Menu

Elektroniczny system przetargowy

Rejestracja w elektronicznym systemie przetargowym daje dostęp do dokumentacji i pozwala brać udział w przetargach prowadzonych za pomocą tego systemu.

Dostęp do elektronicznego systemu przetargowego

Nie pamiętasz hasła?

Jak korzystać z systemu?

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc w korzystaniu z systemu, należy skontaktować się z zespołem wsparcia technicznego w EBC pod adresem sourcing.support@ecb.europa.eu. Prośby o pomoc są obsługiwane zazwyczaj w ciągu 1–3 dni roboczych. Zespół pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–17.30 czasu obowiązującego we Frankfurcie nad Menem, z wyjątkiem dni wolnych od pracy w EBC.

Wymagania systemowe

Jakie są minimalne wymagania systemowe?

Za odpowiednie funkcjonowanie połączenia internetowego i sprzętu oraz za ustawienia przeglądarki odpowiada oferent. Są to czynniki zewnętrzne, na które EBC nie ma wpływu. Jeśli system wymaga aktualizacji lub jeśli są trudności ze spełnieniem minimalnych wymagań systemowych, należy skontaktować się ze swoim informatykiem/administratorem.

Przeglądarka

Elektroniczny system przetargowy EBC działa w przeglądarkach Internet Explorer i Chrome.

W przeglądarce Chrome należy zainstalować potrzebne wtyczki (np. Adobe Flash Player).

System nie działa w innych przeglądarkach.

Blokada wyskakujących okienek (pop-ups)
Należy upewnić się, że przeglądarka nie blokuje wyskakujących okienek.
Inne programy
Dokumenty przetargowe mogą być w formatach Word, Excel i PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.
Jak sprawdzić, czy minimalne wymagania systemowe zostały spełnione?

Do zgłoszenia w elektronicznym systemie przetargowym EBC („RFx Response”) należy próbnie załączyć plik testowy (np. pusty dokument Word).

System operacyjny prawdopodobnie nie spełnia minimalnych wymagań, jeżeli:

 • interfejs użytkownika wygląda inaczej niż na zrzutach ekranowych w instrukcjach EBC
 • nie otwiera się okno służące do dodawania załączników.

W razie problemów z systemem operacyjnym należy skontaktować się ze swoim informatykiem/administratorem.

Ważne etapy składania zgłoszeń

 • Rejestracja zastępczej osoby kontaktowej
  Oferent powinien zarejestrować w systemie co najmniej jedną zastępczą osobę kontaktową, aby w razie potrzeby zawsze ktoś miał dostęp do przetargu i informacji. Sposób tworzenia konta dla dodatkowej osoby opisano w rozdziale III instrukcji Administracja kontami oferenta.
 • Przesłanie dokumentu testowego
  Aby sprawdzić, czy elektroniczny system przetargowy dobrze działa w Państwa infrastrukturze informatycznej, należy bezpośrednio po wejściu do dokumentacji przetargowej załadować na próbę dokument testowy jako załącznik do zgłoszenia („RFx Response”). Sposób przesyłania dokumentów opisano w rozdziale IV instrukcji Składanie zgłoszeń w postępowaniu przetargowym.
 • Złożenie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem
  Na wysłanie dokumentów należy przeznaczyć wystarczającą ilość czasu przed upływem terminu składania zgłoszeń, aby w razie konieczności możliwe było uzyskanie wsparcia technicznego. Czas potrzebny na sfinalizowanie zgłoszenia i dodanie wszystkich dokumentów jest bardzo różny, zależnie od używanej przeglądarki, połączenia internetowego i rozmiaru plików (maks. 80 MB na plik).
 • Zmiana statusu zgłoszenia na „Firm”
  Ostatnim krokiem wysyłania „RFx Response” jest zmiana jego statusu na „Firm” (ostateczne). Trzeba to zrobić przed upływem terminu składania zgłoszeń. Wraz z upływem tego terminu w systemie następuje automatyczne zamknięcie przetargu, łącznie z edytowanymi jeszcze zgłoszeniami. W postępowaniach przetargowych EBC są rozpatrywane jedynie zgłoszenia o statusie „Firm”.
 • Ponowne sprawdzenie zgłoszenia po wysłaniu
  Należy ponownie otworzyć zgłoszenie „RFx Response” przesłane w systemie przetargowym i sprawdzić, czy jest ono kompletne i czy jego status jest ustawiony na „Firm”. Zalecamy zrobić zrzut ekranowy dodanych załączników.

Zastrzeżenie

Rejestracja oferenta w elektronicznym systemie przetargowym ani wzięcie przez niego udziału w postępowaniu przetargowym nie zobowiązują EBC do zawarcia umowy.