Pangatähed

Europangatähtede seerias on seitse nimiväärtust: 5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 500 eurot. Esimese seeria pangatähed asendatakse järk-järgult teise seeria europangatähtedega.

Kõik pangatähed kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal.

Uus 50-eurone

Uus 50-eurone pangatäht lasti euroala 19 riigis ringlusse 4. aprillil 2017. See on teise seeria neljas pangatäht, mis on nüüd kasutusel koos uue 5-, 10- ja 20-eurose pangatähega.

Televisioonile mõeldud videomaterjali saab küsida meiliaadressilt media@ecb.europa.eu.

Tähtsad kuupäevad
4. aprill 2017

Uus 50-eurone pangatäht lastakse ringlusse kõigis euroala riikides.

5. juuli 2016

Avalikustatakse uue 50-eurose pangatähe kujundus.

25. november 2015
Uus 20-eurone pangatäht lastakse ringlusse kõigis euroala riikides.
24. veebruar 2015
Avalikustatakse uue 20-eurose pangatähe kujundus.
1. jaanuar 2015
Leedu võtab kasutusele euro.
23. september 2014
Uus 10-eurone pangatäht lastakse ringlusse kõigis euroala riikides.
13. jaanuar 2014
Avalikustatakse uue 10-eurose pangatähe kujundus.
1. jaanuar 2014
Läti võtab kasutusele euro.
2. mai 2013
Uus 5-eurone pangatäht lastakse ringlusse kõigis euroala riikides.
10. jaanuar 2013
Avalikustatakse uue 5-eurose pangatähe kujundus.
8. november 2012
EKP teatab uue 5-eurose pangatähe kasutuselevõtust europangatähtede teise seeria raames ning avalikustab teabe kolme uue turvaelemendi kohta.
1. jaanuar 2011
Eesti võtab kasutusele euro.
1. jaanuar 2009
Slovakkia võtab kasutusele euro.
1. jaanuar 2008
Küpros ja Malta võtavad kasutusele euro.
1. jaanuar 2007
Sloveenia võtab kasutusele euro.
1. jaanuar 2002
Europangatähed (ja -mündid) võetakse kasutusele kaheteistkümnes ELi riigis: Austrias, Belgias, Hispaanias, Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Luksemburgis, Madalmaades, Portugalis, Prantsusmaal, Saksamaal ja Soomes.

Pangatähtede nimiväärtused

Heitke pilk esimese seeria ja mõningatele teise seeria pangatähtedele. Iga nimiväärtus on eri värvi. Pangatähtedel on kujutatud eri ajastute arhitektuuristiile alates klassikalisest kuni 20. sajandini.

Veebiküsitlus ringluses olevate europangatähtede kvaliteedi kohta

Teie tagasiside on oluline, et tagada ringluses olevate europangatähtede laitmatu kvaliteet. Palume teil täita lühike küsimustik ja avaldada oma arvamus europangatähtede kvaliteedi kohta.

Väljaanded

Üldsusele ja sularahakäitlejatele on infolehed, brošüürid, plakatid ja muud materjalid kättesaadavad veebilehel. Mõnel juhul on kättesaadavad ka trükitud materjalid.

Pangatähtede turvalisus

Europangatähtedel kasutatakse mitmeid turvaelemente. Nende kontrollimiseks tuleb pangatähte katsuda, vaadata ja kallutada.