Sottoskrizzjoni tal-kapital

L-aħħar aġġornament: 1 ta' Jannar 2015
 

Il-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew jidħol mill-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea u jammonta għal €10,825,007,069.61.

L-ishma tal-banek ċentrali nazzjonali f'dan il-kapital jiġu kkalkulati permezz ta' skema li tirrifletti s-sehem tal-pajjiż mill-popolazzjoni totali u mill-prodott domestiku gross tal-Unjoni Ewropea. Dawn iż-żewġ komponenti għandhom l-istess piż. Il-Bank Ċentrali Ewropew jaġġusta l-ishma kull ħames snin u kull meta pajjiż ġdid jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. L-aġġustament isir skont tagħrif mogħti mill-Kummissjoni Ewropea.

Mill-bidu tat-Tielet Fażi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja fl-1 ta' Jannar 1999 l-iskema tal-kapital inbidlet sitt darbiet. Sar l-aġġornament ta' kull ħames snin fl-1 ta' Jannar 2004, fl-1 ta' Jannar 2009 u mill-ġdid fl-1 ta' Jannar 2014. Tibdil ieħor sar fl-1 ta' Mejju 2004 (meta Ċipru, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovenja, is-Slovakkja u l-Ungerija ssieħbu fl-Unjoni Ewropea), fl-1 ta' Jannar 2007 (meta l-Bulgarija u r-Rumanija ssieħbu fl-Unjoni Ewropea) u fl-1 ta' Lulju 2013 (meta l-Kroazja ssieħbet fl-Unjoni Ewropea).

Banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro

Is-sottoskrizzjonijiet kollha mħallsa mill-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro għall-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew b'kollox jammontaw għal €7,619,884,851.40 li jinqasmu kif ġej:

Kontribuzzjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro għall-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew

Bank ċentrali nazzjonali Skema tal-kapital % Kapital imħallas (€)
1) Minħabba t-tqarrib għal ċifri sħaħ, jista’ jkun li t-total ma jiġix jaqbel mas-somma taċ-ċifri kollha kif jidhru.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belġju) 2.4778 268,222,025.17
Deutsche Bundesbank (Ġermanja) 17.9973 1,948,208,997.34
Eesti Pank (Estonja) 0.1928 20,870,613.63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irlanda) 1.1607 125,645,857.06
Bank of Greece (Greċja) 2.0332 220,094,043.74
Banco de España (Spanja) 8.8409 957,028,050.02
Banque de France (Franza) 14.1792 1,534,899,402.41
Banca d'Italia (Italja) 12.3108 1,332,644,970.33
Central Bank of Cyprus (Ċipru) 0.1513 16,378,235.70
Latvijas Banka (Latvja) 0.2821 30,537,344.94
Lietuvos bankas (Litwanja) 0.4132 44,728,929.21
Banque centrale du Luxembourg (Lussemburgu) 0.2030 21,974,764.35
Bank Ċentrali ta' Malta (Malta) 0.0648 7,014,604.58
De Nederlandsche Bank (Olanda) 4.0035 433,379,158.03
Oesterreichische Nationalbank (Awstrija) 1.9631 212,505,713.78
Banco de Portugal (Portugall) 1.7434 188,723,173.25
Banka Slovenije (Slovenja) 0.3455 37,400,399.43
Národná banka Slovenska (Slovakkja) 0.7725 83,623,179.61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlandja) 1.2564 136,005,388.82
Total1 70.3915 7,619,884,851.40

Il-qligħ u t-telf netti tal-Bank Ċentrali Ewropew jiġu allokati fost il-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro skont l-Artikolu 33 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew:

Qafas legali

Allokazzjoni tal-qligħ u t-telf netti tal-Bank Ċentrali Ewropew

33.1. Il-qligħ nett tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jiġi trasferit kif ġej:

  1. ammont li jiġi deċiż mill-Kunsill Governattiv, li m’għandux jaqbeż 20% tal-qligħ nett, għandu jiġi trasferit lill-fond ġenerali tar-riżervi sa limitu li jkun daqs 100% tal-kapital;
  2. il-qligħ nett li jifdal għandu jitqassam lill-azzjonisti tal-Bank Ċentrali Ewropew skont il-proporzjon tal-ishma mħallsa tagħhom.

33.2. Fil-każ ta' telf imġarrab mill-Bank Ċentrali Ewropew, l-iżbilanċ jista' jitpatta mill-fond ġenerali tar-riżervi tal-Bank Ċentrali Ewropew u, jekk ikun meħtieġ, wara deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, mid-dħul monetarju tas-sena finanzjarja rilevanti fi proporzjon u sal-ammonti allokati lill-banek ċentrali nazzjonali skont l-Artikolu 32.5.

Banek ċentrali nazzjonali barra ż-żona tal-euro

Id-disa' banek ċentrali nazzjonali tal-Unjoni Ewropea li mhumiex fiż-żona tal-euro jridu jikkontribwixxu għall-ispejjeż operattivi mġarrba mill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward tal-parteċipazzjoni tagħhom fis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali billi jħallsu perċentwali żgħir tas-sehem tagħhom mill-kapital sottoskritt tal-Bank Ċentrali Ewropew. Fid-29 ta' Diċembru 2010 ġie stabbilit li l-kontribuzzjonijiet tagħhom ikunu 3.75% tas-sehem totali tagħhom mill-kapital sottoskritt. Il-kapital li jitħallas lill-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro jammonta għal €120,192,083.17 li jinqasam kif ġej:

Kontribuzzjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali barra ż-żona tal-euro għall-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew

Bank ċentrali nazzjonali Skema tal-kapital % Kapital imħallas (€)
1) Minħabba t-tqarrib għal ċifri sħaħ, jista’ jkun li t-total ma jiġix jaqbel mas-somma taċ-ċifri kollha kif jidhru.
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (Bulgarija) 0.8590 3,487,005.40
Česká národní banka (Repubblika Ċeka) 1.6075 6,525,449.57
Danmarks Nationalbank (Danimarka) 1.4873 6,037,512.38
Hrvatska narodna banka (Kroazja) 0.6023 2,444,963.16
Magyar Nemzeti Bank (Ungerija) 1.3798 5,601,129.28
Narodowy Bank Polski (Polonja) 5.1230 20,796,191.71
Banca Naţională a României (Rumanija) 2.6024 10,564,124.40
Sveriges riksbank (Svezja) 2.2729 9,226,559.46
Bank of England (Renju Unit) 13.6743 55,509,147,81
Total1 29.6085 120,192,083.17

Il-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro mhumiex intitolati jirċievu xi sehem mill-qligħ tal-Bank Ċentrali Ewropew li jista' jitqassam, u lanqas ma huma responsabbli għal xi telf li jista' jġarrab il-Bank Ċentrali Ewropew.