Elektroniczny system przetargowy

Po zarejestrowaniu się w elektronicznym systemie przetargowym zainteresowani uzyskują dostęp do odpowiedniej dokumentacji i mogą brać udział w przetargach prowadzonych za pośrednictwem tego systemu.

Dostęp do elektronicznego systemu przetargowego

Nie pamiętasz hasła?

Jak korzystać z systemu

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc w korzystaniu z systemu, należy skontaktować się z zespołem wsparcia technicznego w EBC pod adresem sourcing.support@ecb.europa.eu. Prośby o pomoc są obsługiwane zazwyczaj w ciągu 1–3 dni roboczych. Zespół pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–17.30 CET, z wyjątkiem dni wolnych od pracy w EBC.

Dodatkowe informacje

Jakie są minimalne wymagania systemowe?

Za odpowiednie funkcjonowanie połączenia internetowego i sprzętu oraz za ustawienia przeglądarki odpowiada oferent. EBC nie ma wpływu na te warunki zewnętrzne. Jeśli system operacyjny wymaga aktualizacji lub jeśli są trudności ze spełnieniem minimalnych wymagań systemowych, należy skontaktować się ze swoim informatykiem/administratorem.

Przeglądarka
System przetargowy działa w przeglądarkach Internet Explorer (wersja 9 lub nowsza) i Chrome, przy czym preferowany jest Internet Explorer.
Blokada wyskakujących okienek (pop-ups)
Prosimy upewnić się, że przeglądarka nie blokuje wyskakujących okienek.
Inne programy
Dokumenty przetargowe mogą być w formatach Word, Excel i PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.
Jak sprawdzić, czy minimalne wymagania systemowe zostały spełnione?

W elektronicznym systemie przetargowym EBC należy załączyć do swojego zgłoszenia („Rfx Response”) plik testowy (np. pusty dokument Word).

Jeśli wystąpi jeden z poniższych problemów, system operacyjny prawdopodobnie nie spełnia minimalnych wymagań:

  • interfejs użytkownika wygląda inaczej niż na zrzutach ekranowych w instrukcjach EBC;
  • nie otwiera się okno służące do dodawania załączników.

W razie problemów z systemem operacyjnym należy skontaktować się ze swoim informatykiem/administratorem.

Praktyczne wskazówki

Aby uniknąć wystąpienia komplikacji na krótko przed upływem terminu wysyłania zgłoszeń, należy zastosować się do poniższych wskazówek.

  • Nie czekać do ostatniej chwili: prosimy wysyłać dokumenty odpowiednio wcześnie przed upływem terminu wysyłania zgłoszeń do danego przetargu. Czas potrzebny na sfinalizowanie zgłoszenia i dodanie wszystkich dokumentów jest bardzo różny i zależy od rozmiaru plików (maks. 20 MB na plik), używanej przeglądarki i połączenia internetowego.
  • Status „Firm” (ostateczne): potwierdzeniem udanego zgłoszenia („Rfx Response”) jest zmiana jego statusu na „Firm”. Wraz z upływem terminu wysyłania zgłoszeń system automatycznie zamyka dany przetarg, nawet jeśli oferent jest w trakcie edytowania swojego zgłoszenia.
  • Po wysłaniu zgłoszenia: należy ponownie otworzyć je w systemie, by sprawdzić, czy jest ono kompletne i czy jego status zmienił się na „firm”. Zalecamy zrobić zrzut ekranowy dodanych załączników.

Zastrzeżenie prawne

Rejestracja oferenta w elektronicznym systemie przetargowym ani wzięcie przez niego udziału w postępowaniu przetargowym nie zobowiązują EBC do zawarcia umowy.

Oświadczenie o ochronie prywatności