Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Sottoskrizzjoni tal-kapital

L-aħħar aġġornament fl-1 ta’ Jannar 2024

Il-kapital tal-BĊE jiġi mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) tal-Istati Membri kollha tal-UE u jammonta għal €10,825,007,069.61.

L-ishma tal-BĊNi f'dan il-kapital jiġu kkalkolati permezz ta’ skema li tirrifletti s-sehem tal-pajjiż rispettiv fil-popolazzjoni totali u fil-prodott domestiku gross totali tal-UE. Dawn iż-żewġ fatturi determinanti għandhom l-istess ippeżar. Il-BĊE jaġġusta l-ishma kull ħames snin u kull meta jkun hemm bidla fl-għadd ta’ BĊNi li jikkontribwixxu għall-kapital tal-BĊE. Dawn il-BĊNi huma dawk li pajjiżhom hu Stat Membru tal-UE. L-aġġustament isir abbażi ta' data pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea. L-aħħar aġġustament sar fl-1 ta’ Jannar 2024.

Banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro

Is-sottoskrizzjonijiet imħallsa għalkollox mill-BĊNi taż-żona tal-euro għall-kapital tal-BĊE jammontaw €8,851,402,605.67 maqsum kif ġej:

Kontribuzzjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro għall-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew

Bank ċentrali nazzjonali

Skema tal-kapital % (1)

Kapital imħallas (€)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (il-Belġju)

3.0005

324,804,337.12

Deutsche Bundesbank (il-Ġermanja)

21.7749

2,357,134,464.40

Eesti Pank (l-Estonja)

0.2437

26,380,542.23

Central Bank of Ireland (l-Irlanda)

1.7811

192,804,200.92

Bank of Greece (il-Greċja)

1.8474

199,981,180.60

Banco de España (Spanja)

9.6690

1,046,669,933.56

Banque de France (Franza)

16.3575

1,770,700,531.41

Hrvatska narodna banka (il-Kroazja)

0.6329

68,511,469.74

Banca d'Italia (l-Italja)

13.0993

1,418,000,151.07

Central Bank of Cyprus (Ċipru)

0.1802

19,506,662.74

Latvijas Banka (il-Latvja)

0.3169

34,304,447.40

Lietuvos bankas (il-Litwanja)

0.4826

52,241,484.12

Banque centrale du Luxembourg (il-Lussemburgu)

0.2976

32,215,221.04

Bank Ċentrali ta' Malta (Malta)

0.1053

11,398,732.44

De Nederlandsche Bank (in-Netherlands)

4.8306

522,912,791.50

Oesterreichische Nationalbank (l-Awstrija)

2.4175

261,694,545.91

Banco de Portugal (il-Portugall)

1.9014

205,826,684.42

Banka Slovenije (is-Slovenja)

0.4041

43,743,853.57

Národná banka Slovenska (is-Slovakkja)

0.9403

101,787,541.48

Suomen Pankki – Finlands Bank (il-Finlandja)

1.4853

160,783,830.00

Total

81. 7681

8,851,402,605.67

(1) Sa mill-bidu tat-Tielet Stadju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja fl-1 ta’ Jannar 1999, l-iskema tal-kapital inbidlet disa’ darbiet: sar aġġornament ta’ kull ħames snin fl-1 ta’ Jannar 2004, fl-1 ta' Jannar 2009, fl-1 ta’ Jannar 2014, fl-1 ta’ Jannar 2019 u fl-1 ta' Jannar 2024; saru bidliet addizzjonali fl-1 ta’ Mejju 2004 (meta r-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja ssieħbu fl-UE), fl-1 ta’ Jannar 2007 (meta l-Bulgarija u r-Rumanija ssieħbu mal-UE), fl-1 ta’ Lulju 2013 (meta l-Kroazja ssieħbet fl-UE) u fl-1 ta’ Frar 2020 (wara li r-Renju Unit ħareġ mill-UE).

