SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Organisationsprincipper for Eurosystemet og Den Fælles Tilsynsmekanisme

For Eurosystemet, idet der tages behørigt hensyn til det underliggende decentraliseringsprincip:  

Deltagelse

Alle medlemmer af Eurosystemet og Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) bidrager strategisk og operationelt til at nå Eurosystemets og SSM's mål.

Samarbejde

Alle opgaver inden for Eurosystemet og SSM udføres af medlemmerne i en atmosfære af samarbejde og holdånd.

Åbenhed og ansvarlighed

Alle medlemmer af Eurosystemet og SSM udfører deres opgaver i henhold til princippet om åbenhed og er ansvarlige for, at alle Eurosystemets og SSM's opgaver udføres effektivt.

Definering af europæiske og nationale aktiviteter

De europæiske aktiviteter, som de nationale centralbanker og de kompetente nationale myndigheder udfører, er klart definerede og kan skelnes fra de nationale ansvarsområder.

Intern samhørighed og enhed

Eurosystemet handler og fremstår som én sammenhængende enhed og SSM som en internt sammenhængende og koordineret enhed, samtidig med at det enkelte medlems juridiske status respekteres. Begge arbejder som et hold og taler som med én stemme, idet de bestræber sig på at være tæt på Europas borgere.

Udveksling af resurser

Medlemmerne af Eurosystemet og SSM vil fremme udveksling af personale, knowhow og erfaringer.

En virkningsfuld og effektiv beslutningstagning

Både Eurosystemet og SSM stræber mod, at alle forhandlings- og beslutningstagende processer bliver virkningsfulde og effektive. Beslutningstagningen skal tage udgangspunkt i analyser og argumenter, men også give mulighed for udveksling af synspunkter af forskellig art.

Omkostningseffektivitet, måling og metode

Medlemmerne af Eurosystemet og SSM forvalter resurserne i henhold til forsigtighedsprincippet og fremmer i deres forvaltning virkningsfulde og omkostningseffektive løsninger for alle deres aktiviteter.
Eurosystemet og SSM udvikler kontrolsystemer og performanceindikatorer til at måle, om deres opgaver udføres, og om det sker i overensstemmelse med deres målsætninger.
Sammenlignelige metoder til omkostningsvurdering og -rapportering vil blive videreudviklet og anvendt.

Eurosystemet og SSM udnytter synergieffekter og undgår dobbeltarbejde

Inden for både Eurosystemet og SSM undersøges muligheden for synergier og stordriftsfordele, som vil blive udnyttet i størst muligt omfang, samtidig med at adskillelsen af de pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaverne fuldt ud respekteres.
Unødigt dobbeltarbejde og resurseforbrug samt en alt for omfattende og ineffektiv koordinering vil blive forhindret. For at nå dette mål skal der tilstræber Eurosystemet og SSM aktivt organisationsformer, som sikrer virkningsfulde, effektive og rettidige løsninger, hvor der gøres brug af eksisterende erfaring og en intensiveret anvendelse af eksisterende resurser.
Beslutninger om udlicitering af Eurosystemets støttefunktioner og -aktiviteter skal træffes på grundlag af samme kriterier, og der tages i denne forbindelse hensyn til sikkerhedsspørgsmål.

Alle sider i dette afsnit