Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Ülesanded

Eurosüsteem, kuhu kuuluvad Euroopa Keskpank ja euroala liikmesriikide keskpangad, täidab hinnastabiilsuse säilitamise eesmärgil mitmesuguseid ülesandeid.

Meie eesmärk

Meie esmane eesmärk on säilitada hinnastabiilsus, st kaitsta euro väärtust. Hinnastabiilsus on eeltingimus majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks – kahe ELis seatud eesmärgi täitmiseks. Ühtlasi on see rahapoliitika olulisim panus nimetatud valdkonda.

EKP missioonEurosüsteemi missioon

Eurosüsteem vastutab järgmiste ülesannete täitmise eest:

  • rahapoliitika määratlemine ja rakendamine,
  • välisvaluutaoperatsioonide tegemine,
  • euroala välisvaluutareservide hoidmine ja juhtimine,
  • maksesüsteemide tõrgeteta toimimise edendamine.

EKP täidab mitmesuguseid ülesandeid, mis on seotud pangandusjärelevalve, pangatähtede, statistika, makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsusega; samuti teeb ta koostööd rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil.

Kõik selle jaotise teemad