Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi ülesanded

Eurosüsteemil on seadusest tulenev ülesanne edendada makse- ja arveldussüsteemide tõrgeteta toimimist (vt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõige 2 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklid 3 ja 22).

Eurosüsteem täidab oma ülesandeid järgmiste toimingute kaudu.

  • Ta pakub makse- ja väärtpaberiarvelduste võimalust, kasutades eurodes suurmaksete süsteemi (TARGET2) ning piiriüleste tagatiste kasutamist võimaldavat mehhanismi (CCBM). Lisaks hakkab eurosüsteem pakkuma üleeuroopalist teenust (T2S), et võimaldada väärtpaberite keskdepositooriumitel arveldada väärtpaberitehinguid, kasutades keskpankade raha.
  • Ta kehtestab järelevalvepoliitika ja vastavad standardid suurmaksete süsteemide, jaemaksete süsteemide ja maksevahendite, kliiringusüsteemide, väärtpaberite arveldussüsteemide ning teatavate kolmandatest isikutest teenuseosutajate jaoks. Ta teostab ka kõnealuste infrastruktuuride järelevalvet, hinnates nende vastavust poliitikale ja standarditele, ning palub vajaduse korral teha muudatusi.
  • Ta kehtestab turu infrastruktuuride talitluspidevuse nõuded ja kooskõlastab rakendamist.
  • Ta jälgib turu arengut ja seadusandlikke algatusi, mis mõjutavad infrastruktuuride järelevalvet ning maksete, kliiringu ja väärtpaberite arveldamise korda, ning avaldab vajaduse korral nende kohta arvamust.
  • Ta kiirendab muudatusi, edendades maksesüsteemide tõhusust ning jaemaksete valdkonnas üleminekut ühtsele euromaksete piirkonnale (SEPA). Lisaks edendab ta tõhusat väärtpaberiturgu, toetades turustandardite ühtlustamist ja lõimumise tõkete kõrvaldamist.

Kõik selle jaotise teemad