European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Subscrierea capitalului

Ultima actualizare: 29 decembrie 2021

Capitalul BCE provine de la băncile centrale naționale (BCN) din toate statele membre ale UE și însumează 10 825 007 069,61 EUR.

Cotele subscrise de fiecare BCN la acest capital se calculează pe baza unei grile de repartiție care reflectă ponderea țării respective în totalul populației și produsul intern brut al UE. Proporțiile celor doi factori determinanți sunt egale. BCE ajustează aceste cote la fiecare cinci ani și ori de câte ori numărul BCN care contribuie la capitalul BCE, mai exact BCN din statele membre ale UE, se modifică. Ajustarea se realizează pe baza datelor furnizate de Comisia Europeană. Cea mai recentă ajustare a avut loc la 1 februarie 2020 ca urmare a retragerii Regatului Unit din UE.1

Băncile centrale naționale din zona euro

Capitalul subscris vărsat la BCE de BCN din zona euro se ridică la valoarea totală de 8 193 738 096,55 EUR, sumă repartizată după cum urmează:

Contribuțiile BCN din zona euro la capitalul BCE (2)
Banca centrală națională Grila de repartiție % Capital vărsat (EUR)
(1) De la 1 ianuarie 1999, dată ce marchează debutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice și Monetare, grila de repartiție a capitalului s-a modificat de opt ori: la 1 ianuarie 2004, 1 ianuarie 2009, 1 ianuarie 2014 și 1 ianuarie 2019 s-a efectuat câte o actualizare cincinală; alte modificări au fost efectuate la 1 mai 2004 (cu ocazia aderării la UE a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei), la 1 ianuarie 2007 (cu ocazia aderării la UE a Bulgariei și României), la 1 iulie 2013 (cu ocazia aderării la UE a Croației) și la 1 februarie 2020 (ca urmare a retragerii Regatului Unit din UE).
(2) Ca urmare a retragerii Bank of England din Sistemul European al Băncilor Centrale, capitalul subscris majorat al BCN din zona euro a fost împărțit în două tranșe anuale (a se vedea comunicatul de presă al BCE publicat pe website-ul BCE la data de 30 ianuarie 2020). Prima tranșă a fost vărsată la 29 decembrie 2021, cea de-a doua urmând a fi vărsată la 28 decembrie 2022.
(3) Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,9630 298.517.938,09
Deutsche Bundesbank (Germania) 21,4394 2.159.988.350,30
Eesti Pank (Estonia) 0,2291 23.081.491,61
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irlanda) 1,3772 138.750.895,83
Bank of Greece (Grecia) 2,0117 202.675.847,48
Banco de España (Spania) 9,6981 977.069.461,84
Banque de France (Franța) 16,6108 1.673.513.927,13
Banca d'Italia (Italia) 13,8165 1.391.992.268,53
Central Bank of Cyprus (Cipru) 0,1750 17.630.995,33
Latvijas Banka (Letonia) 0,3169 31.927.213,83
Lietuvos bankas (Lituania) 0,4707 47.422.340,02
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2679 26.990.535,14
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 8.593.850,87
De Nederlandsche Bank (Țările de Jos) 4,7662 480.187.713,99
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 2,3804 239.821.835,92
Banco de Portugal (Portugalia) 1,9035 191.774.854,93
Banka Slovenije (Slovenia) 0,3916 39.453.130,12
Národná banka Slovenska (Slovacia) 0,9314 93.837.194,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlanda) 1,4939 150.508.251,00
Total(3) 81,3286 8.193.738.096,55

Grila de repartiție la nivelul Eurosistemului

Grila de repartiție la nivelul Eurosistemului este grila utilizată, de exemplu, ca reper pentru achizițiile efectuate în cadrul programelor de achiziționare ale BCE, întrucât include numai băncile centrale naționale din zona euro.

Grila de repartiție la nivelul Eurosistemului la 1 februarie 2020 și 1 ianuarie 2019

Contribuțiile BCN din zona euro la capitalul BCE(4)
Țară Grila de repartiție la nivelul Eurosistemului 1 feb. 2020 Grila de repartiție la nivelul Eurosistemului 1 ian. 2019
% %
(4) Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.
Belgia 3,6432 3,6313
Bulgaria    
Republica Cehă    
Danemarca    
Germania 26,3615 26,3827
Estonia 0,2817 0,2827
Irlanda 1,6934 1,6884
Grecia 2,4735 2,4839
Spania 11,9246 11,9784
Franța 20,4243 20,4059
Croația    
Italia 16,9885 16,9530
Cipru 0,2152 0,2159
Letonia 0,3897 0,3923
Lituania 0,5788 0,5830
Luxemburg 0,3294 0,3261
Ungaria    
Malta 0,1049 0,1051
Țările de Jos 5,8604 5,8429
Austria 2,9269 2,9195
Polonia    
Portugalia 2,3405 2,3510
România    
Slovenia 0,4815 0,4828
Slovacia 1,1452 1,1497
Finlanda 1,8369 1,8254
Suedia    
Total 100,0000 100,0000

Distribuirea profiturilor și a pierderilor nete ale BCE

Profiturile și pierderile nete ale BCE sunt distribuite între BCN din zona euro, în conformitate cu articolul 33 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și al Băncii Centrale Europene:

33.1. Profitul net al BCE se transferă în următoarea ordine:

  1. o sumă care urmează a fi stabilită de Consiliul guvernatorilor și care nu poate depăși 20% din profitul net este transferată în fondul general de rezervă în limita a 100% din capital;
  2. profitul net rămas se distribuie acționarilor BCE, proporțional cu cotele vărsate la capital.

33.2. În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta se acoperă din fondul general de rezervă al BCE și, dacă este necesar, după decizia Consiliului guvernatorilor, din veniturile monetare aferente exercițiului financiar respectiv, proporțional cu și în limita sumelor alocate băncilor centrale naționale în conformitate cu articolul 32.5.

Băncile centrale naționale din afara zonei euro

Cele opt BCN din UE care nu fac parte din zona euro au obligația de a contribui la costurile operaționale suportate de BCE în legătură cu participarea lor la Sistemul European al Băncilor Centrale prin vărsarea unui mic procent din cotele pe care le dețin în capitalul subscris al BCE. Începând cu data de 29 decembrie 2010, contribuțiile acestora au reprezentat 3,75% din ponderea totală a acestora în capitalul subscris. Capitalul vărsat la BCE de BCN din afara zonei euro se ridică la 75 794 263,89 EUR, sumă repartizată după cum urmează:

Contribuțiile BCN din afara zonei euro la capitalul BCE
Banca centrală națională Grila de repartiție % Capital vărsat (EUR)
(5) Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.
Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (Bulgaria) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Republica Cehă) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Danemarca) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Croația) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Ungaria) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Polonia) 6,0335 24 492 255,06
Banca Națională a României (România) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges Riksbank (Suedia) 2,9790 12 092 886,02
Total(5) 18,6714 75 794 263,89

BCN din afara zonei euro nu au dreptul să participe la distribuirea profitului BCE și nici nu sunt răspunzătoare de acoperirea eventualelor pierderi ale BCE.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

Toate paginile din această secțiune