Pangatähed

Europangatähtede seerias on seitse nimiväärtust: 5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 500 eurot. Esimese seeria pangatähed asendatakse järk-järgult teise seeria europangatähtedega.

Kõik pangatähed kehtivad seadusliku maksevahendina kogu euroalal.

Pangatähtede nimiväärtused

Heitke pilk esimese seeria ja mõningatele teise seeria pangatähtedele. Iga nimiväärtus on eri värvi. Pangatähtedel on kujutatud eri ajastute arhitektuuristiile alates klassikalisest kuni 20. sajandini.

Veebiküsitlus ringluses olevate europangatähtede kvaliteedi kohta

Teie tagasiside on oluline, et tagada ringluses olevate europangatähtede laitmatu kvaliteet. Palume teil täita lühike küsimustik ja avaldada oma arvamus europangatähtede kvaliteedi kohta.

Väljaanded

Üldsusele ja sularahakäitlejatele on infolehed, brošüürid, plakatid ja muud materjalid kättesaadavad veebilehel. Mõningatel juhtudel on kättesaadavad ka trükitud materjalid.

Pangatähtede turvalisus

Europangatähtedel kasutatakse mitut turvaelementi. Nende kontrollimiseks tuleb pangatähte katsuda, vaadata ja kallutada.