European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Subscrierea capitalului

Ultima actualizare: 1 ianuarie 2023

Capitalul BCE provine de la băncile centrale naționale (BCN) din toate statele membre ale UE și însumează 10 825 007 069,61 EUR.

Cotele subscrise de fiecare BCN la acest capital se calculează pe baza unei grile de repartiție care reflectă ponderea țării respective în totalul populației și produsul intern brut al UE. Proporțiile celor doi factori determinanți sunt egale. BCE ajustează aceste cote la fiecare cinci ani și ori de câte ori numărul BCN care contribuie la capitalul BCE, mai exact BCN din statele membre ale UE, se modifică. Ajustarea se realizează pe baza datelor furnizate de Comisia Europeană. Cea mai recentă ajustare a avut loc la 1 februarie 2020 ca urmare a retragerii Regatului Unit din UE.

Băncile centrale naționale din zona euro

Capitalul subscris vărsat integral la BCE de BCN din zona euro se ridică la valoarea totală de 8 875 217 621,22 EUR, sumă repartizată după cum urmează:

Contribuțiile BCN din zona euro la capitalul BCE
Banca centrală națională Grila de repartiție % (1) Capital vărsat (EUR)
(1) De la 1 ianuarie 1999, dată ce marchează debutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice și Monetare, grila de repartiție a capitalului s-a modificat de opt ori: la 1 ianuarie 2004, 1 ianuarie 2009, 1 ianuarie 2014 și 1 ianuarie 2019 s-a efectuat câte o actualizare cincinală; alte modificări au fost efectuate la 1 mai 2004 (cu ocazia aderării la UE a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei), la 1 ianuarie 2007 (cu ocazia aderării la UE a Bulgariei și României), la 1 iulie 2013 (cu ocazia aderării la UE a Croației) și la 1 februarie 2020 (ca urmare a retragerii Regatului Unit din UE).
(2) Hrvatska narodna banka (HNB) a devenit membră a Eurosistemului ca urmare a intrării Croației în zona euro la 1 ianuarie 2023. Prin urmare, la acea dată, HNB a vărsat partea rămasă din subscrierea sa la capitalul BCE.
(3) Ca urmare a retragerii Bank of England din Sistemul European al Băncilor Centrale (anterior intrării Croației în zona euro), capitalul subscris majorat al BCN din zona euro a fost împărțit în două tranșe anuale (a se vedea comunicatul de presă al BCE publicat pe website-ul BCE la data de 30 ianuarie 2020). Prima tranșă a fost vărsată la 29 decembrie 2021, iar cea de-a doua, la 28 decembrie 2022.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,9630 320 744 959,47
Deutsche Bundesbank (Germania) 21,4394 2 320 816 565,68
Eesti Pank (Estonia) 0,2291 24 800 091,20
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irlanda) 1,3772 149 081 997,36
Bank of Greece (Grecia) 2,0117 217 766 667,22
Banco de España (Spania) 9,6981 1 049 820 010,62
Banque de France (Franța) 16,6108 1 798 120 274,32
Hrvatska narodna banka (Croația) (2) 0,6595 71 390 921,62
Banca d'Italia (Italia) 13,8165 1 495 637 101,77
Central Bank of Cyprus (Cipru) 0,1750 18 943 762,37
Latvijas Banka (Letonia) 0,3169 34 304 447,40
Lietuvos bankas (Lituania) 0,4707 50 953 308,28
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 29 000 193,94
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 9 233 731,03
De Nederlandsche Bank (Țările de Jos) 4,7662 515 941 486,95
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 2,3804 257 678 468,28
Banco de Portugal (Portugalia) 1,9035 206 054 009,57
Banka Slovenije (Slovenia) 0,3916 42 390 727,68
Národná banka Slovenska (Slovacia) 0,9314 100 824 115,85
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlanda) 1,4939 161 714 780,61
Total (3) 81,9881 8 875 217 621,22

Băncile centrale naționale din afara zonei euro

Cele șapte BCN din UE care nu fac parte din zona euro au obligația de a contribui la costurile operaționale suportate de BCE în legătură cu participarea lor la Sistemul European al Băncilor Centrale prin vărsarea unui mic procent din cotele pe care le dețin în capitalul subscris al BCE. Începând cu data de 29 decembrie 2010, contribuțiile acestora au reprezentat 3,75% din ponderea totală a acestora în capitalul subscris. Capitalul vărsat la BCE de BCN din afara zonei euro se ridică la 73 117 104,33 EUR, sumă repartizată după cum urmează:

Contribuțiile BCN din afara zonei euro la capitalul BCE
Banca centrală națională Grila de repartiție % Capital vărsat (EUR)
(4) Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.
Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (Bulgaria) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Republica Cehă) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Danemarca) 1,7591 7 140 851,23
Magyar Nemzeti Bank (Ungaria) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Polonia) 6,0335 24 492 255,06
Banca Națională a României (România) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Suedia) 2,9790 12 092 886,02
Total (4) 18,0119 73 117 104,33

BCN din afara zonei euro nu au dreptul să participe la distribuirea profitului BCE și nici nu sunt răspunzătoare de acoperirea eventualelor pierderi ale BCE.

Grila de repartiție la nivelul Eurosistemului

Grila de repartiție la nivelul Eurosistemului este grila utilizată, de exemplu, ca reper pentru majoritatea achizițiilor efectuate în cadrul unora dintre programele de achiziționare ale BCE, întrucât include numai băncile centrale naționale din zona euro.

Grila de repartiție la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2023 și 1 februarie 2020
Țară Grila de repartiție la nivelul Eurosistemului 1 ian. 2023 Grila de repartiție la nivelul Eurosistemului 1 feb. 2020
% %
(5) Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.
Belgia 3,6139 3,6432
Bulgaria    
Republica Cehă    
Danemarca    
Germania 26,1494 26,3615
Estonia 0,2794 0,2817
Irlanda 1,6798 1,6934
Grecia 2,4536 2,4735
Spania 11,8287 11,9246
Franța 20,2600 20,4243
Croația 0,8044  
Italia 16,8518 16,9885
Cipru 0,2134 0,2152
Letonia 0,3865 0,3897
Lituania 0,5741 0,5788
Luxemburg 0,3268 0,3294
Ungaria    
Malta 0,1040 0,1049
Țările de Jos 5,8133 5,8604
Austria 2,9033 2,9269
Polonia    
Portugalia 2,3217 2,3405
România    
Slovenia 0,4776 0,4815
Slovacia 1,1360 1,1452
Finlanda 1,8221 1,8369
Suedia    
Total (5) 100,0000 100,0000

Distribuirea profiturilor și a pierderilor nete ale BCE

Profiturile și pierderile nete ale BCE sunt distribuite între BCN din zona euro, în conformitate cu articolul 33 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și al Băncii Centrale Europene:

33.1. Profitul net al BCE se transferă în următoarea ordine:

  1. o sumă care urmează a fi stabilită de Consiliul guvernatorilor și care nu poate depăși 20% din profitul net este transferată în fondul general de rezervă în limita a 100% din capital;
  2. profitul net rămas se distribuie acționarilor BCE, proporțional cu cotele vărsate la capital.

33.2. În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta se acoperă din fondul general de rezervă al BCE și, dacă este necesar, după decizia Consiliului guvernatorilor, din veniturile monetare aferente exercițiului financiar respectiv, proporțional cu și în limita sumelor alocate băncilor centrale naționale în conformitate cu articolul 32.5.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

Toate paginile din această secțiune