Sottoskrizzjoni tal-kapital

L-aħħar aġġornament: 1 ta’ Jannar 2019

Il-kapital tal-BĊE jiġi mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) tal-Istati Membri kollha tal-UE u jammonta għal €10,825,007,069.61.

L-ishma tal-BĊNi f'dan il-kapital jiġu kkalkolati permezz ta' skema li tirrifletti s-sehem tal-pajjiż rispettiv fil-popolazzjoni totali u fil-prodott domestiku gross totali tal-UE. Dawn iż-żewġ fatturi determinanti għandhom l-istess ippeżar. Il-BĊE jaġġusta l-ishma kull ħames snin u kull meta jkun hemm bidla fin-numru ta' BĊNi li jikkontribwixxu għall-kapital tal-BĊE. Dawn huma l-BĊNi ta' Stati Membri tal-UE. L-aġġustament isir abbażi ta' dejta pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea.

Mill-bidu tat-Tielet Stadju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja fl-1 ta’ Jannar 1999, l-iskema kapital inbidlet seba' darbiet: sar aġġornament kull ħames snin fl-1 ta’ Jannar 2004, fl-1 ta' Jannar 2009, fl-1 ta’ Jannar 2014 u fl-1 ta' Jannar 2019; saru bidliet addizzjonali fl-1 ta’ Mejju 2004 (meta r-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja ssieħbu fl-UE) u fl-1 ta’ Lulju 2013 (meta l-Kroazja ssieħbet fl-UE).

Banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro

  1. Is-sottoskrizzjonijiet imħallsa għalkollox mill-BĊNi taż-żona tal-euro għall-kapital tal-BĊE jammontaw għal €7,536,110,121.69 maqsum kif ġej:

Kontribuzzjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro għall-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew

Bank ċentrali nazzjonali Skema tal-kapital % Kapital imħallas (€)
1) Minħabba żieda/tnaqqis sal-eqreb numru sħiħ, jista’ jkun li t-total ma jaqbilx mas-somma tan-numri kollha murija.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belġju) 2.5280 273,656,178.72
Deutsche Bundesbank (Ġermanja) 18.3670 1,988,229,048.48
Eesti Pank (Estonja) 0.1968 21,303,613.91
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irlanda) 1.1754 127,237,133.10
Bank of Greece (Greċja) 1.7292 187,186,022.25
Banco de España (Spanja) 8.3391 902,708,164.54
Banque de France (Franza) 14.2061 1,537,811,329.32
Banca d'Italia (Italja) 11.8023 1,277,599,809.38
Central Bank of Cyprus (Ċipru) 0.1503 16,269,985.63
Latvijas Banka (Latvja) 0.2731 29,563,094.31
Lietuvos bankas (Litwanja) 0.4059 43,938,703.70
Banque centrale du Luxembourg (Lussemburgu) 0.2270 24,572,766.05
Bank Ċentrali ta' Malta (Malta) 0.0732 7,923,905.17
De Nederlandsche Bank (Olanda) 4.0677 440,328,812.57
Oesterreichische Nationalbank (Awstrija) 2.0325 220,018,268.69
Banco de Portugal (Portugall) 1.6367 177,172,890.71
Banka Slovenije (Slovenja) 0.3361 36,382,848.76
Národná banka Slovenska (Slovakkja) 0.8004 86,643,356.59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlandja) 1.2708 137,564,189.84
Total1 69.6176 7,536,110,121.69

Il-profitti u t-telf nett tal-BĊE jiġu allokati fost il-BĊNi taż-żona tal-euro skont l-Artikolu 33 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew:

Qafas legali

Allokazzjoni tal-qligħ u t-telf nett tal-BĊE

33.1. Il-qligħ nett tal-BĊE għandu jiġi ttrasferit fl-ordni li ġej:

  1. ammont li għad irid jiġi deċiż mill-Kunsill Governattiv, li m’għandux jaqbeż 20% tal-qligħ nett, għandu jiġi trasferit fil-fond ġenerali tar-riżervi sa limitu ekwivalenti għal 100% tal-kapital; u
  2. il-bqija tal-qligħ nett għandu jitqassam lill-azzjonisti tal-BĊE fil-proporzjon tal-ishma mħallsin tagħhom.

33.2. F'każ ta' telf imġarrab mill-BĊE, l-iżbilanċ jista' jitpatta mill-fond ġenerali tar-riżervi tal-BĊE u, jekk ikun meħtieġ, wara deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, mid-dħul monetarju tas-sena finanzjarja rilevanti fi proporzjon u sal-ammonti allokati lill-banek ċentrali nazzjonali skont l-Artikolu 32.5.

Banek ċentrali nazzjonali barra ż-żona tal-euro

Id-disa’ BĊNi barra ż-żona tal-euro huma meħtieġa jikkontribwixxu għall-ispejjeż tat-tħaddim imġarrba mill-BĊE fir-rigward tal-parteċipazzjoni tagħhom fis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) billi jħallsu perċentwali minima fuq is-sehem tagħhom fil-kapital sottoskritt tal-BĊE. Mid-29 ta' Diċembru 2010 il-kontribuzzjonijiet tagħhom irrappreżentaw it-3.75% tas-sehem totali tagħhom fil-kapital sottoskritt. Il-kapital li tħallas lill-BĊE mill-BĊNi barra ż-żona tal-euro ammonta għal €123,333,635.55 u jinqasam kif ġej:

Kontribuzzjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali barra ż-żona tal-euro għall-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew

Bank ċentrali nazzjonali Skema tal-kapital % Kapital imħallas (€)
1) Minħabba żieda/tnaqqis sal-eqreb numru sħiħ, jista’ jkun li t-total ma jaqbilx mas-somma tan-numri kollha murija.
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (Bulgarija) 0.8511 3,454,936.32
Česká národní banka (Repubblika Ċeka) 1.6172 6,564,825.54
Danmarks Nationalbank (Danimarka) 1.4986 6,083,383.35
Hrvatska narodna banka (Kroazja) 0.5673 2,302,884.94
Magyar Nemzeti Bank (Ungerija) 1.3348 5,418,457.29
Narodowy Bank Polski (Polonja) 5.2068 21,136,367.55
Banca Naţională a României (Rumanija) 2.4470 9,933,297.11
Sveriges riksbank (Svezja) 2.5222 10,238,562.31
Bank of England (Renju Unit) 14.3374 58,200,921.14
Total1 30.3824 123,333,635.55

Il-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro ma huma intitolati jirċievu ebda sehem mill-qligħ li jista’ jitqassam mill-BĊE u lanqas ma huma responsabbli għal xi telf li jġarrab il-BĊE.

Stqarrija għall-istampa