Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

Elektroniczny system przetargowy

Rejestracja w elektronicznym systemie przetargowym daje dostęp do dokumentacji i pozwala brać udział w przetargach prowadzonych za pomocą tego systemu.

Dostęp do elektronicznego systemu przetargowego

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Jak korzystać z systemu?

Pomoc techniczna

Żeby uzyskać pomoc w korzystaniu z systemu, należy skontaktować się z zespołem wsparcia technicznego w EBC pod adresem sourcing.support@ecb.europa.eu. Prośby o pomoc są obsługiwane zazwyczaj w ciągu 1−3 dni roboczych. Zespół pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30−17.30 czasu obowiązującego we Frankfurcie nad Menem, z wyjątkiem dni wolnych od pracy w EBC.

Jakie są minimalne wymagania systemowe?

Za odpowiednie funkcjonowanie połączenia internetowego i sprzętu oraz za ustawienia przeglądarki odpowiada oferent. Są to czynniki zewnętrzne, na które EBC nie ma wpływu. Jeśli system wymaga aktualizacji lub jeśli są trudności ze spełnieniem minimalnych wymagań systemowych, należy skontaktować się ze swoim informatykiem lub administratorem systemu.

Przeglądarka

Elektroniczny system przetargowy EBC działa w przeglądarkach Internet Explorer i Chrome.

System nie działa w innych przeglądarkach.

Blokada okienek pop‑up

Należy upewnić się, że przeglądarka nie blokuje wyskakujących okienek pop‑up.

Inne programy

>

Dokumenty przetargowe mogą być w formatach Word, Excel i PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.

Jak sprawdzić, czy minimalne wymagania systemowe zostały spełnione?

Do zgłoszenia w elektronicznym systemie przetargowym EBC („RFx Response”) należy próbnie załączyć plik testowy (np. pusty dokument Word).

System operacyjny prawdopodobnie nie spełnia minimalnych wymagań, jeżeli:

 • interfejs użytkownika wygląda inaczej niż na zrzutach ekranowych w instrukcjach EBC
 • nie otwiera się okno służące do dodawania załączników.

W razie problemów z systemem operacyjnym należy skontaktować się ze swoim informatykiem lub administratorem systemu.

O czym należy pamiętać przy składaniu zgłoszeń

 • Rejestracja zastępczej osoby kontaktowej
  Oferent powinien zarejestrować w systemie co najmniej jedną zastępczą osobę kontaktową, żeby w razie potrzeby zawsze ktoś miał dostęp do przetargu i informacji. Sposób tworzenia konta dla dodatkowej osoby opisano w rozdziale III instrukcji Administracja kontami oferenta.
 • Przesłanie dokumentu testowego
  Żeby sprawdzić, czy elektroniczny system przetargowy dobrze działa w Państwa infrastrukturze informatycznej, należy bezpośrednio po wejściu do dokumentacji przetargowej załadować na próbę dokument testowy jako załącznik do zgłoszenia („RFx Response”). Sposób przesyłania dokumentów opisano w rozdziale IV instrukcji Składanie zgłoszeń w postępowaniu przetargowym.
 • Złożenie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem
  Na wysłanie dokumentów należy przeznaczyć wystarczającą ilość czasu przed upływem terminu składania zgłoszeń, żeby w razie konieczności było możliwe uzyskanie wsparcia technicznego. Czas potrzebny na sfinalizowanie zgłoszenia i dodanie wszystkich dokumentów jest bardzo różny, zależnie od używanej przeglądarki, połączenia internetowego i rozmiaru plików (maks. 80 MB na plik).
 • Zmiana statusu zgłoszenia na ostateczny („firm”)
  Ostatnim krokiem podczas wysyłania „RFx Response” jest zmiana jego statusu na ostateczny („firm”). Trzeba to zrobić przed upływem terminu składania zgłoszeń. Wraz z upływem tego terminu w systemie następuje automatyczne zamknięcie przetargu, nawet jeśli jakieś zgłoszenia są jeszcze w trakcie edycji. W postępowaniach przetargowych EBC rozpatruje się jedynie zgłoszenia o statusie ostatecznym.
 • Ponowne sprawdzenie zgłoszenia po wysłaniu
  Należy ponownie otworzyć zgłoszenie „RFx Response” przesłane w systemie przetargowym i sprawdzić, czy jest ono kompletne i czy jego status jest ustawiony na „firm”. Zalecamy zrobić zrzut ekranowy dodanych załączników.

Oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzeżenie

Rejestracja oferenta w elektronicznym systemie przetargowym ani wzięcie przez niego udziału w postępowaniu przetargowym nie zobowiązują EBC do zawarcia umowy.

Wszystkie strony w tej sekcji