Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Sommarju eżekuttiv

Il-flus kontanti huma l-aktar forma ta’ ħlas użata b’mod komuni mill-Ewropej fil-punt tal-bejgħ (POS).[1] Għal din ir-raġuni, irid ikun hemm stabbilit infrastruttura adegwata taċ-ċiklu tal-flus kontanti, b’sistema ta’ distribuzzjoni suffiċjenti li tippermetti lin-nies u lin-negozji jkollhom aċċess għall-flus kontanti permezz tan-network tal-automated teller machines (ATM), il-fergħat bankarji u punti oħrajn ta’ aċċess għall-flus kontanti. L-Ewropej jeħtieġu li l-flus kontanti tagħhom jiġu aċċettati mill-bejjiegħa bl-imnut, filwaqt li l-bejjiegħa bl-imnut jeħtieġu infrastruttura xierqa fis-seħħ biex ikunu jistgħu jiddepożitaw il-flus li jirċievu.

Barra minn infrastruttura li taħdem tajjeb, għandhom jitqiesu ħafna aspetti oħra biex tiġi żgurata l-fiduċja u biex jiġi żgurat ċiklu vijabbli tal-flus tal-karti tal-flus tal-euro, bħall-kwalità u s-sigurtà tal-karti tal-flus tal-euro. Aspetti ambjentali, tas-saħħa u tas-sigurtà għandhom jitqiesu wkoll biex jiġi żgurat li l-karti tal-flus ikunu sikuri biex jintużaw u li ma jkollhomx impatt negattiv fuq l-ambjent. L-aspetti ambjentali tal-karti tal-flus tal-euro u ċ-ċiklu tal-flus kontanti ma kinux biss prijorità għall-Eurosistema sa mit-tnedija tal-euro fl-2002 iżda huma wkoll element ewlieni tal-istrateġija tagħha dwar il-flus kontanti.[2] L-isforzi komplew, u se jkomplu, biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-karti tal-flus tal-euro.

Wara t-tnedija tat-tieni sensiela ta’ karti tal-flus tal-euro — is-sensiela Europa — il-BĊE beda jivvaluta l-impatt ambjentali tal-karti tal-flus tal-euro bħala mezz ta’ ħlas bi studju ġdid.[3] Dan l-istudju huwa bbażat fuq il-metodoloġija tal-Impronta Ambjentali tal-Prodotti (PEF) tal-Kummissjoni Ewropea.[4]

L-għanijiet ta’ dan l-istudju dwar il-PEF huma: (i) li jikseb għarfien komprensiv tal-impatt ambjentali potenzjali tal-attivitajiet kollha ta’ ċiklu sħiħ tal-flus kontanti tal-karti tal-flus, mill-akkwist u l-manifattura tal-materja prima sad-disponiment tal-karti tal-flus tal-euro, u (ii) li jkejjel l-impatt ambjentali potenzjali tal-karti tal-flus bħala strument ta’ ħlas, biex jgħin biex jiġu identifikati aktar aspetti fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-karti tal-flus li jistgħu jiġu mmirati biex inaqqsu l-impronta ambjentali tal-karti tal-flus tal-euro.

Dan l-istudju dwar il-PEF sab li l-punteġġ globali uniku għall-valur annwali medju tal-pagamenti fi flus kontanti għal kull ċittadin taż-żona tal-euro (EAC) fl-2019 huwa ta’ 101 mikropunt (µPt). Dan il-punteġġ baxx ħafna huwa ekwivalenti għal EAC li jsuq karozza standard għal 8 km, jew għal 0.01 % tal-impatt ambjentali totali tal-konsum annwali tal-attivitajiet tal-Ewropa.[5] Biex dan il-punt jintwera ulterjorment, ta’ min jitqabblu r-riżultati tal-valur annwali tal-pagamenti tal-karti tal-flus tal-euro ma’ dawk ta’ prodotti oħra ta’ kuljum, bħall-produzzjoni ta’ T-shirt tal-qoton[6] li jinħasel darba fil-ġimgħa għal sena (komparabbli ma’ sewqan ta’ 55 km) jew il-fliexken tal-ilma manifatturati[7] kkunsmati minn EAC f’sena (ekwivalenti għal sewqan ta’ 272 km), kif muri fl-illustrazzjoni hawn taħt.

Illustrazzjoni 1

Tqabbil tal-impronti ambjentali tal-karti tal-flus tal-euro u prodotti komuni oħra

Nota: L-ekwivalenti ta’ vjaġġ bil-karozza huwa inkluż għal kull wieħed.

L-attivitajiet ewlenin li jikkontribwixxu għall-impronta ambjentali tal-karti tal-flus tal-euro huma t-tħaddim tal-ATMs (37 %), it-trasport (35 %), l-attivitajiet tal-ipproċessar fl-istadju tad-distribuzzjoni (10 %), il-manifattura tal-karti (9 %) u l-awtentikazzjoni tal-karti tal-flus fil-punt tal-bejgħ (POS) fl-istadju tal-użu (5 %).

