Subscrierea capitalului

Ultima actualizare: 1 ianuarie 2019

Capitalul BCE provine de la băncile centrale naționale (BCN) din toate statele membre ale UE și însumează 10 825 007 069,61 EUR.

Cotele subscrise de fiecare BCN la acest capital se calculează pe baza unei grile de repartiție care reflectă ponderea fiecărei țări în totalul populației și produsul intern brut al UE. Proporțiile celor doi factori determinanți sunt egale. BCE ajustează aceste ponderi la fiecare cinci ani și ori de câte ori numărul BCN care contribuie la capitalul BCE, mai exact BCN din statele membre ale UE, se modifică. Ajustarea se realizează pe baza datelor furnizate de Comisia Europeană.

De la 1 ianuarie 1999, dată ce marchează debutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice și Monetare, grila de repartiție a capitalului s-a modificat de șapte ori: la 1 ianuarie 2004, 1 ianuarie 2009, 1 ianuarie 2014 și 1 ianuarie 2019 s-a efectuat câte o actualizare cincinală; alte modificări au fost efectuate la 1 mai 2004 (cu ocazia aderării la UE a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei), la 1 ianuarie 2007 (cu ocazia aderării la UE a Bulgariei și României) și la 1 iulie 2013 (cu ocazia aderării la UE a Croației).

Băncile centrale naționale din zona euro

Capitalul subscris vărsat integral la BCE de BCN din zona euro se ridică la valoarea totală de 7 536 110 121,69 EUR, sumă repartizată după cum urmează:

Contribuțiile BCN din zona euro la capitalul BCE

Banca centrală națională Grila de repartiție % Capital vărsat (EUR)
1) Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei tuturor valorilor indicate.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,5280 273 656 178,72
Deutsche Bundesbank (Germania) 18,3670 1 988 229 048,48
Eesti Pank (Estonia) 0,1968 21 303 613,91
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irlanda) 1,1754 127 237 133,10
Bank of Greece (Grecia) 1,7292 187 186 022,25
Banco de España (Spania) 8,3391 902 708 164,54
Banque de France (Franța) 14,2061 1 537 811 329,32
Banca d'Italia (Italia) 11,8023 1 277 599 809,38
Central Bank of Cyprus (Cipru) 0,1503 16 269 985,63
Latvijas Banka (Letonia) 0,2731 29 563 094,31
Lietuvos bankas (Lituania) 0,4059 43 938 703,70
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2270 24 572 766,05
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0732 7 923 905,17
De Nederlandsche Bank (Țările de Jos) 4,0677 440 328 812,57
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 2,0325 220 018 268,69
Banco de Portugal (Portugalia) 1,6367 177 172 890,71
Banka Slovenije (Slovenia) 0,3361 36 382 848,76
Národná banka Slovenska (Slovacia) 0,8004 86 643 356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlanda) 1,2708 137 564 189,84
Total1 69,6176 7 536 110 121,69

Profiturile și pierderile nete ale BCE sunt distribuite între BCN din zona euro, în conformitate cu articolul 33 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și al Băncii Centrale Europene:

Cadru juridic

Distribuirea profiturilor și pierderilor nete ale BCE

33.1 Profitul net al BCE se transferă în următoarea ordine:

  1. o sumă care urmează a fi stabilită de Consiliul guvernatorilor și care nu poate depăși 20% din profitul net va fi transferată în fondul general de rezervă în limita a 100% din capital;
  2. profitul net rămas se distribuie acționarilor BCE, proporțional cu cotele vărsate la capital.

33.2 În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta se acoperă din fondul general de rezervă al BCE și, dacă este necesar, după decizia Consiliului guvernatorilor, din veniturile monetare aferente exercițiului financiar respectiv, proporțional cu și în limita sumelor alocate băncilor centrale naționale în conformitate cu articolul 32.5.

Băncile centrale naționale din afara zonei euro

Cele nouă BCN din UE care nu fac parte din zona euro au obligația de a contribui la costurile operaționale suportate de BCE în legătură cu participarea lor la Sistemul European al Băncilor Centrale prin vărsarea unui mic procent din cotele pe care le dețin în capitalul subscris al BCE. Începând cu data de 29 decembrie 2010, contribuțiile acestora au reprezentat 3,75% din ponderea totală a acestora în capitalul subscris. Capitalul vărsat la BCE de BCN din afara zonei euro se ridică la 123 333 635,55 EUR, sumă repartizată după cum urmează:

Contribuțiile BCN din afara zonei euro la capitalul BCE

Banca centrală națională Grila de repartiție % Capital vărsat (EUR)
1) Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei tuturor valorilor indicate.
Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (Bulgaria) 0,8511 3 454 936,32
Česká národní banka (Republica Cehă) 1,6172 6 564 825,54
Danmarks Nationalbank (Danemarca) 1,4986 6 083 383,35
Hrvatska narodna banka (Croația) 0,5673 2 302 884,94
Magyar Nemzeti Bank (Ungaria) 1,3348 5 418 457,29
Narodowy Bank Polski (Polonia) 5,2068 21 136 367,55
Banca Națională a României (România) 2,4470 9 933 297,11
Sveriges riksbank (Suedia) 2,5222 10 238 562,31
Bank of England (Regatul Unit) 14,3374 58 200 921,14
Total1 30,3824 123 333 635,55

BCN din afara zonei euro nu au dreptul să participe la distribuirea profitului BCE și nici nu sunt răspunzătoare de acoperirea eventualelor pierderi ale BCE.

Comunicat de presă