Banek ċentrali nazzjonali barra ż-żona tal-euro

Is-seba’ BĊNi barra ż-żona tal-euro huma meħtieġa jikkontribwixxu għall-ispejjeż operazzjonali mġarrba mill-BĊE fir-rigward tal-parteċipazzjoni tagħhom fis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali billi jħallsu perċentwal żgħir tas-sehem tagħhom fil-kapital sottoskritt tal-BĊE. Mid-29 ta' Diċembru 2010 il-kontribuzzjonijiet tagħhom irrappreżentaw 3.75% tas-sehem totali tagħhom fil-kapital sottoskritt. Il-kapital imħallas lill-BĊE mill-BĊNi barra ż-żona tal-euro jammonta għal €74,010,167.40 u jinqasam kif ġej:

Kontribuzzjonijiet tal-BĊNi barra ż-żona tal-euro għall-kapital tal-BĊE

Bank ċentrali nazzjonali

Skema tal-kapital %

Kapital imħallas (€)

Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (il-Bulgarija)

0.9783

3,971,289.16

Česká národní banka (ir-Repubblika Ċeka)

1.9623

7,965,716.76

Danmarks Nationalbank (id-Danimarka)

1.7797

7,224,474.41

Magyar Nemzeti Bank (l-Ungerija)

1.5819

6,421,529.51

Narodowy Bank Polski (il-Polonja)

6.0968

24,749,213.66

Banca Naţională a României (ir-Rumanija)

2.8888

11,726,730.16

Sveriges Riksbank (l-Iżvezja)

2.9441

11,951,213.74

Total

18.2319

74,010,167.40

Il-BĊNi barra ż-żona tal-euro ma huma intitolati jirċievu l-ebda sehem mill-qligħ tal-BĊE li jitqassam, u lanqas ma huma responsabbli biex jagħmlu tajjeb għal kwalunkwe telf li jġarrab il-BĊE.

Skema tal-kapital tal-Eurosistema

L-iskema kapitali tal-Eurosistema hija l-iskema kapitali użata, pereżempju, biex tiggwida l-biċċa l-kbira ta’ xiri f’xi uħud mill-programmi ta’ xiri tal-BĊE minħabba li tinkludi biss il-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro.

Skema tal-kapital tal-Eurosistema fl-1 ta’ Jannar 2024 u l-1 ta’ Jannar 2023

Pajjiż

Skema kapitali tal-Eurosistema fl-1 ta’ Jan 2024 %

Skema kapitali tal-Eurosistema fl-1 ta’ Jan 2023 %

Il-Belġju

3.6695

3.6139

Il-Bulgarija

Ir-Repubblika Ċeka

Id-Danimarka

Il-Ġermanja

26.6301

26.1494

L-Estonja

0.2980

0.2794

L-Irlanda

2.1782

1.6798

Il-Greċja

2.2593

2.4536

Spanja

11.8249

11.8287

Franza

20.0047

20.2600

Il-Kroazja

0.7740

0.8044

L-Italja

16.0201

16.8518

Ċipru

0.2204

0.2134

Il-Latvja

0.3876

0.3865

Il-Litwanja

0.5902

0.5741

Il-Lussemburgu

0.3640

0.3268

L-Ungerija

Malta

0.1288

0.1040

In-Netherlands

5.9077

5.8133

L-Awstrija

2.9565

2.9033

Il-Polonja

Il-Portugall

2.3254

2.3217

Ir-Rumanija

Is-Slovenja

0.4942

0.4776

Is-Slovakkja

1.1500

1.1360

Il-Finlandja

1.8165

1.8221

L-Iżvezja

Total(2)

100.0000

100.0000

(2) Iċ-ċifri jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib.

Allokazzjoni tal-qligħ u t-telf nett tal-BĊE

Il-qligħ u t-telf nett tal-BĊE jiġu allokati fost il-BĊNi taż-żona tal-euro skont l-Artikolu 33 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew:

33.1. Il-qligħ nett tal-BĊE għandu jiġi trasferit fl-ordni li ġej:

  1. ammont li għandu jiġi deċiż mill-Kunsill Governattiv, li m’għandux jaqbeż 20% tal-qligħ nett, għandu jiġi trasferit fil-fond ġenerali tar-riżervi sa limitu ekwivalenti għal 100% tal-kapital;
  2. il-bqija tal-qligħ nett għandu jitqassam lill-azzjonisti tal-BĊE fil-proporzjon tal-ishma mħallsin tagħhom.

33.2. F'każ ta' telf imġarrab mill-BĊE, l-iżbilanċ jista' jiġi paċut mill-fond ġenerali tar-riżervi tal-BĊE u, jekk ikun meħtieġ, wara deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, mid-dħul monetarju tas-sena finanzjarja rilevanti fi proporzjon u sal-ammonti allokati lill-banek ċentrali nazzjonali skont l-Artikolu 32.5.

ARA WKOLL

Skopri aktar dwar kontenut relatat

Il-paġni kollha f’din it-taqsima