Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Strategia privind numerarul a Eurosistemului

Bancnotele fac parte din economia, identitatea și cultura noastră, iar noi, la BCE, avem imensa responsabilitate de a asigura menținerea încrederii cetățenilor în acestea.

Christine Lagarde, președinta BCE

Bancnotele și monedele euro reprezintă singurul mijloc legal de plată din zona euro, iar numerarul este singura formă de bani publici direct accesibilă tuturor cetățenilor, asigurând, prin aceasta, autonomia, protecția vieții private și incluziunea socială. BCE și băncile centrale naționale, cunoscute și sub denumirea „Eurosistemul”, dețin responsabilitatea fundamentală a asigurării unei alimentări fără sincope cu numerar și facilitează utilizarea numerarului pentru efectuarea plăților de către cetățeni și companii.

Protejăm viitorul numerarului în mai multe moduri.

Asigurăm disponibilitatea numerarului în euro

Eurosistemul asigură că publicul are la dispoziție bancnote și monede euro în orice moment. Toate băncile centrale naționale oferă servicii de numerar gratuite pe întregul teritoriu al țărilor lor, depunând totodată eforturi pentru asigurarea unui ciclu al numerarului cât mai eficient posibil din perspectiva costurilor. Luăm în considerare și necesarul piețelor internaționale, întrucât o pondere semnificativă a bancnotelor euro circulă în afara zonei euro Chiar dacă ar fi emisă o monedă euro digitală în viitor, aceasta ar exista în paralel cu numerarul.

Sprijinim accesul la servicii de numerar pentru toată lumea

Eurosistemul dorește ca cetățenii și companiile să aibă acces la banii proprii, indiferent de preferințele și nevoile lor în materie de plăți. Prin urmare, instituțiile de credit au responsabilitatea socială de a furniza numerar cetățenilor și companiilor, inclusiv posibilitatea efectuării de retrageri de numerar care sunt gratuite sau pentru care se aplică numai un comision rezonabil. Sprijinim, de asemenea, comercianții cu amănuntul care oferă servicii de numerar complementare, precum remizele („cash back”) sau facilitarea retragerilor și a depozitelor limitate de numerar. Nu în ultimul rând, sprijinim sectorul bancar în gestionarea unor creșteri bruște ale cererii de bancnote și asigurăm că numerarul poate funcționa ca instrument de plată alternativ în cazul indisponibilității temporare a plăților electronice.

Ne asigurăm că numerarul este acceptat pretutindeni

Numerarul reprezintă încă modalitatea principală de efectuare a plăților de mică valoare în zona euro, iar Eurosistemul consideră că acceptarea universală a numerarului este o componentă esențială a sistemului de plăți și a statutului de mijloc legal de plată al numerarului în euro, asigurând consumatorilor libertatea de a alege modalitatea de plată. Acceptarea numerarului înseamnă și că cetățenii care nu au acces la servicii de plată electronice nu sunt dezavantajați. Furnizorii de servicii publice, comercianții și alte companii nu pot refuza plățile cu numerar, cu excepția cazului în care legislația impune în mod explicit acest lucru sau în care toate părțile au convenit anterior asupra utilizării altor mijloace de plată.

Elaborăm bancnote euro inovatoare și sigure

Eurosistemul elaborează bancnote sigure, care sunt protejate de cele mai recente și mai eficace tehnologii pentru a spori rezistența acestora la contrafacere și a facilita stabilirea autenticității acestora. Asigurăm autenticitatea și înalta calitate a bancnotelor euro în circulație și aplicăm standarde stricte pentru verificarea și stabilirea autenticității bancnotelor de către bănci și agenții profesioniști care operează cu numerar. Programul PERICLES al Comisiei Europene încurajează, de asemenea, elaborarea unor elemente de siguranță pentru posibile optimizări viitoare ale diferitelor monede euro existente. Nu în ultimul rând, asigurăm o concepție grafică a bancnotelor euro cu care europenii se pot identifica.

Menținem bancnotele sigure și durabile

Eurosistemul garantează siguranța utilizării bancnotelor prin cercetarea impactului potențial al producerii și circulației bancnotelor euro asupra sănătății publice și realizarea de examinări și testări științifice. Analizăm, de asemenea, amprenta ecologică a bancnotelor pentru a identifica posibilitățile de reducere a impactului lor asupra mediului prin intermediul unor produse și procese noi. Aceasta asigură că bancnotele euro și procesele de producere a acestora devin cât mai sustenabile, ecologice și favorabile mediului cu putință.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

Toate paginile din această secțiune