European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets kontantstrategi

Pengesedler er en del af vores økonomi, vores identitet og vores kultur, og i ECB står vi med det enorme ansvar, det er at sikre, at folk fortsat kan have tillid til dem.

Christine Lagarde, formand for ECB

Kontanter er en vigtig del af den frihed, vi har til at vælge, hvordan vi vil betale, og de er helt afgørende for den finansielle inklusion af alle samfundsgrupper. Vores kontantstrategi skal sikre, at kontanter fortsat er almindeligt tilgængelige og accepteres som både betalings- og værdiopbevaringsmiddel.

Eurosedler og -mønter har status som lovligt betalingsmiddel i euroområdet, og kontanter er den eneste form for offentligt udstedte penge, som alle kan have direkte adgang til. ECB og de nationale centralbanker – også kendt som Eurosystemet – har et grundlæggende ansvar for – sammen med banksektoren – at sikre en smidig kontantforsyning og gøre det lettere for folk og virksomheder at betale med kontanter.

Vi sikrer kontanternes fremtid på flere forskellige måder.

Vi sikrer, at der er eurosedler og -mønter til rådighed

Vi arbejder på at sikre, at offentligheden til enhver tid har adgang til eurosedler og -mønter. De nationale centralbanker tilbyder gratis kontanttjenester overalt i deres land, og de arbejder også på at gøre kontantkredsløbet så omkostningseffektivt som muligt. Vi tager også hensyn til de internationale markeders behov, idet 30-50 pct. af eurosedlerne cirkulerer uden for euroområdet. Og hvis der skulle blive udstedt en digital euro en gang i fremtiden, ville den komme til at eksistere sammen med kontanter.

Vi støtter en adgang til kontanttjenester for alle

Vi ønsker, at folk og virksomheder skal have adgang til deres penge, uanset præferencer og betalingsbehov. Derfor er det nødvendigt, at bankerne yder tilstrækkelige kontanttjenester, herunder kontanthævninger, som er gratis, eller hvor der kun opkræves et rimeligt gebyr. Vi understøtter også detailhandlende, som yder supplerende kontanttjenester, fx "kontantudbetalinger", eller muliggør hævninger og indskud af et begrænset kontantbeløb. Vi hjælper bankerne med at håndtere pludselige, voldsomme stigninger i efterspørgslen efter pengesedler og sikrer, at kontanter kan anvendes som alternativt betalingsmiddel i tilfælde, hvor det midlertidigt ikke er muligt at foretage elektroniske betalinger.

Vi sikrer, at kontanter accepteres overalt

I euroområdet foretrækker de fleste stadig at bruge kontanter i detailbetalinger. Det at sikre, at kontanter accepteres overalt, er derfor en vigtig del af betalingssystemet. Det er også i overensstemmelse med kontanters status som lovligt betalingsmiddel. Det giver forbrugerne mulighed for selv at vælge, hvordan de vil betale, og indebærer, at folk, der ikke har adgang til elektroniske betalinger, ikke er dårligere stillet. Detailhandlende, handlende og andre virksomheder kan ikke nægte kontantbetalinger, medmindre de to parter tidligere er blevet enige om et andet betalingsmiddel. Generelt skal offentlige myndigheder og tjenesteydere også acceptere kontanter, medmindre andet fremgår af lovgivningen.

Vi udvikler innovative og sikre eurosedler

Eurosedler er beskyttet af de seneste og mest effektive teknologier, hvilket gør dem meget modstandsdygtige over for forfalskning og nemme at skelne fra falske sedler. Vi sikrer, at eurosedlerne i omløb er ægte og af høj kvalitet. Vi håndhæver også strenge standarder for, hvordan banker og kontanthåndterende virksomheder skal tjekke dem og kontrollere deres ægthed. Europa-Kommissionens Pericles-program opfordrer også til, at der udvikles sikkerhedselementer til mulige fremtidige opgraderinger af de nuværende euromønter. Sidst, men ikke mindst, er det vores hensigt, at europæerne skal kunne identificere sig med eurosedlernes design.

Vi sørger for sikre og bæredygtige eurosedler

Vi sørger for, at eurosedlerne er sikre at bruge. Dette sker ved at undersøge den mulige effekt af produktionen af eurosedler og seddelomløbet på folkesundheden og ved at gennemføre videnskabelige undersøgelser og test. Vi tager også højde for eurosedlernes miljømæssige fodaftryk med henblik på at identificere muligheder for at nedbringe deres miljøpåvirkning ved hjælp af nye produkter og processer. Dette sikrer, at både produktionsprocesserne og selve eurosedlerne bliver så bæredygtige, grønne og miljøvenlige som muligt.

SE OGSÅ

Relaterede emner

Alle sider i dette afsnit