European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Klimata pārmaiņas un ECB

Klimata pārmaiņas var ietekmēt cenu stabilitāti. Tāpēc mēs atbilstoši pilnvarojumam sniegsim savu ieguldījumu, lai tās novērstu.

Klimata pārmaiņu ietekme uz cenu stabilitāti var izpausties ārkārtas laikapstākļu veidā un nenoteiktībā, ko rada pāreja uz zemas oglekļa emisijas tautsaimniecību.

Mēs ECB esam apņēmušies mūsu monetārās politikas regulējumā ņemt vērā klimata pārmaiņu ietekmi.

Lai gan valdībām un parlamentiem jāuzņemas galvenā atbildība par cīņu pret klimata pārmaiņām, arī mēs atbilstoši pilnvarojumam sniegsim savu ieguldījumu.

Mūsu monetārās politikas rīcības plāns cīņai pret klimata pārmaiņām

Mūsu nesenā stratēģijas izvērtējuma rezultātā esam apstiprinājuši rīcības plānu ar vērienīgu ceļu karti, lai dažādos veidos iekļautu klimata pārmaiņu apsvērumus mūsu monetārās politikas darbā.

Paziņojums presei

Kādi ir mūsu monetārās politikas klimata ceļu kartes galvenie pīlāri?

Mūsu rīcības plānā iekļauta vērienīga ceļu karte, lai ņemtu vērā klimata pārmaiņu ietekmi. Īstenojot apņemšanos sniegt savu ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām, mūsu darbības virzienu noteiks trīs galvenie pīlāri.

Uzziniet vairāk

Klimata pārmaiņu centrs

Mūsu klimata pārmaiņu centrs veido un koordinē ECB klimata programmu un apvieno vienotā veselumā darbu pie klimata pārmaiņām un ilgtspējīgas finansēšanas. Tas arī koordinē visas aktivitātes, kas ietilpst mūsu klimata ceļu kartē.

Paziņojums presei

Būtiskākie aspekti

Monetārās politikas ceļu kartē attēlots mūsu iecerētais maršruts, taču jau esam sākuši darbu pie klimata pārmaiņu novēršanas četrās galvenajās jomās.

Tautsaimniecības analīze

ECB darbinieki gādā, lai ECB makroekonomiskajos modeļos, prognozēšanas metodēs un risku novērtējumā būtu ņemtas vērā klimata pārmaiņas.

Vairāk

Banku uzraudzība

Uzraugi strādā kopā ar bankām, lai monitorētu to reakciju uz klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai bankas atbilstoši konstatētu un pārvaldītu šos riskus.

Vairāk

Monetārā politika un ieguldījumu portfeļi

ECB aktīvu iegādes programmu ietvaros esam veikuši ieguldījumus zaļajās obligācijās, ņemot vērā nepieciešamību izvairīties no tirgus izkropļojumiem.

Vairāk

Finanšu stabilitāte

Finanšu stabilitātes eksperti aplēš un novērtē riskus, ko finanšu sistēmai rada klimata pārmaiņas. Viņu konstatējumi tiek paziņoti sabiedrībai, tirgus dalībniekiem un politikas veidotājiem.

Vairāk

Citas iniciatīvas

Zaļā ECB

Mēs nemitīgi strādājam pie ECB ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanas. Ja vēlaties uzzināt par mūsu līdzšinējiem panākumiem, apmeklējiet mūsu interneta sadaļu par vides aizsardzību.

Zemes stunda

ECB šajā pasākumā piedalās kopš 2012. gada. Izslēdzot gaismu galvenajā ēkā, mēs vēlamies pievērst uzmanību klimata pārmaiņām.

ECB podkāsts "Klimata pārmaiņu stresa tests – tagad ir laiks rīkoties!"

Kādi ir mūsu pirmā tautsaimniecības mēroga klimata pārmaiņu stresa testa rezultāti? Ko tie nozīmē iedzīvotājiem, uzņēmumiem un bankām? Mūsu moderatore Keitija Reindžere (Katie Ranger) šajā ECB podkāsta epizodē diskutē par šiem jautājumiem ar viceprezidentu Luisu de Gindosu (Luis de Guindos) un mūsu klimata pārmaiņu centra vadītāju Irēni Hēmskerku (Irene Heemskerk).

Vairāk
PAPILDU INFORMĀCIJA

Cīņā pret klimata pārmaiņām ECB sadarbojas ar citām institūcijām

Eurosistēmas reakcija uz Eiropas Komisijas atjaunoto ilgtspējīgo finanšu stratēģiju

ECB un euro zonas nacionālās centrālās bankas gatavas atbalstīt Eiropas Komisijas darbu ilgtspējīgas finanšu stratēģijas izstrādē un nefinanšu informācijas atklāšanas uzlabošanā. Reaģējot uz Komisijas sabiedrisko apspriešanu, esam identificējuši piecas galvenās prioritātes.

Lasiet mūsu komentārus

Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīkls (NGFS)

ECB ir NGFS locekle. NGFS ir visu piecu kontinentu centrālo banku un finanšu uzraudzības iestāžu grupa, kas meklē veidus, kā veicināt raitu pāreju uz zemas oglekļa emisijas tautsaimniecību. 2020. gadā ECB pievienojās šīs grupas vadības struktūrai – Koordinācijas komitejai.

Apmeklējiet NGFS interneta vietni

Visas šīs sadaļas lapas