European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Klimata pārmaiņas un ECB

Esam stingri apņēmušies savu pilnvaru ietvaros sniegt ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām.

Klimata pārmaiņas rada riskus, kas apdraud mūsu tautsaimniecību un finanšu sektoru. Mums jānovērtē, kā klimata pārmaiņas un pāreja uz oglekļneitrālu sabiedrību ietekmē mūsu tautsaimniecību, lai varētu ņemt vērā šo procesu ietekmi uz mūsu kā centrālās bankas un banku uzraudzības iestādes darbību. Tas mums palīdzēs saglabāt cenu stabilitāti un banku drošību.

Mūsu mērķi

Mūsu darbs klimata pārmaiņu jomā vērsts uz triju galveno mērķu sasniegšanu. Tie palīdz nodrošināt, lai mūsu politika mainīgajā pasaulē vienmēr būtu efektīva un atbilstoša.

Klimata pārmaiņu risku pārvaldīšana

Mēs strādājam pie tā, lai labāk izprastu, monitorētu un pārvaldītu klimata pārmaiņu riskus saistībā ar mūsu monetāro politiku un ieguldījumu operācijām, kā arī ar finanšu sistēmu. Mēs arī novērtējam klimata pārmaiņu un risku mazināšanas politikas ekonomisko ietekmi.

Vairāk par klimata risku pārvaldīšanu
Atbalsts pārejai uz zaļo saimniekošanu

Mēs atbalstām sakārtotu pāreju uz oglekļneitrālu tautsaimniecību, savu pilnvaru ietvaros īstenojot dažādus pasākumus. Tie ietver atbalsta sniegšanu ilgtspējīgas finansēšanas attīstībai un stimulu radīšanu zaļākai finanšu sistēmai.

Vairāk par pāreju uz zaļo saimniekošanu
Vērienīgāku pasākumu veicināšana

Mēs palīdzam uzlabot vispārējo izpratni par klimata pārmaiņu riskiem un cieši sadarbojamies ar Eiropas un starptautiskajiem partneriem klimata un ilgtspējīgas finansēšanas jautājumos. Mēs arī strādājam pie tā, lai uzlabotu mūsu darbības caurredzamību un samazinātu pašas ECB ietekmi uz vidi.

Vairāk par vērienīgāku pasākumu veicināšanu

Mūsu pieeja

Laika gaitā mūsu klimata stratēģija attīstīsies, uzlabojoties datiem un modeļiem, kurus izmantojam, lai labāk izprastu klimata pārmaiņu riskus. Tikmēr mēs, kad vien iespējams, jau veicam nepieciešamos pasākumus.

ECB darbība klimata pārmaiņu jomā

Mūsu klimata programma

Mūsu klimata programmā detalizēti aplūkots ECB veiktais ar klimata pārmaiņām saistītais darbs, kas sadalīts sešās prioritārajās jomās un balstīts uz mūsu trim stratēģiskajiem klimata mērķiem.

Mūsu klimata programma

Banku uzraudzība

Pildot savu uzraudzības funkciju, mūsu pienākums ir nodrošināt, lai bankas pārvaldītu riskus, t.sk. klimata pārmaiņu izraisītos riskus. Tāpēc mūsu klimata programmas ietvaros mēs cenšamies iekļaut savā uzraudzības darbā klimata pārmaiņu apsvērumus.

Uzziniet vairāk

Vides aizsardzība

Mēs nenogurstoši strādājam pie tā, lai samazinātu mūsu ikdienas korporatīvo darbību ietekmi uz vidi.

Uzziniet vairāk

Mūsu ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšana

Balstoties uz apņemšanos nodrošināt caurredzamību un īstenot mūsu klimata mērķus, mēs regulāri atklājam informāciju par mūsu ieguldījumu oglekļa pēdas nospiedumu un klimata riskiem.

Uzziniet vairāk par mūsu informācijas atklāšanu

Iekšējā stratēģija un koordinācija

Klimata pārmaiņu centrs

Esam izveidojuši klimata pārmaiņu centru, lai palīdzētu veidot un vadīt mūsu klimata programmu, apvienojot dažādās darbības jomās paveikto darbu un uzkrātās zināšanas.

Paziņojums presei

ECB podkāsts "Zaļākas finanšu sistēmas veidošana: atskaites punkti mūsu ceļā uz klimata pārmaiņu novēršanu"

Ko parādīja mūsu klimata pārmaiņu stresa tests? Kā mēs iekļausim klimata pārmaiņu apsvērumus savā monetārajā politikā?

Mūsu moderatore Keitija Reindžere (Katie Ranger) ECB podkāstā uzdod šos un citus jautājumus Valdes loceklim Frankam Eldersonam (Frank Elderson).

Noklausieties ECB podkāstu par klimata pārmaiņām

Visas šīs sadaļas lapas