Menu

Eurol on ühendav jõud

1. jaanuaril 1999 fikseerisid Euroopa Liidu 11 liikmesriiki oma vahetuskursid, võtsid Euroopa Keskpanga juhtimisel vastu ühise rahapoliitika ja käivitasid uue ühisraha euro kasutuselevõtu. Algselt oli tegu elektroonilise rahaga, mida kasutati finantsturgudel ja sularahata arveldustes. Kolm aastat hiljem lasti ringlusse europangatähed ja -mündid.

Praegu on euro kasutusel 19 Euroopa Liidu liikmesriigis, kus elab kokku üle 340 miljoni inimese. Tegu on üleilmselt ühe olulisema vääringuga.

Europangatähed ja -mündid on igapäevane ja käegakatsutav kinnitus vabaduse, mugavuse ja võimaluste kohta, mille Euroopa Liit on kaasa toonud.

Euro
liidab meid kokku

Kui tuttav oled euroga?

Osale viktoriinis ja pane proovile oma teadmised euro ja Euroopa Keskpanga kohta. Küsimused sobivad nii algajatele kui ka asjatundlikumatele osalejatele. Pane end proovile ja jaga linki sotsiaalmeedias!

Osale viktoriinis

Millised on euro praktilised hüved?

Eurost on saanud igapäevaelu lahutamatu osa, mis muudab lihtsamaks nii kaubandustegevuse kui ka reisimise, hõlbustades ühtlasi elu, õppimist ja töötamist välisriikides.

Euroopa Keskpank vastutab euro käekäigu eest, et tagada stabiilne keskkond euroala riikide elanikele ning seista nii perekondade, töötajate, tööandjate, ettevõtjate, pensionäride, säästjate kui ka võlgnike huvide eest. Euro stabiilsust tagades toetab EKP majanduskasvu ja üldist heaolu.

Loe lähemalt

Koos euroga oleme tugevamad

„Meie ühisraha on Euroopa lõimumise kõige käegakatsutavam sümbol ja muudab meid tugevamaks.” Nii sõnas EKP president Mario Draghi oma kõnes euro kasutuselevõtu 20. aastapäeva puhul 15. jaanuaril 2019 toimunud Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. „Nüüd on meie ülesandeks viia lõpule kahe aastakümne eest alustatud töö.”

Video
President Draghi kõne

Kuidas aitab euro Euroopa ettevõtjaid?

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on euroala majanduse tugisammas. Videoklipp tutvustab ühisraha hüvesid ettevõtjate ja väikeettevõtete omanike jaoks.

Videoklipp

Euro muudab Euroopa avatumaks

25 aastat tagasi allkirjastasid Euroopa valitsusjuhid Maastrichti lepingu, mis oli Euroopa lõimumise oluline verstapost ja sillutas ühtlasi teed euro kasutuselevõtule. Videoklipp annab ülevaate, kuidas ühisraha on lihtsustanud eurooplaste jaoks reisimist ning õpinguid ja töötamist välisriikides.

Videoklipp

Kas teadsid, et...?

...kaks paralleelset joont euro sümbolil tähistavad stabiilsust?
...euro kasutuselevõtu ajal 1999. aastal oli keskmine sissetulek euroalal 20 900 eurot ning 2018. aastal ulatus see 33 900 euroni?

Loe lähemalt euro kohta

Euro teekond

Ühisvääringu pikk teekond sai alguse juba 1960. aastate lõpus, mil algasid arutelud majandus- ja rahaliidu loomise üle. Tänaseks on eurost saanud üks olulisemaid vääringuid maailmas.

Euro on Euroopa ja tema väärtuste käegakatsutav sümbol. Ühisvääring aitab säilitada rahu ja heaolu ning luua tingimused jõukuse ja majanduslikult stabiilse tuleviku saavutamiseks.

Vaata lähemalt euro kasutuselevõtmise teekonna kohta

Jälgi euro 20. aastapäeva sündmusi #EUROat20

3. detsember 2018

#EUROat20: erakordne teekond

Euroopa Komisjon tähistas euro erakordset teekonda 3. detsembril 2018 Brüsselis toimunud üritusel.

Veebruar 2019

EKP #EUROat20 QuizClash'i viktoriin

Õnnitleme neid, kes vastasid kõigile küsimustele õigesti: te olete tõelised euroküsimuste eksperdid! 30 võitja nime sisaldav loetelu on avaldatud . Auhindadeks olid iPad Pro või rongipass Interrail Global Pass.

Koostöös rakendusega QuizClash korraldatud võistluslik viktoriin algas veebruaris ja sisaldas küsimusi nii euro kui ka Euroopa Keskpanga kohta.

August – oktoober 2019

Euroopa kultuuripäevad

2019. aasta kultuuripäevad on pühendatud Euroopa ühisele kultuurile ja identiteedile. Täpsem teave sündmuste kohta on kättesaadav Euroopa kultuuripäevade veebilehel.

17.-19. juuni 2019

EKP keskpangandusfoorum: 20 aastat Euroopa majandus- ja rahaliitu

Portugalis Sintras toimunud kuuendal EKP keskpangandusfoorumil keskenduti majandus- ja rahaliidu 20 toimimisaastale.

SOOVID ROHKEM TEAVET EURO KOHTA?

Loe lähemalt

ARHIIV JA FOTOD

Siit leiab rohkelt fotosid ja videomaterjali euro käekäigu kohta viimase 20 aasta jooksul. Materjali kasutamisel palume viidata Euroopa Keskpanga autoriõigusele.

Arhiivi videomaterjal – 20 aastat eurot
Fotokogu – 20 aastat eurot