Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Statistika

Mērķi

ECB statistikas mērķis ir nodrošināt visus datus, kas nepieciešami Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu veikšanai. Lai gan galvenais uzdevums ir īstenot monetāro politiku euro zonā, ECB statistiskie dati tiek sniegti arī Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai finanšu sistēmas makrolīmeņa uzraudzībai. Turklāt šos statistiskos datus un papildinformāciju ECB dara pieejamu sabiedrībai un tirgus dalībniekiem.

Kurš nodrošina statistiskos datus?

Saprašanās memorandā izklāstīti ECB un Eiropas Komisijas (t.i., Eurostat) pienākumi attiecībā uz tautsaimniecības un finanšu statistiku Eiropas Savienības līmenī:

  • ECB ir galvenokārt atbildīga par monetāro un finanšu, Eurosistēmas starptautisko rezervju, kā arī nominālā un reālā efektīvā euro valūtas kursa statistisku;
  • Eurostat ir galvenokārt atbildīgs par vispārējo tautsaimniecības statistisku;
  • abas iestādes kopīgi uzņemas atbildību par maksājumu bilances statistisku, kā arī par finanšu un nefinanšu kontiem (institucionālo sektoru dalījumā).

Kur meklēt statistisko informāciju?

ECB statistiskā informācija bez maksas pieejama ECB interneta vietnes sadaļā Statistika, un to var lejupielādēt sadaļā Statistikas datu noliktava.

Visas šīs sadaļas lapas