Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Klimata pārmaiņas un ECB

Mūsu stratēģijas izvērtējuma ietvaros mēs noskaidrosim, kādās jomās un kādos veidos klimata pārmaiņu jautājums un cīņa pret klimata pārmaiņām var reāli ietekmēt mūsu politiku.

ECB prezidente Kristīne Lagarda

ECB meklē veidus, kā efektīvi iesaistīties cīņā pret klimata pārmaiņām. Viens no mūsu uzdevumiem ir identificēt riskus, ko klimata pārmaiņas rada tautsaimniecībai un finanšu sistēmai.

Klimata pārmaiņu ietekme uz tautsaimniecību var izpausties ārkārtas laikapstākļu veidā un nenoteiktībā, kas saistīta ar pāreju uz zemas oglekļa emisijas tautsaimniecību.

ECB darbojas četrās svarīgākajās kompetences jomās

Tautsaimniecības analīze

ECB darbinieki gādā, lai ECB makroekonomiskajos modeļos, prognozēšanas metodēs un risku novērtējumā būtu ņemtas vērā klimata pārmaiņas.

Vairāk

Banku uzraudzība

Uzraugi strādā ar bankām, lai vairotu izpratni par klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai bankas atbilstoši pārvaldītu šos riskus.

Vairāk

Monetārā politika un ieguldījumu portfeļi

ECB aktīvu iegādes programmu ietvaros esam veikuši ieguldījumus zaļajās obligācijās, ņemot vērā nepieciešamību izvairīties no tirgus izkropļojumiem.

Vairāk

Finanšu stabilitāte

Finanšu stabilitātes eksperti aplēš un novērtē riskus, ko finanšu sistēmai rada klimata pārmaiņas. Viņu konstatējumi tiek paziņoti sabiedrībai, tirgus dalībniekiem un politikas veidotājiem.

Vairāk

Citas iniciatīvas

Zaļā ECB

Mēs nemitīgi strādājam pie ECB ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanas. Ja vēlaties uzzināt par mūsu līdzšinējiem panākumiem, apmeklējiet mūsu interneta sadaļu par vides aizsardzību.

Zemes stunda

ECB šajā pasākumā piedalās kopš 2012. gada. Izslēdzot gaismu galvenajā ēkā, mēs vēlamies pievērst uzmanību klimata pārmaiņām.

ECB podkāsts par klimata pārmaiņām un centrālo banku lomu

Kā klimata pārmaiņas ietekmē finanšu stabilitāti? Kāpēc ECB neiegādājas vairāk zaļo obligāciju? Kā bankas var labāk sagatavoties ar klimata pārmaiņām saistītajiem riskiem? Podkāsta moderators Maikls Stīns (Michael Steen) apspriež šos jautājumus ar pieaicinātajiem ekspertiem Fatimu Piresu (Fatima Pires), Madlēnu Rūsu (Madelaine Roos) un Patriku Amī (Patrick Amis).

Vairāk (tikai angļu valodā)
PAPILDU INFORMĀCIJA

ECB piedalās šādās grupās

Eurosistēmas reakcija uz Eiropas Komisijas atjaunoto ilgtspējīgu finanšu stratēģiju

ECB un euro zonas nacionālās centrālās bankas gatavas atbalstīt Eiropas Komisijas darbu ilgtspējīgas finanšu stratēģijas izstrādē un nefinanšu informācijas atklāšanas uzlabošanā. Reaģējot uz Komisijas sabiedrisko apspriešanu, esam identificējuši piecas galvenās prioritātes.

Lasiet mūsu komentārus

Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkls (Greening the Financial System; NGFS)

ECB ir NGFS locekle. NGFS ir visu piecu kontinentu centrālo banku un finanšu uzraudzības iestāžu grupa, kas meklē veidus, kā veicināt raitu pāreju uz zemas oglekļa emisijas tautsaimniecību. 2020. gadā ECB pievienojās šīs grupas vadības struktūrai – Koordinācijas komitejai.

Apmeklējiet NGFS interneta vietni

Visas šīs sadaļas lapas