Karti tal-flus

Hemm seba’ denominazzjonijiet differenti tal-karti tal-flus tal-euro: €5, €10, €20, €50, €100, €200 u €500. L-ewwel sensiela tal-karti tal-flus qed tiġi sostitwita ftit ftit bis-sensiela Europa.

Il-karti tal-euro kollha huma valuta legali fiż-żona tal-euro kollha.

Il-€50 il-ġdida

Il-karta l-ġdida tal-€50 ġiet introdotta fi 19-il pajjiż taż-żona tal-euro fl-4 ta' April 2017. Hi r-raba' karta tal-flus fis-sensiela Europa u issa tinsab fiċ-ċirkolazzjoni flimkien mal-karti l-ġodda tal-€5, €10 u €20.

Filmati għall-istazzjonijiet tat-TV huma disponibbli meta jintalbu: media@ecb.europa.eu

Dati importanti
4 ta' April 2017

Il-karta tal-flus il-ġdida tal-€50 tiġi introdotta fiż-żona tal-euro.

5 ta' Lulju 2016

Il-karta tal-flus il-ġdida tal-€50 tas-sensiela Europa tiġi ppreżentata uffiċjalment.

25 ta' Novembru 2015
Il-karta tal-flus il-ġdida tal-€20 tiġi introdotta fiż-żona tal-euro.
24 ta' Frar 2015
Il-karta tal-flus il-ġdida tal-€20 tas-sensiela Europa tiġi ppreżentata uffiċjalment.
1 ta' Jannar 2015
Il-Litwanja tadotta l-euro.
23 ta' Settembru 2014
Il-karta tal-flus il-ġdida tal-€10 tiġi introdotta fiż-żona tal-euro.
13 ta' Jannar 2014
Il-karta tal-flus tal-€10 tas-sensiela Europa tiġi ppreżentata uffiċjalment.
1 ta' Jannar 2014
Il-Latvja tadotta l-euro.
2 ta' Mejju 2013
^
Il-karta l-ġdida tal-€5 tiġi introdotta.
10 ta' Jannar 2013
Il-karta tal-flus tal-€5 tas-sensiela Europa tiġi ppreżentata uffiċjalment.
8 ta' Novembru 2012
Il-BĊE jħabbar l-introduzzjoni tat-tieni sensiela ta' karti tal-flus tal-euro, imsejħa s-sensiela Europa, li tibda bil-karta tal-€5, u jippreżenta x-xbihat ta' tliet karatteristiċi tas-sigurtà ġodda.
1 ta' Jannar 2011
L-Estonja tadotta l-euro.
1 ta' Jannar 2009
Is-Slovakkja tadotta l-euro.
1 ta' Jannar 2008
Ċipru u Malta jadottaw l-euro.
1 ta' Jannar 2007
Is-Slovenja tadotta l-euro.
1 ta' Jannar 2002
Il-karti u l-muniti tal-euro jiġu introdotti fi 12-il pajjiż tal-UE: l-Awstrija, il-Belġju, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, l-Olanda, il-Portugall u Spanja.

Denominazzjonijiet tal-karti tal-flus

Agħti daqqa t’għajn lejn il-karti tal-flus tal-ewwel sensiela u wħud tas-sensiela Europa. Kull denominazzjoni għandha kulur li jagħżilha mill-oħrajn kif ukoll xbieha ta’ stil arkitettoniku li jvarja mill-klassiku sa dak tas-seklu 20.

Stħarriġ onlajn dwar il-kwalità tal-karti tal-flus tal-euro

It-tweġibiet tiegħek huma importanti biex jiġi żgurat li l-karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni jkunu tal-aqwa kwalità possibbli. Ħu sehem f’dan l-istħarriġ qasir onlajn u għidilna x’taħseb dwar il-kwalità tal-karti tal-flus li jiġu f’idejk!

Pubblikazzjonijiet

Fuljetti, opuskoli, posters u materjali oħra jinsabu onlajn għall-pubbliku u għall-kaxxiera professjonali. Uħud minnhom huma disponibbli wkoll bħala kopji stampati.

Sigurtà tal-karti tal-flus

Il-karti tal-flus tal-euro fihom għadd ta' karatteristiċi tas-sigurtà. Kemm tħosshom, tħares lejhom u tmejjilhom.