Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas uzdevumi

Statūtos Eurosistēmai noteikts uzdevums veicināt maksājumu un norēķinu sistēmu raitu darbību (sk. Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 2. punktu un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 3. un 22. pantu).

Eurosistēma izpilda tai noteiktos uzdevumus šādos veidos.

  • Tā nodrošina maksājumu un vērtspapīru norēķinu veikšanas iespējas, uzturot liela apjoma maksājumu sistēmas darbību maksājumiem euro (TARGET2), kā arī mehānismu, kas ļauj izmantot pārrobežu nodrošinājumu (CCBM). Turklāt Eurosistēma šobrīd ievieš Eiropas mēroga pakalpojumu (T2S), lai ļautu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem veikt norēķinus par vērtspapīru darījumiem, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus.
  • Tā nosaka uzraudzības politiku un atbilstošus standartus liela apjoma maksājumu sistēmām, neliela apjoma maksājumu sistēmām un maksāšanas līdzekļiem, klīringa sistēmām, vērtspapīru norēķinu sistēmām un dažiem pakalpojumu sniedzējiem – trešām personām. Tā arī veic pasākumus šo infrastruktūru pārraudzībai, novērtējot to atbilstību noteiktajai politikai un standartiem un nepieciešamības gadījumā ieviešot izmaiņas.
  • Tā nosaka darbības nepārtrauktības prasības tirgus infrastruktūrām un koordinē šo prasību īstenošanu.
  • Tā pārrauga un nepieciešamības gadījumā izstrādā nostāju attiecībā uz tirgus norisēm un tiesību aktu iniciatīvām, kas ietekmē maksājumu infrastruktūru un shēmu, klīringa un vērtspapīru norēķinu uzraudzību.
  • Tā darbojas kā pārmaiņu katalizators, veicinot maksājumu sistēmu efektivitāti un neliela apjoma maksājumu jomā – migrāciju uz Vienoto euro maksājumu telpu. Tā arī sekmē vērtspapīru tirgus efektīvu darbību, veicinot tirgus standartu saskaņošanu un iedrošinot atcelt barjeras integrācijas nolūkos.

Visas šīs sadaļas lapas