SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets kontantstrategi

"Pengesedler er en del af vores økonomi, vores identitet og vores kultur, og i ECB står vi med det enorme ansvar, det er at sikre, at folk fortsat kan have tillid til dem."

Christine Lagarde, formand for ECB

Eurosedler og -mønter er det eneste lovlige betalingsmiddel i euroområdet. Kontanter er den eneste form for offentligt udstedte penge, som alle borgere har direkte adgang til, og som sikrer deres selvstændighed, privatlivets fred og social inklusion. ECB og de nationale centralbanker – også kendt som Eurosystemet – har et grundlæggende ansvar for at sikre en smidig kontantforsyning og gøre det lettere for borgere og virksomheder at betale med kontanter.

Vi sikrer kontanternes fremtid på flere forskellige måder.

Vi sikrer, at der er eurosedler og -mønter til rådighed

Eurosystemet sikrer, at offentligheden til enhver tid har adgang til eurosedler og -mønter. De nationale centralbanker tilbyder alle gratis kontanttjenester i hele landet, samtidig med at de arbejder på at gøre kontantkredsløbet så omkostningseffektivt som muligt. Vi tager også hensyn til de internationale markeders behov, for en stor del af eurosedlerne cirkulerer uden for euroområdet. Selvom der måske bliver udstedt en digital euro en gang i fremtiden, vil den komme til at eksistere sammen med eurosedler og mønter.

Vi støtter en adgang til kontanttjenester for alle

Eurosystemet ønsker, at borgere og virksomheder skal have adgang til deres egne penge, uanset præferencer og betalingsbehov. Kreditinstitutterne har derfor et samfundsansvar for at yde kontanttjenester til borgere og virksomheder, herunder kontanthævninger, som er gratis, eller hvor der kun opkræves et rimeligt gebyr. Vi understøtter også detailhandlende, som yder supplerende kontanttjenester, fx "kontantudbetalinger", eller muliggør hævninger og indskud af et begrænset kontantbeløb. Endelig understøtter vi banksektorens håndtering af pludselige, voldsomme stigninger i efterspørgslen efter pengesedler og sikrer, at kontanter kan fungere som en nødløsning i tilfælde, hvor det midlertidigt ikke er muligt at foretage elektroniske betalinger.

Vi sikrer, at eurosedler og -mønter accepteres overalt

I euroområdet er kontanter stadig det vigtigste betalingsmiddel, når det gælder detailbetalinger. Villigheden til at modtage kontanter overalt anses desuden af Eurosystemet som en vigtig del af betalingssystemet og eurosedlers og -mønters status som lovligt betalingsmiddel. Det sikrer, at forbrugerne selv kan vælge, hvordan de vil betale. Villigheden til at modtage kontanter betyder også, at folk uden adgang til elektroniske betalingstjenester ikke er dårligere stillet. Public service-virksomheder, handlende og andre virksomheder kan ikke nægte at modtage kontantbetalinger, medmindre det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen, eller parterne tidligere er blevet enige om et andet betalingsmiddel.

Vi udvikler nye og sikre eurosedler

Eurosystemet udvikler sikre eurosedler, som er beskyttet af de seneste og mest effektive teknologier, hvilket gør dem meget modstandsdygtige over for forfalskning og nemme at skelne fra falske sedler. Vi sikrer, at eurosedler i omløb er ægte og af høj kvalitet. Vi håndhæver også strenge standarder for bankers og kontanthåndterende virksomheders tjek og ægthedskontrol. Europa-Kommissionens PERICLES-program opfordrer også til, at der udvikles sikkerhedselementer til mulige fremtidige opgraderinger af de nuværende euromønter. Sidst, men ikke mindst sikrer vi, at europæerne kan identificere sig med eurosedlernes design.

Vi sørger for, at eurosedlerne er sikre og bæredygtige

Eurosystemet forsikrer sig om, at det er sikkert at bruge eurosedlerne. Dette sker ved at undersøge den mulige effekt af produktionen af eurosedler og seddelomløbet på folkesundheden og ved at gennemføre videnskabelige undersøgelser og test. Vi tager også højde for eurosedlernes miljømæssige fodaftryk med henblik på at identificere muligheder for at nedbringe deres miljøpåvirkning ved hjælp af nye produkter og processer. Dette sikrer, at eurosedlerne og deres produktionsprocesser bliver så bæredygtige, grønne og miljøvenlige som muligt.

SE OGSÅ

Relaterede emner

Alle sider i dette afsnit