SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ethics Network of Multilateral Organisations (ENMO)

ENMO blev oprettet i 2010. Deltagerne i netværket er ledende medarbejdere med ansvar for etikområdet i ca. 50 multilaterale mellemstatslige institutioner.

Opgave

ENMO er et forum, hvor medlemmerne kan udveksle oplysninger og erfaringer med henblik på at udvide videngrundlaget, styrke den faglige kapacitet og fremme praksisstandarder og kerneansvarsområder på etikområdet i medlemsorganisationerne.

Medlemskab

ENMO's medlemmer er institutioner, og netværket er åbent for multilaterale mellemstatslige organisationer, herunder – men ikke udelukkende – organisationer, der er medlemmer af FN-familien og relaterede organisationer, samt internationale og regionale finansielle institutioner.

ECB, der blev medlem af netværket i 2019, har en klar politik for etiske spørgsmål og god virksomhedsledelse.

ECB er i 2021 vært for det årlige møde i Ethics Network of Multilateral Organisations

Møderne i ENMO blev indledningsvis afholdt på initiativ af FN-organisationerne, IMF og Verdensbanken, og hvert år er en ny medlemsorganisation vært for mødet.

Ledende medarbejdere på etikområdet fra mere end 40 multilaterale mellemstatslige institutioner deltog i det 13. årlige møde i ENMO, som blev afholdt af ECB i juli og november 2021. Mødet foregik online på grund af coronarelaterede rejserestriktioner og sikkerhedsforanstaltninger.

ECB's formand Christine Lagarde indledte mødet og opfordrede deltagerne til at udnytte de mange forskellige holdninger og den omfattende kollektive viden til at samarbejde, dele og udveksle erfaringer, til at foregribe de kommende udfordringer og til at have mod til at skabe de bedste rammer for etik og integritet.

Den 7.-8. juli 2021 udvekslede medlemmerne bedste praksis og drøftede spørgsmål af fælles interesse i relation til de etiske udfordringer og risici, der følger af telearbejde og "det nye normale", samt en intern kultur, hvor medarbejderne giver deres mening til kende. Spørgsmålet om, hvordan arbejdsklima kan måles og forbedres, blev også berørt. Den 17.-18. november 2021 drøftede medlemmerne diskrimination og racisme i internationale organisationer set ud fra etik-medarbejdernes synsvinkel samt privat brug af sociale medier og de etiske risici, der er forbundet hermed.

ENMO's 13. årsmøde er tilegnet mindet om afdøde Olivia Graham, tidligere etisk rådgiver i IMF og aktiv initiativtager bag ENMO-netværket.

Samarbejdsplatform
ENMO-portal (for medlemmer)

Alle sider i dette afsnit