквания към Вашата система?

Обърнете внимание, че е задължение на оферента да осигури доброто функциониране на своята интернет връзка и оборудване и правилните настройки на браузъра. ЕЦБ не може да влияе върху тези външни условия. Обърнете се към своя IT администратор или помощен екип за актуализация на системата, ако имате проблеми с минималните изисквания към нея.

Браузър
Могат да се използват Internet Explorer (версия 9 или по-късна) или Chrome. Предпочитаният браузър е Internet Explorer.
Блокиране на изскачащи на екрана прозорци
Уверете се, че браузърът Ви не блокира изскачащи на екрана прозорци (pop-ups).
Друг софтуер
Тръжната документация може да съдържа документи във формат Word, Excel и PDF. За да можете да четете PDF файлове, може да се наложи да свалите Adobe Acrobat Reader.
Как мога да проверя дали системата ми отговаря на минималните изисквания?

Качете пробен документ (например празен Word файл) като приложение към съобщението си (Rfx Response) в електронната тръжна система на ЕЦБ.

Ако имате някой от следващите проблеми, вероятно Вашата система не отговаря на минималните изисквания:

  • начинът, по който изглежда потребителският интерфейс, се различава от показаните в указанията на ЕЦБ копия от екрани;
  • не се отваря прозорецът за качване на приложения.

Ако имате проблеми със системата, обърнете се към своя IT администратор или помощен екип.

Практически съвети

За да избегнете усложнения малко преди срока за изпращане, направете следното:

  • Не чакайте последния момент: изпратете своевременно документите си, преди крайния срок за съответната тръжна процедура. Времето, което отнема финализирането на Вашата оферта и качването на всички документи, може да варира съществено в зависимост от размера на файловете (не повече от 20 МВ на файл), браузъра и интернет връзката.
  • Статут “firm”: Вашето съобщение е успешно изпратено едва когато статутът му (Rfx Response) е определен като “firm”. При изтичането на крайния срок системата затваря автоматично съответната тръжна процедура, независимо дали някои оферти са още в процес на редактиране.
  • След изпращането: влезте отново в своя RFx response в електронната тръжна система на ЕЦБ и проверете дали съдържанието е пълно и статутът е “firm”. Съветваме Ви да запазите копие от екрана, показващ качените приложения.

Отказ от отговорност

ЕЦБ не е задължена да предложи договор в резултат от регистрацията на доставчик в електронната тръжна система или от участие в тръжна процедура.

Декларация за защита на личните данни