SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Seddelproduktion og lagre

De nationale centralbanker og ECB arbejder sammen om at producere eurosedlerne. Først udregnes det, hvor mange sedler der er nødvendige hvert år. Der skal produceres nok sedler til at erstatte kassable sedler, imødekomme ventede stigninger i efterspørgslen – fx den store sæsonbetingede efterspørgsel – eller til at klare uventede stigninger i efterspørgslen. De nationale centralbanker udarbejder skøn over det kommende års efterspørgsel efter eurosedler, og ECB foretager et overordnet skøn. Under ECB's overvågning videredistribuerer de nationale centralbanker sedlerne, således at der ikke opstår underskud eller overskud af sedler i et land.

Trykning

For at kunne sikre en effektiv produktion af sedlerne har de nationale centralbanker opdelt trykningen mellem sig. ECB tildeler produktionsmængder til en række nationale centralbanker, som derefter leverer en specifik andel af den samlede årlige produktion af én eller flere seddelværdier. Den enkelte centralbank afholder produktionsomkostningerne for den tildelte andel. Den franske, tyske og italienske centralbank producerede eksempelvis 1,7 mia. 50-eurosedler i 2017.

11 trykkerier i Europa – alle med et meget højt sikkerhedsniveau – producerer sedlerne. Sedlerne distribueres efterfølgende til de forskellige nationale centralbanker.

Dette puljesystem og et fælles kvalitetsstyringssystem sikrer en ensartet standard for alle eurosedler. Der udføres hundredvis af manuelle og automatiske test i løbet af produktionsprocessen for at sikre, at seddelværdierne er ens, uanset hvor de er trykt.

Som det også var tilfældet med den første euroseddelserie, trykkes sedlerne i Europa-serien på rent bomuldspapir, som betyder, at sedlerne knitrer på en særlig måde, og at de har en særlig slidstyrke. Visse sikkerhedselementer, som fx vandmærker og skjulte tråde, er en del af selve papiret.

Der anvendes forskellige typer trykplader og særlige trykfarver samt flere forskellige teknikker: offsettryk og kobbertryk, varmeprægning til hologrammet og silketryk til tallene med farveskift.

Trykning og produktion af 100- og 200-eurosedlerne i Europa-serien

Eurosystemets strategiske lager af eurosedler

Eurosystemet har logistiske lagre og et strategisk lager. De logistiske lagre skal opfylde den normale efterspørgsel efter eurosedler. Det vil sige, at de fx skal:

  • erstatte ødelagte og beskadigede sedler, der returneres fra cirkulation
  • imødekomme en forventet stigning i seddelomløbet
  • udligne sæsonudsving i efterspørgslen efter eurosedler og
  • optimere transporten af eurosedler mellem centralbankernes filialer.

Det strategiske lager anvendes, når der opstår en exceptionel situation. Det kunne fx være i tilfælde af, at Eurosystemets logistiske lagre ikke er i stand til at dække en uventet stigning i efterspørgslen efter sedler eller i tilfælde af en pludselig forsyningsafbrydelse.

Begge lagre sikrer, at eventuelle ændringer i efterspørgslen efter eurosedler til enhver tid kan imødekommes af de nationale centralbanker, uanset om efterspørgslen opstår internt i euroområdet eller stammer udefra.

Håndterer du kontanter i forbindelse med dit arbejde? Så kast et blik på vores informationsmateriale om eurosedlerne.

SE OGSÅ

Relaterede emner

Alle sider i dette afsnit