Menu

Kopā ar euro

1999. gada 1. janvārī 11 Eiropas Savienības (ES) valstis fiksēja savu valūtu kursus, uzsāka īstenot kopīgu monetāro politiku Eiropas Centrālās bankas vadībā un laida apgrozībā jaunu vienotu valūtu – euro. Sākotnēji euro bija elektroniska valūta, ko izmantoja finanšu tirgos un bezskaidrās naudas maksājumos. Pēc trim gadiem euro banknotes un monētas nonāca apgrozībā un atrada ceļu uz mūsu makiem.

Pašlaik euro ir vairāk nekā 340 milj. eiropiešu valūta. Tā ir viena no svarīgākajām valūtām pasaulē un mums Eiropas Centrālajā bankā uzticēta tās vērtības nosargāšana.

Euro banknotes un monētas ik dienu ir taustāms atgādinājums par brīvību, ērtībām un izdevībām, ko jums nodrošina ES.

Euro
mūs vieno

Eurosistēmas skaidrās naudas stratēģija

ECB un euro zonas valstu centrālās bankas, ko dēvē arī par Eurosistēmu, kā euro sargi un euro banknošu un monētu emitenti vēlas jums nodrošināt pietiekamu piekļuvi skaidrajai naudai. Mūsu skaidrās naudas stratēģija nodrošina, ka skaidrā nauda ir plaši pieejama un vispāratzīta kā konkurētspējīgs un uzticams maksāšanas un vērtību uzkrāšanas līdzeklis.

Lai nodrošinātu, ka jūs varat brīvi izvēlēties skaidro naudu kā maksāšanas līdzekli gan šobrīd, gan arī nākotnē, Eurosistēma īsteno piecus stratēģiskos mērķus.

Mūsu pieci skaidrās naudas stratēģijas mērķi

Kāpēc skaidrā nauda ir būtiska?

Lai gan cilvēki vairāk izmanto digitālos maksājumus, skaidrā nauda joprojām ir neaizstājama un tās loma ir būtiska. Tas ir vienīgais naudas veids, kura īpašnieks un lietotājs var būt ikviens. Skaidrā nauda nodrošina autonomiju, privātumu un sociālo iekļaušanu un ir mazāk pakļauta kibernoziegumiem un krāpniecībai. Un tāpēc, ka tā ir centrālās bankas nauda, tā ir aizsargāta pret saistību neizpildi.

Uzziniet vairāk par skaidrās naudas nozīmi

Kā vēlas maksāt euro zonas iedzīvotāji?

Mēs lūdzām 65 000 euro zonas iedzīvotāju vienu gadu atzīmēt dienasgrāmatā, kā tie norēķinājās par pirkumiem. Pētījuma rezultāti atklāja vērtīgu informāciju par to, kādus maksāšanas līdzekļus cilvēki izvēlas lietot un ko viņiem nozīmē skaidrā nauda mūsdienu digitālajā pasaulē.

Iepazīstieties ar rezultātiem

Kopā stiprāki

Kopā ar euro darbs, tirdzniecība, ceļošana, studijas un dzīve ārvalstīs ir vienkāršāka, un tas padara mūsu dzīvi vieglāku. Mēs ECB strādājam nākotnei, kur euro vēl būtiskāk palīdz nodrošināt jūsu labklājību.

Prezidente Lagarda – ko simbolizē euro

Kā euro palīdz eiropiešiem veikt uzņēmējdarbību?

Euro zonas tautsaimniecības pamatā ir mazie un vidējie uzņēmumi. Uzziniet, kādas priekšrocības uzņēmējiem un mazo uzņēmumu īpašniekiem sniedz vienotā valūta!

Noskatieties!

Drošas un izturīgas banknotes

Mēs ieguldām līdzekļus jaunu tehnoloģiju izpētē, lai banknotes būtu vēl drošākas un labāk aizsargātas pret nolietošanos. Laikā no 2013. līdz 2019. gadam laidām apgrozībā otro euro banknošu izlaidumu – Eiropas sēriju – ar inovatīviem pretviltošanas elementiem.

Izpētiet euro banknošu trīsdimensiju attēlus

Euro ceļojums

Euro veicis garu ceļu no 20. gadsimta 60. gadu beigām, kad pirmo reizi tika apspriesta ekonomikas un monetārā savienība, līdz pat mūsdienām, kad euro kļuvis par vienu no svarīgākajām valūtām pasaulē.

Euro ir taustāms Eiropas un tās vērtību simbols. Mūsu vienotā valūta palīdz uzturēt mieru un labklājību, kā arī radīt apstākļus uzplaukumam un ekonomiski stabilai nākotnei.

Uzziniet vairāk par ceļojumu, ko euro veicis, lai nonāktu līdz jums!

VĒLATIES UZZINĀT VAIRĀK PAR EURO?

VIDEOMATERIĀLU UN FOTOATTĒLU ARHĪVS

Esam apkopojuši virkni fotoattēlu un videomateriālu no mūsu arhīva, kuri aptver euro vēsturi. Šos materiālus atļauts izmantot, norādot, ka autortiesības pieder ECB.

Arhīva videomateriāli par euro 20 gadu vēsturi
Fotoattēlu kolekcija par euro 20 gadu vēsturi

PUBLIKĀCIJAS UN RUNAS

Iepazīstieties ar jaunākajām publikācijām par euro.