European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Sottoskrizzjoni tal-kapital

L-aħħar aġġornament fid-29 ta’ Diċembru 2020

Il-kapital tal-BĊE jiġi mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊN) tal-Istati Membri kollha tal-UE u jammonta għal €10,825,007,069.61.

L-ishma tal-BĊN f'dan il-kapital jiġu kalkolati permezz ta’ skema li tirrifletti s-sehem tal-pajjiż rispettiv fil-popolazzjoni totali u fil-prodott domestiku gross totali tal-UE. Dawn iż-żewġ fatturi determinanti għandhom l-istess ippeżar. Il-BĊE jaġġusta l-ishma kull ħames snin u kull meta jkun hemm bidla fl-għadd ta’ BĊN li jikkontribwixxu għall-kapital tal-BĊE. Dawn il-BĊN huma dawk li pajjiżhom hu Stat Membru tal-UE. L-aġġustament isir fuq il-bażi ta’ dejta pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea. L-aħħar aġġustament seħħ fl-1 ta’ Frar 2020 wara l-irtirar tar-Renju Unit mill-UE.1

Banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro

Is-sottoskrizzjonijiet imħallsa mill-BĊN taż-żona tal-euro għall-kapital tal-BĊE jammontaw għal total ta’ €7,583,649,493.38 maqsum kif ġej:

Kontribuzzjonijiet tal-BĊN taż-żona tal-euro għall-kapital tal-BĊE (2)
Bank ċentrali nazzjonali Skema tal-kapital % Kapital imħallas (€)
(1) Mill-bidu tat-Tielet Stadju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja fl-1 ta’ Jannar 1999, l-iskema tal-kapital inbidlet tmien darbiet: sar aġġornament ta’ kull ħames snin fl-1 ta’ Jannar 2004, fl-1 ta' Jannar 2009, fl-1 ta’ Jannar 2014 u fl-1 ta' Jannar 2019; saru bidliet addizzjonali fl-1 ta’ Mejju 2004 (meta r-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja ssieħbu fl-UE), fl-1 ta’ Lulju 2013 (meta l-Kroazja ssieħbet fl-UE) u fl-1 ta’ Frar 2020 (wara li r-Renju Unit irtira mill-UE).
(2) Iż-żieda fis-sottoskrizzjonijiet mill-BĊN taż-żona tal-euro bħala riżultat tal-irtirar tal-Bank of England mis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali kienu maqsuma f’żewġ pagamenti annwali (ara l-istqarrija għall-istampa tal-BĊE ppubblikata fuq il-websajt tal-BĊE fit-30 ta’ Jannar 2020). L-ewwel minn dawn iż-żewġ pagamenti tħallas fid-29 ta’ Diċembru 2021, u l-bqija huwa dovut fit-28 ta’ Diċembru 2022.
(3) Minħabba t-tqarrib sa l-eqreb ċifra sħiħa, jista’ jkun li t-total ma jaqbilx mas-somma tan-numri kollha murija.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belġju) 2.9630 298,517,938.09
Deutsche Bundesbank (Ġermanja) 21.4394 2,159,988,350.30
Eesti Pank (Estonja) 0.2291 23,081,491.61
Central Bank of Ireland (Irlanda) 1.3772 138,750,895.83
Bank of Greece (Greċja) 2.0117 202,675,847.48
Banco de España (Spanja) 9.6981 977,069,461.84
Banque de France (Franza) 16.6108 1,673,513,927.13
Banca d'Italia (Italja) 13.8165 1,391,992,268.53
Central Bank of Cyprus (Ċipru) 0.1750 17,630,995.33
Latvijas Banka (Latvja) 0.3169 31,927,213.83
Lietuvos bankas (Litwanja) 0.4707 47,422,340.02
Banque centrale du Luxembourg (Lussemburgu) 0.2679 26,990,535.14
Bank Ċentrali ta' Malta (Malta) 0.0853 8,593,850.87
De Nederlandsche Bank (Pajjiżi l-Baxxi) 4.7662 480,187,713.99
Oesterreichische Nationalbank (Awstrija) 2.3804 239,821,835.92
Banco de Portugal (Portugall) 1.9035 191,774,854.93
Banka Slovenije (Slovenja) 0.3916 39,453,130.12
Národná banka Slovenska (Slovakkja) 0.9314 93,837,194.59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlandja) 1.4939 150,508,251.00
Total(3) 81.3286 8,193,738,096.55

Skema tal-kapital tal-Eurosistema

L-iskema kapitali tal-Eurosistema hija l-iskema kapitali użata, pereżempju, biex tiggwida x-xiri fil-programmi ta’ xiri tal-BĊE minħabba li tinkludi biss il-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro.

