Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

ENMO – sieć etyczna organizacji wielostronnych

Sieć ENMO (skrót od Ethics Network of Multilateral Organizations), założona w 2010, zrzesza osoby odpowiedzialne za sprawy etyki zawodowej z blisko 50 wielostronnych organizacji międzyrządowych.

Misja

Sieć ENMO stanowi dla swoich członków forum, na którym dzielą się oni informacjami i doświadczeniem, żeby poszerzać swoją wiedzę, zwiększać kompetencje i upowszechniać standardy praktyki i podstawowe zadania jednostek ds. etyki zawodowej wśród organizacji należących do sieci.

Członkowie

Członkami sieci ENMO mogą zostać wielostronne organizacje międzyrządowe, w tym m.in. należące do rodziny ONZ i związanych z nią organizacji, a także międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe.

EBC, dla którego kwestie etyki i dobrego zarządzania (ładu korporacyjnego) są bardzo ważne, przystąpił do sieci ENMO w 2019.

EBC gospodarzem corocznego zgromadzenia sieci ENMO w 2021

Z inicjatywy organizacji należących do ONZ oraz MFW i Banku Światowego co roku odbywają się zgromadzenia sieci ENMO. Ich gospodarzem każdorazowo jest inna organizacja członkowska.

W lipcu i listopadzie 2021 osoby odpowiedzialne za sprawy etyki zawodowej z ponad 40 wielostronnych organizacji międzyrządowych wzięły udział w 13. corocznym posiedzeniu ENMO, którego gospodarzem był EBC. Z uwagi na ograniczenia w podróżach i środki ostrożności związane z pandemią to wydarzenie przeprowadzono online.

Prezes Lagarde zainaugurowała coroczne zgromadzenie i zachęcała delegatów do wykorzystania różnorodności opinii i zasobów zbiorowej mądrości, żeby współpracować, dzielić się doświadczeniem, przewidywać nadchodzące wyzwania i odważnie kształtować najlepsze zasady etyki i rzetelności zawodowej.

W dniach 7−8 lipca 2021 uczestnicy przedstawiali najlepsze praktyki i omawiali istotne dla wszystkich kwestie związane z problemami etycznymi i zagrożeniami wynikającymi z pracy zdalnej i „nowej normalności” oraz z instytucjonalnej kultury głośnego mówienia o problemach. Debatowano także o sposobach mierzenia i budowania nastrojów panujących w pracy. W dniach 17−18 listopada 2021 uczestnicy zajęli się problemami dyskryminacji i rasizmu w międzynarodowych organizacjach z perspektywy osób odpowiedzialnych za sprawy etyki zawodowej, a także kwestią korzystania z mediów społecznościowych w celach prywatnych i związanymi z tym zagrożeniami etycznymi.

13. coroczne posiedzenie sieci ENMO jest poświęcone pamięci Olivii Graham, byłej doradczyni ds. etyki w MFW i aktywnej propagatorce tej sieci.

Platforma współpracy
Portal ENMO (tylko dla członków)

Wszystkie strony w tej sekcji