Elektroniczny system przetargowy

Rejestracja w elektronicznym systemie przetargowym daje dostęp do dokumentacji i pozwala brać udział w przetargach prowadzonych za pomocą tego systemu.

Dostęp do elektronicznego systemu przetargowego

Nie pamiętasz hasła?

Jak korzystać z systemu

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc w korzystaniu z systemu, należy skontaktować się z zespołem wsparcia technicznego w EBC pod adresem sourcing.support@ecb.europa.eu. Prośby o pomoc są obsługiwane zazwyczaj w ciągu 1–3 dni roboczych. Zespół pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–17.30 CET, z wyjątkiem dni wolnych od pracy w EBC.

Dodatkowe informacje

Jakie są minimalne wymagania systemowe?

Za odpowiednie funkcjonowanie połączenia internetowego i sprzętu oraz za ustawienia przeglądarki odpowiada oferent. Są to czynniki zewnętrzne, na które EBC nie ma wpływu. Jeśli system operacyjny wymaga aktualizacji lub jeśli są trudności ze spełnieniem minimalnych wymagań systemowych, należy skontaktować się ze swoim informatykiem/administratorem.

Przeglądarka
System przetargowy działa w przeglądarkach Internet Explorer (wersja 9 lub nowsza) i Chrome, przy czym preferowany jest Internet Explorer.
Blokada wyskakujących okienek (pop-ups)
Prosimy upewnić się, że przeglądarka nie blokuje wyskakujących okienek.
Inne programy
Dokumenty przetargowe mogą być w formatach Word, Excel i PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.
Jak sprawdzić, czy minimalne wymagania systemowe zostały spełnione?

Należy do zgłoszenia w elektronicznym systemie przetargowym EBC („RFx Response”) próbnie załączyć plik testowy (np. pusty dokument Word).

Jeśli wystąpi jeden z poniższych problemów, system operacyjny prawdopodobnie nie spełnia minimalnych wymagań:

  • interfejs użytkownika wygląda inaczej niż na zrzutach ekranowych w instrukcjach EBC;
  • nie otwiera się okno służące do dodawania załączników.

W razie problemów z systemem operacyjnym należy skontaktować się ze swoim informatykiem/administratorem.

Ważne informacje

Aby uniknąć wystąpienia komplikacji na krótko przed upływem terminu wysyłania zgłoszeń, należy zastosować się do poniższych wskazówek.

  • Załadować dokument testowy: aby sprawdzić, czy elektroniczny system przetargowy dobrze działa w Państwa infrastrukturze informatycznej, należy bezpośrednio po wejściu do dokumentacji przetargowej załadować na próbę dokument testowy jako załącznik do zgłoszenia („RFx Response”).
  • Nie czekać do ostatniej chwili: należy wysłać dokumenty odpowiednio wcześnie przed upływem terminu składania zgłoszeń do danego przetargu. Czas potrzebny na sfinalizowanie zgłoszenia i dodanie wszystkich dokumentów jest bardzo różny, zależnie od używanej przeglądarki, połączenia internetowego i rozmiaru plików (maks. 80 MB na plik).
  • Zmienić status zgłoszenia na „Firm”: ostatnim krokiem wysyłania „RFx Response” jest zmiana jego statusu na „Firm” (ostateczne). Trzeba to zrobić przed upływem terminu składania zgłoszeń. Wraz z upływem tego terminu system automatycznie zamyka przetarg, łącznie z edytowanymi jeszcze zgłoszeniami.
  • Ponownie sprawdzić zgłoszenie po wysłaniu: należy ponownie otworzyć „RFx Response” w systemie przetargowym i sprawdzić, czy jest ono kompletne i czy jego status jest ustawiony na „Firm”. Zalecamy zrobić zrzut ekranowy dodanych załączników.
  • Zarejestrować zastępczą osobę kontaktową: oferent powinien zarejestrować w systemie co najmniej jedną zastępczą osobę kontaktową, aby w razie potrzeby zawsze ktoś miał dostęp do przetargu i informacji. Sposób tworzenia konta dla dodatkowej osoby opisano w rozdziale I instrukcji do administracji kontami oferenta.

Zastrzeżenie

Rejestracja oferenta w elektronicznym systemie przetargowym ani wzięcie przez niego udziału w postępowaniu przetargowym nie zobowiązują EBC do zawarcia umowy.