European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Sottoskrizzjoni tal-kapital

L-aħħar aġġornament fl-1 ta’ Jannar 2023

Il-kapital tal-BĊE jiġi mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊN) tal-Istati Membri kollha tal-UE u jammonta għal €10,825,007,069.61.

L-ishma tal-BĊN f'dan il-kapital jiġu kalkolati permezz ta’ skema li tirrifletti s-sehem tal-pajjiż rispettiv fil-popolazzjoni totali u fil-prodott domestiku gross totali tal-UE. Dawn iż-żewġ fatturi determinanti għandhom l-istess ippeżar. Il-BĊE jaġġusta l-ishma kull ħames snin u kull meta jkun hemm bidla fl-għadd ta’ BĊN li jikkontribwixxu għall-kapital tal-BĊE. Dawn il-BĊN huma dawk li pajjiżhom hu Stat Membru tal-UE. L-aġġustament isir abbażi ta' dejta pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea. L-aħħar aġġustament seħħ fl-1 ta’ Frar 2020 wara l-irtirar tar-Renju Unit mill-UE.

Banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro

Is-sottoskrizzjonijiet imħallsa għalkollox mill-BĊNi taż-żona tal-euro għall-kapital tal-BĊE jammontaw €8,875,217,621.22 maqsum kif ġej:

Kontribuzzjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro għall-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew
Bank ċentrali nazzjonali Skema tal-kapital % (1) Kapital imħallas (€)
(1) Mill-bidu tat-Tielet Stadju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja fl-1 ta’ Jannar 1999, l-iskema tal-kapital inbidlet tmien darbiet: sar aġġornament ta’ kull ħames snin fl-1 ta’ Jannar 2004, fl-1 ta' Jannar 2009, fl-1 ta’ Jannar 2014 u fl-1 ta' Jannar 2019; saru bidliet addizzjonali fl-1 ta’ Mejju 2004 (meta r-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja ssieħbu fl-UE), fl-1 ta’ Lulju 2013 (meta l-Kroazja ssieħbet fl-UE) u fl-1 ta’ Frar 2020 (wara li r-Renju Unit irtira mill-UE).
(2) Hrvatska narodna banka (HNB) sar membru tal-Eurosistema wara d-dħul tal-Kroazja fiż-żona tal-euro fl-1 ta’ Jannar 2023. Għalhekk, f’dik id-data l-HNB ħallas il-bqija tal-kapital sottoskritt tiegħu lill-BĊE.
(3) Iż-żieda fis-sottoskrizzjonijiet mill-BĊN taż-żona tal-euro bħala riżultat tal-irtirar tal-Bank of England mis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali ( jiġifieri qabel id-dħul talKroazja fiż-żona tal-euro) kienu maqsuma f’żewġ pagamenti annwali (ara l-istqarrija għall-istampa tal-BĊE ppubblikata fuq is-sit web tal-BĊE fit-30 ta’ Jannar 2020). L-ewwel minn dawn iż-żewġ pagamenti tħallas fid-29 ta’ Diċembru 2021, u l-aħħar wieħed fit-28 ta’ Diċembru 2022.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belġju) 2.9630 320,744,959.47
Deutsche Bundesbank (Ġermanja) 21.4394 2,320,816,565.68
Eesti Pank (Estonja) 0.2291 24,800,091.20
Central Bank of Ireland (Irlanda) 1.3772 149,081,997.36
Bank of Greece (Greċja) 2.0117 217,766,667.22
Banco de España (Spanja) 9.6981 1,049,820,010.62
Banque de France (Franza) 16.6108 1,798,120,274.32
Hrvatska narodna banka (Kroazja) (2) 0.6595 71,390,921.62
Banca d'Italia (Italja) 13.8165 1,495,637,101.77
Central Bank of Cyprus (Ċipru) 0.1750 18,943,762.37
Latvijas Banka (Latvja) 0.3169 34,304,447.40
Lietuvos bankas (Litwanja) 0.4707 50,953,308.28
Banque centrale du Luxembourg (Lussemburgu) 0.2679 29,000,193.94
Bank Ċentrali ta' Malta (Malta) 0.0853 9,233,731.03
De Nederlandsche Bank (Pajjiżi l-Baxxi) 4.7662 515,941,486.95
Oesterreichische Nationalbank (Awstrija) 2.3804 257,678,468.28
Banco de Portugal (Portugall) 1.9035 206,054,009.57
Banka Slovenije (Slovenja) 0.3916 42,390,727.68
Národná banka Slovenska (Slovakkja) 0.9314 100,824,115.85
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlandja) 1.4939 161,714,780.61
Total(3) 81.9881 8,875,217,621.22

