Retsgrundlag

Her finder du

Alle ESCB/ECB's retsakter, således som de er offentliggjort i "EU-Tidende" (EUT), opdelt efter emne og dato.

Sprogversioner: findes på 22 sprog. Vælg det ønskede sprog.

Fuldstændig sammenhæng: hver enkelt retsakt vises inkl. rettelser, ophævede bestemmelser, relaterede ECB-bestemmelser, relateret vedtaget fællesskabsret samt andre relaterede oplysninger, f.eks. pressemeddelelser.