Mill-2004 ’l hawn, saru sforzi biex titnaqqas il-marka ambjentali tal-karti tal-flus tal-euro. Pereżempju, l-Eurosistema imponiet il-projbizzjoni li l-iskart tal-karti tal-flus jintrema f’landfills u implimentat inizjattivi bħall-Programm dwar il-Qoton Sostenibbli.[8] Barra minn hekk, saru sforzi sinifikanti mill-manifatturi tal-ATM u mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu biex inaqqsu l-impatt ambjentali tagħhom. L-istudju tagħna juri li t-titjib fl-effiċjenza enerġetika tal-ATMs ikkontribwixxa għal tnaqqis ta’ 35 % fil-punteġġ globali uniku taċ-ċiklu tal-flus kontanti bejn l-2004 u l-2019.[9] Barra minn hekk, minbarra l-ottimizzazzjoni tat-trasport, qed jiġu kkunsidrati modi oħra biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tat-trasport u biex jintużaw fjuwils aktar sostenibbli.

Għalkemm l-impatt ambjentali tal-ħlas bil-karti tal-flus tal-euro huwa ġeneralment baxx ħafna, l-Eurosistema hija impenjata li tkompli tnaqqsu. Qed nagħmlu riċerka u żvilupp estensivi biex niksbu dan, filwaqt li niżguraw li l-flus kontanti jkunu disponibbli b’mod wiesa’ għall-pubbliku. Dan ix-xogħol se jikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-sensiela futura tagħna ta’ karti tal-flus tal-euro bl-għan li dawn isiru kemm jista’ jkun favur l-ambjent. Studji simili jew parzjali se jitwettqu wkoll mill-Eurosistema, b’mod partikolari meta tkun seħħet bidla sinifikanti fiċ-ċiklu tal-flus kontanti.

© Bank Ċentrali Ewropew, 2023

Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
Telefown +49 69 1344 0
Sit web www.ecb.europa.eu

Id-drittijiet kollha riżervati. Ir-riproduzzjoni għal għanijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Għat-terminoloġija speċifka, jekk jogħġbok irreferi għall-glossarju BĊE (disponibbli bl-Ingliż biss).


HTML ISBN 978-92-899-6307-7, doi:10.2866/796900, QB-09-23-503-MT-Q


  1. Ara “Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)”, BĊE, Frankfurt am Main, 2022.

  2. L-istrateġija tal-Eurosistema dwar il-flus kontanti għandha l-għan li tiżgura li l-flus kontanti jibqgħu disponibbli b’mod wiesa’ u aċċettati kemm bħala mezz ta’ ħlas kif ukoll bħala ħażna tal-valur.

  3. L-istudju jikkonċerna ċ-ċiklu tal-flus ta’ qabel il-coronavirus (COVID-19) (jiġifieri l-2019), u b’hekk jippermettilna nużaw data li ma kinitx affettwata mir-restrizzjonijiet tal-COVID-19.

  4. Dan l-istudju dwar il-PEF huwa bbażat fuq il-metodoloġija ta’ valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja, billi jkopri 16-il kategorija partikolari tal-impatt ambjentali, inkluż it-tibdil fil-klima minħabba l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, it-tnaqqis tal-ożonu, l-użu tal-art u tal-ilma u t-tnaqqis tar-riżorsi. Lista sħiħa tal-kategoriji tal-impatt koperti hija disponibbli fl-Anness A.

  5. Il-Consumption Footprint Platform (il-Pjattaforma tal-Impronta tal-Konsum) tqis l-impatt tal-konsum tan-nies fl-UE fuq l-oqsma tal-ikel, il-mobbiltà, l-akkomodazzjoni, l-oġġetti tad-dar u l-apparat domestiku.

  6. Ara l-istudju ta’ referenza dwar it-T-shirt inkluż fil-“Product Environmental Footprint Category Rules”, il-Kummissjoni Ewropea, Brussell, 2022.

  7. Ara l-istudju ta’ referenza dwar l-Ilma tal-Pakkett inkluż fil-“Product Environmental Footprint Category Rules”, il-Kummissjoni Ewropea, Brussell, 2022.

  8. Il-Programm dwar il-Qoton Sostenibbli huwa politika tal-Eurosistema mnedija fl-2014 li tikkonsisti fis-sostituzzjoni progressiva tal-fibri tal-qoton konvenzjonali b’fibri tal-qoton 100 % sostenibbli fil-produzzjoni tal-karti tal-flus tal-euro.

  9. Il-konsum tal-enerġija tal-ATMs ittieħed mill-istudju tal-LCA tal-2004.