SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets kontantstrategi

Det er vores pligt at støtte kontanter og sikre, at det altid er muligt at betale med offentlige penge.

Kontanter er en vigtig del af den frihed, vi har til at vælge, hvordan vi vil betale, og de er helt afgørende for den finansielle inklusion af alle samfundsgrupper. Vores kontantstrategi skal sikre, at kontanter fortsat er almindeligt tilgængelige og accepteres som både betalings- og værdiopbevaringsmiddel.

Eurosedler og -mønter har status som lovligt betalingsmiddel i euroområdet, og kontanter er den eneste form for offentligt udstedte penge, som alle kan have direkte adgang til. ECB og de nationale centralbanker – også kendt som Eurosystemet – har et grundlæggende ansvar for sammen med banksektoren at sikre en smidig kontantforsyning og gøre det lettere for folk og virksomheder at betale med kontanter.

Vi sikrer kontanternes fremtid på flere forskellige måder.


Vi sikrer, at der er eurosedler og -mønter til rådighed

Vi tilstræber, at offentligheden til enhver tid har adgang til eurosedler og -mønter. De nationale centralbanker tilbyder gratis kontanttjenester overalt i deres land, og de vil også minimere kontantkredsløbets omkostninger så vidt muligt. Vi tager også hensyn til de internationale markeder, idet 30-50 pct. af eurosedlerne cirkulerer uden for euroområdet. Og hvis der bliver udstedt en digital euro i fremtiden, vil den eksistere sammen med eurosedler og -mønter.

Vi støtter adgang til kontanttjenester for alle

Vi ønsker, at folk og virksomheder skal have adgang til deres penge, uanset præferencer og betalingsbehov. Derfor skal bankerne yde tilstrækkelige kontanttjenester, herunder kontanthævninger, gratis eller kun mod et rimeligt gebyr. Vi understøtter også detailhandlende, som yder supplerende kontanttjenester, fx "kontantudbetalinger", eller muliggør hævninger og indskud af begrænsede kontantbeløb. Vi hjælper bankerne med at håndtere pludselige, voldsomme stigninger i seddelefterspørgslen og sikrer, at kontanter kan anvendes, hvor det midlertidigt ikke er muligt at betale elektronisk.

Vi sikrer, at kontanter accepteres overalt

I euroområdet mener de fleste, at det er vigtigt at kunne betale med kontanter. Sikring af, at kontanter accepteres overalt, er derfor en vigtig del af betalingssystemet. Det er også i tråd med kontanters status som lovligt betalingsmiddel. Det giver forbrugerne mulighed for at vælge betalingsmetode og stiller ikke folk uden adgang til elektroniske betalinger dårligere. Detailhandlende, handlende og andre virksomheder kan ikke nægte kontantbetalinger, medmindre de to parter tidligere er blevet enige om et andet betalingsmiddel. Generelt skal offentlige myndigheder og tjenesteydere også acceptere kontanter, medmindre andet fremgår af lovgivningen.

Vi udvikler innovative og sikre eurosedler

Eurosedler er beskyttet af de seneste og mest effektive teknologier. Det gør dem meget modstandsdygtige over for forfalskning og nemme at skelne fra falske sedler. Vi sikrer, at eurosedlerne i omløb er ægte og af høj kvalitet. Vi håndhæver også strenge standarder for, hvordan banker og kontanthåndterende virksomheder skal tjekke dem og kontrollere deres ægthed. Europa-Kommissionens Pericles-program opfordrer også til, at der udvikles sikkerhedselementer til fremtidige opgraderinger af de nuværende euromønter. Sidst, men ikke mindst, er det vores hensigt, at europæerne skal kunne identificere sig med eurosedlernes design.

Vi sørger for sikre og bæredygtige eurosedler

Vi sørger for, at eurosedlerne er sikre at producere og bruge - ved at undersøge og teste den mulige effekt af produktionen af eurosedler og seddelomløbet på folkesundheden.

Med forskning som undersøgelsen af produkters miljøaftryk kan vi sikre, at kontanter forbliver så bæredygtige og miljøvenlige som muligt. Forskningen hjælper os med at finde muligheder for yderligere at reducere sedlernes miljøpåvirkning gennem nye teknologier og processer.

Alle sider i dette afsnit