Banek ċentrali nazzjonali barra ż-żona tal-euro

Is-seba’ BĊN barra ż-żona tal-euro huma meħtieġa jikkontribwixxu għall-ispejjeż operazzjonali mġarrba mill-BĊE fir-rigward tal-parteċipazzjoni tagħhom fis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali billi jħallsu perċentwal żgħir tas-sehem tagħhom fil-kapital sottoskritt tal-BĊE. Mid-29 ta' Diċembru 2010 il-kontribuzzjonijiet tagħhom irrappreżentaw 3.75% tas-sehem totali tagħhom fil-kapital sottoskritt. Il-kapital imħallas lill-BĊE mill-BĊN barra ż-żona tal-euro jammonta għal €73,117,104.33 u jinqasam kif ġej:

Kontribuzzjonijiet tal-BĊN barra ż-żona tal-euro għall-kapital tal-BĊE
Bank ċentrali nazzjonali Skema tal-kapital % Kapital imħallas (€)
(4) Minħabba t-tqarrib sa l-eqreb ċifra sħiħa, jista’ jkun li t-total ma jaqbilx mas-somma tan-numri kollha murija.
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (Bulgarija) 0.9832 3,991,180.11
Česká národní banka (Repubblika Ċeka) 1.8794 7,629,194.36
Danmarks Nationalbank (Danimarka) 1.7591 7,140,851.23
Magyar Nemzeti Bank (Ungerija) 1.5488 6,287,164.11
Narodowy Bank Polski (Polonja) 6.0335 24,492,255.06
Banca Naţională a României (Rumanija) 2.8289 11,483,573.44
Sveriges Riksbank (Isvezja) 2.9790 12,092,886.02
Total(4) 18.0119 73,117,104.33

Il-BĊN barra ż-żona tal-euro ma huma intitolati jirċievu ebda sehem mill-qligħ tal-BĊE li jitqassam, u lanqas ma huma responsabbli biex jagħmlu tajjeb għal kwalunkwe telf li jġarrab il-BĊE.

Skema tal-kapital tal-Eurosistema

L-iskema kapitali tal-Eurosistema hija l-iskema kapitali użata, pereżempju, biex tiggwida l-biċċa l-kbira ta’ xiri f’xi uħud mill-programmi ta’ xiri tal-BĊE minħabba li tinkludi biss il-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro.

Skema tal-kapital tal-Eurosistema fl-1 ta’ Frar 2023 u l-1 ta’ Jannar 2020
Pajjiż Skema kapitali tal-Eurosistema 1 ta’ Jan 2023 Skema kapitali tal-Eurosistema 1 ta’ Fra 2020
% %
(5) Iċ-ċifri jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib.
Belġju 3.6139 3.6432
Bulgarija    
Repubblika Ċeka    
Danimarka    
Ġermanja 26.1494 26.3615
Estonja 0.2794 0.2817
Irlanda 1.6798 1.6934
Greċja 2.4536 2.4735
Spanja 11.8287 11.9246
Franza 20.2600 20.4243
Kroazja 0.8044  
Italja 16.8518 16.9885
Ċipru 0.2134 0.2152
Latvja 0.3865 0.3897
Litwanja 0.5741 0.5788
Lussemburgu 0.3268 0.3294
Ungerija    
Malta 0.1040 0.1049
Netherlands 5.8133 5.8604
Awstrija 2.9033 2.9269
Polonja    
Portugall 2.3217 2.3405
Rumanija    
Slovenja 0.4776 0.4815
Slovakkja 1.1360 1.1452
Finlandja 1.8221 1.8369
Svezja    
Total(5) 100.0000 100.0000

Allokazzjoni tal-qligħ u t-telf nett tal-BĊE

Il-qligħ u t-telf nett tal-BĊE jiġu allokati fost il-BĊN taż-żona tal-euro skont l-Artikolu 33 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew:

33.1. Il-qligħ nett tal-BĊE għandu jiġi trasferit fl-ordni li ġej:

  1. ammont li għandu jiġi deċiż mill-Kunsill Governattiv, li m’għandux jaqbeż 20% tal-qligħ nett, għandu jiġi trasferit fil-fond ġenerali tar-riżervi sa limitu ekwivalenti għal 100% tal-kapital;
  2. il-bqija tal-qligħ nett għandu jitqassam lill-azzjonisti tal-BĊE fil-proporzjon tal-ishma mħallsin tagħhom.

33.2. F'każ ta' telf imġarrab mill-BĊE, l-iżbilanċ jista' jitpatta mill-fond ġenerali tar-riżervi tal-BĊE u, jekk ikun meħtieġ, wara deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, mid-dħul monetarju tas-sena finanzjarja rilevanti fi proporzjon u sal-ammonti allokati lill-banek ċentrali nazzjonali skont l-Artikolu 32.5.

ARA WKOLL

Skopri aktar dwar kontenut relatat

Il-paġni kollha f’din it-taqsima