Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

It-trawwim ta’ azzjoni usa’

L-indirizzar tat-tibdil fil-klima huwa sfida globali u hija meħtieġa azzjoni f’kull qasam. Aħna naqsmu l-għarfien espert tagħna biex inrawmu azzjoni lil hinn mill-BĊE, u naħdmu biex nadottaw u nippromwovu l-aħjar prattiki fir-rigward tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima u d-degradazzjoni u t-telf tan-natura.

Ir-riżultati tal-analiżi tagħna tal-impronta ambjentali tal-karti tal-flus tal-euro

Il-BĊE kif jimmira għall-aħjar prattiki u jrawwem azzjoni usa’?

Nikkooperaw mill-qrib mas-sħab Ewropej u internazzjonali

Aħna naħdmu mas-sħab Ewropej u internazzjonali biex insaħħu t-trasparenza dwar kwistjonijiet relatati mal-klima, intejbu l-prestazzjoni ambjentali, u nnaqqsu l-lakuni fid-data. Aħna nipprovdu analiżi u għarfien espert bil-għan li jitrawwem għarfien usa’ tar-riskji relatati mal-klima u n-natura u l-opportunitajiet ekonomiċi. Aħna nimmiraw ukoll li nsiru nifhmu aħjar kif għandhom jiġu applikati l-aħjar prattiki fil-ħidma tagħna stess, inklużi d-divulgazzjonijiet tagħna relatati mal-klima u l-investiment sostenibbli.

Naħdmu biex intejbu t-trasparenza tal-attivitajiet tagħna stess

Bl-iżvelar ta’ informazzjoni relatata mal-klima dwar il-portafolli tal-politika monetarja u mhux monetarja u l-impronta ambjentali tagħna, aħna nimmiraw li nżidu t-trasparenza tal-azzjonijiet tagħna. Dan jgħin biex jikkontribwixxi għad-disponibbiltà ta’ data relatata mal-klima u għall-għarfien kemm fi ħdan kif ukoll barra l-BĊE dwar l-implikazzjonijiet ekonomiċi tat-tibdil fil-klima. Il-parteċipanti fis-suq jitpoġġew ukoll f’pożizzjoni aħjar biex jindirizzaw l-isfidi futuri relatati mal-klima.

Innaqqsu l-impatt ambjentali tagħna stess

Bħala kontribut għall-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-BĊE u istituzzjonijiet oħra tal-UE qed jaħdmu biex jgħinu lill-Unjoni Ewropea tilħaq il-mira tagħha ta’ newtralità klimatika sal-2050, u l-għan interim tagħha li tnaqqas l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra b’55 % sal-2030. Għalhekk, aħna naħdmu kontinwament biex innaqqsu l-impronta ambjentali tal-attivitajiet korporattivi tagħna ta’ kuljum. Pereżempju, qegħdin nieħdu miżuri biex inżidu s-sostenibbiltà ambjentali taċ-ċiklu tal-flus kontanti. Għall-portafolli mhux monetarji tagħna, qed naħdmu wkoll biex nistabbilixxu miri ta’ emissjonijiet żero netti sa mhux aktar tard mill-2050.

Il-ħarsien tal-ambjent fil-BĊE

Il-paġni kollha f’din it-taqsima