Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Strategia privind numerarul a Eurosistemului

Ne angajăm să protejăm numerarul și să asigurăm că plățile în moneda publică reprezintă întotdeauna o opțiune valabilă.

Numerarul reprezintă o componentă importantă a libertății tale de a-ți alege modalitatea de plată și una esențială a incluziunii financiare a tuturor categoriilor în societate. Strategia noastră privind numerarul vizează să asigure că numerarul rămâne disponibil pe scară largă și este acceptat atât ca mijloc de plată, cât și ca mijloc de tezaurizare.

Bancnotele și monedele euro reprezintă un mijloc legal de plată în zona euro, iar numerarul este singura formă de bani publici direct accesibilă tuturor cetățenilor. BCE și băncile centrale naționale, cunoscute și sub denumirea „Eurosistemul”, dețin responsabilitatea fundamentală, alături de sectorul bancar, a asigurării unei alimentări fără sincope cu numerar și facilitează utilizarea numerarului pentru efectuarea plăților de către populație și companii.

Protejăm viitorul numerarului în mai multe moduri.


Asigurăm disponibilitatea numerarului în euro

Ne străduim să asigurăm că publicul are la dispoziție bancnote și monede euro în orice moment. Băncile centrale naționale oferă servicii de numerar gratuite pe întregul teritoriu al țărilor lor, depunând totodată eforturi pentru asigurarea unui ciclu al numerarului cât mai eficient posibil din perspectiva costurilor. Luăm în considerare și necesarul piețelor internaționale, întrucât între 30% și 50% dintre bancnotele euro circulă în afara zonei euro. Iar dacă ar fi emisă o monedă euro digitală în viitor, aceasta ar exista în paralel cu numerarul.

Sprijinim accesul la servicii de numerar pentru toată lumea

Dorim ca populația și firmele să aibă acces la banii proprii, indiferent de preferințele și nevoile lor în materie de plăți. În acest scop, băncile trebuie să furnizeze servicii adecvate de numerar, inclusiv posibilitatea efectuării de retrageri de numerar care sunt gratuite sau pentru care se aplică numai un comision rezonabil. Susținem, de asemenea, comercianții cu amănuntul care oferă servicii de numerar complementare, precum remizele („cash back”), sau facilitează retrageri și depozite limitate de numerar. Sprijinim băncile în gestionarea unor creșteri bruște ale cererii de bancnote și asigurăm că numerarul poate fi utilizat ca mijloc de plată alternativ în cazul indisponibilității temporare a plăților electronice.

Ne asigurăm că numerarul este acceptat pretutindeni

Majoritatea populației din zona euro consideră că este important să poată efectua plăți în numerar. Asigurarea faptului că numerarul este acceptat pretutindeni reprezintă așadar o componentă esențială a sistemului de plăți și este, de asemenea, în concordanță cu statutul său de mijloc legal de plată. Aceasta asigură consumatorilor libertatea de a alege modalitatea de plată și înseamnă că cetățenii care nu au acces la plăți electronice nu sunt dezavantajați. Comercianții cu amănuntul, distribuitorii și alte firme private nu pot refuza plățile cu numerar, cu excepția cazului în care cele două părți au convenit anterior asupra utilizării altor mijloace de plată. În general, autoritățile publice și furnizorii de servicii trebuie, de asemenea, să accepte numerarul, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislație.

Elaborăm bancnote euro inovatoare și sigure

Bancnotele euro sunt protejate prin cele mai recente și mai eficace tehnologii pentru a spori rezistența acestora la contrafacere și a facilita stabilirea autenticității acestora. Asigurăm autenticitatea și înalta calitate a bancnotelor euro în circulație și aplicăm standarde stricte pentru modul în care băncile și agenții profesioniști care operează cu numerar verifică și stabilesc autenticitatea bancnotelor. Programul PERICLES al Comisiei Europene încurajează, de asemenea, elaborarea unor elemente de siguranță pentru posibile optimizări viitoare ale monedelor euro existente. Nu în ultimul rând, vizăm o concepție grafică a bancnotelor euro cu care europenii se pot identifica.

Menținem bancnotele sigure și durabile

Garantăm siguranța producerii și utilizării bancnotelor prin cercetarea și testarea unui eventual impact al producerii și circulației bancnotelor euro asupra sănătății publice.

Lucrări de cercetare precum studiul privind amprenta de mediu a produselor ne permit să asigurăm că numerarul rămâne cât mai durabil și mai ecologic posibil. În acest scop, ne ajută să identificăm oportunitățile de reducere în continuare, prin noi tehnologii și procese, a impactului bancnotelor asupra mediului.

Toate paginile din această secțiune