Skema tal-kapital tal-Eurosistema fl-1 ta’ Frar 2020 u l-1 ta’ Jannar 2019

Kontribuzzjonijiet tal-BĊN taż-żona tal-euro għall-kapital tal-BĊE(4)
Pajjiż Skema kapitali tal-Eurosistema 1 ta’ Fra 2020 Skema kapitali tal-Eurosistema 1 ta’ Jan 2019
% %
(4) Iċ-ċifri jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib.
Belġju 3.6432 3.6313
Bulgarija    
Repubblika Ċeka    
Danimarka    
Ġermanja 26.3615 26.3827
Estonja 0.2817 0.2827
Irlanda 1.6934 1.6884
Greċja 2.4735 2.4839
Spanja 11.9246 11.9784
Franza 20.4243 20.4059
Kroazja    
Italja 16.9885 16.9530
Ċipru 0.2152 0.2159
Latvja 0.3897 0.3923
Litwanja 0.5788 0.5830
Lussemburgu 0.3294 0.3261
Ungerija    
Malta 0.1049 0.1051
Il-Pajjiżi l-Baxxi 5.8604 5.8429
Awstrija 2.9269 2.9195
Polonja    
Portugall 2.3405 2.3510
Rumanija    
Slovenja 0.4815 0.4828
Slovakkja 1.1452 1.1497
Finlandja 1.8369 1.8254
Svezja    
Total 100.0000 100.0000

Allokazzjoni tal-qligħ u t-telf nett tal-BĊE

Il-qligħ u t-telf nett tal-BĊE jiġu allokati fost il-BĊN taż-żona tal-euro skont l-Artikolu 33 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew:

33.1. Il-qligħ nett tal-BĊE għandu jiġi trasferit fl-ordni li ġej:

  1. ammont li għandu jiġi deċiż mill-Kunsill Governattiv, li m’għandux jaqbeż 20% tal-qligħ nett, għandu jiġi trasferit fil-fond ġenerali tar-riżervi sa limitu ekwivalenti għal 100% tal-kapital;
  2. il-bqija tal-qligħ nett għandu jitqassam lill-azzjonisti tal-BĊE fil-proporzjon tal-ishma mħallsin tagħhom.

33.2. F'każ ta' telf imġarrab mill-BĊE, l-iżbilanċ jista' jitpatta mill-fond ġenerali tar-riżervi tal-BĊE u, jekk ikun meħtieġ, wara deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, mid-dħul monetarju tas-sena finanzjarja rilevanti fi proporzjon u sal-ammonti allokati lill-banek ċentrali nazzjonali skont l-Artikolu 32.5.

Banek ċentrali nazzjonali barra ż-żona tal-euro

It-tmien BĊN barra ż-żona tal-euro huma meħtieġa jikkontribwixxu għall-ispejjeż operazzjonali mġarrba mill-BĊE fir-rigward tal-parteċipazzjoni tagħhom fis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali billi jħallsu perċentwal żgħir tas-sehem tagħhom fil-kapital sottoskritt tal-BĊE. Mid-29 ta' Diċembru 2010 il-kontribuzzjonijiet tagħhom irrappreżentaw 3.75% tas-sehem totali tagħhom fil-kapital sottoskritt. Il-kapital imħallas lill-BĊE mill-BĊN barra ż-żona tal-euro jammonta għal €75,794,263.89 u jinqasam kif ġej:

Kontribuzzjonijiet tal-BĊN barra ż-żona tal-euro għall-kapital tal-BĊE
Bank ċentrali nazzjonali Skema tal-kapital % Kapital imħallas (€)
(5) Minħabba t-tqarrib sa l-eqreb ċifra sħiħa, jista’ jkun li t-total ma jaqbilx mas-somma tan-numri kollha murija.
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (Bulgarija) 0.9832 3,991,180.11
Česká národní banka (Repubblika Ċeka) 1.8794 7,629,194.36
Danmarks Nationalbank (Danimarka) 1.7591 7,140,851.23
Hrvatska narodna banka (Kroazja) 0.6595 2,677,159.56
Magyar Nemzeti Bank (Ungerija) 1.5488 6,287,164.11
Narodowy Bank Polski (Polonja) 6.0335 24,492,255.06
Banca Naţională a României (Rumanija) 2.8289 11,483,573.44
Sveriges Riksbank (Svezja) 2.9790 12,092,886.02
Total(5) 18.6714 75,794,263.89

Il-BĊN barra ż-żona tal-euro ma huma intitolati jirċievu ebda sehem mill-qligħ tal-BĊE li jitqassam, u lanqas ma huma responsabbli biex jagħmlu tajjeb għal kwalunkwe telf li jġarrab il-BĊE.

ARA WKOLL

Skopri iktar dwar kontenut relatat

Il-paġni kollha f’din it-taqsima