Menu

Słowacja (od 1 stycznia 2009 roku)

Etapy wymiany pieniądza

Národná banka Slovenska

8 lipca 2008 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Słowacji o przystąpienie do strefy euro z dniem 1 stycznia 2009 r.

1 stycznia 2009 r. euro stało się prawnym środkiem płatniczym na Słowacji i zastąpiło koronę słowacką (SKK) po nieodwołalnym stałym kursie wymiany 1 € = 30,1260 SKK.

Dystrybucja banknotów i monet euro przed 1 stycznia 2009 r. wśród podmiotów obsługujących obieg gotówki przyczyniła się do usprawnienia wymiany pieniądza, zmniejszenia problemów logistycznych i ograniczenia kosztów równoległego obiegu obu walut. Wstępna dystrybucja monet wśród banków rozpoczęła się we wrześniu 2008 r., a dystrybucja banknotów – miesiąc później. Następnie część tych pieniędzy przekazano firmom detalicznym i innym podmiotom w ramach tzw. zaopatrzenia wtórnego. Wstępna dystrybucja banknotów i monet euro była zgodna z zasadami określonymi w wytycznych EBC/2006/9 zmienionych wytycznymi EBC/2008/4. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich opracował nieoficjalną wersję skonsolidowaną tych wytycznych.

Od 17 stycznia 2009 r. płatności gotówkowych na Słowacji będzie można dokonywać wyłącznie banknotami i monetami euro, ale banki będą wymieniać banknoty korony słowackiej do końca 2009 r., a monety – do końca czerwca 2009 r. po stałym kursie. Od 20 stycznia 2009 r. banki będą mogły pobierać opłaty za wymianę przy transakcjach powyżej stu banknotów i stu monet na jednego klienta. Banknoty korony słowackiej będzie można wymieniać w Národná banka Slovenska bezterminowo, a monety – do końca 2013 r.

Harmonogram wymiany pieniądza

listopad 2008 r.
Wtórne zaopatrzenie przedsiębiorstw w monety
listopad 2008 r.
Wtórne zaopatrzenie przedsiębiorstw w banknoty
1 stycznia 2009 r.
Przewalutowanie rachunków bankowych oraz wprowadzenie banknotów i monet euro
16 stycznia 2009 r.
Ostatni dzień, w którym banknoty i monety korony słowackiej będą prawnym środkiem płatniczym
do 31 grudnia 2009 r.
Bezpłatna wymiana banknotów korony słowackiej w bankach
30 czerwca 2009 r.
Ostateczny termin bezpłatnej wymiany monet korony słowackiej w bankach
31 grudnia 2013 r.
Ostateczny termin wymiany monet korony słowackiej przez Národná banka Slovenska
bezterminowo
Ostateczny termin wymiany banknotów korony słowackiej przez Národná banka Slovenska