Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP, EKPS ja eurosüsteem

Alates 1. jaanuarist 1999 vastutab Euroopa Keskpank (EKP) rahapoliitika elluviimise eest euroalal, mis on Ameerika Ühendriikide järel maailma suurim majanduspiirkond.

Euroala loodi 1999. aasta jaanuaris, mil üheteistkümne Euroopa Liidu liikmesriigi keskpangad andsid rahapoliitika teostamise vastutuse üle EKP-le. 2001. aastal ühines euroalaga Kreeka, 2007. aastal Sloveenia, 2008. aastal liitusid Küpros ja Malta, 2009. aastal Slovakkia, 2011. aastal Eesti, 2014. aastal Läti, 2015. aastal Leedu ja 2023. aastal Horvaatia. Euroala moodustamine ning uue riigiülese institutsiooni, EKP loomine oli Euroopa pika ja keerulise lõimumisprotsessi verstapostiks.

Euroalaga ühinemiseks tuli riikidel täita lähenemiskriteeriumid, mida peavad järgima ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid enne euro kasutuselevõttu. Lähenemiskriteeriumid määravad riikide majanduslikud ja õiguslikud eeltingimused edukaks osalemiseks rahaliidus.

EKP missioon

Euroopa Keskpank

Ühtse rahapoliitika õiguslikuks aluseks on Euroopa Liidu toimimise leping ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikiri. EKP ja Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) asutati põhikirja alusel 1. juunil 1998. EKP moodustab eurosüsteemi ja EKPSi tuumiku. Neile määratud ülesandeid täidavad EKP ja riikide keskpangad koos. EKP on rahvusvahelise avaliku õiguse alusel tegutsev juriidiline isik.

Euroopa Keskpankade Süsteem

EKPSi moodustavad EKP ja kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide keskpangad vaatamata sellele, kas nad on euro kasutusele võtnud või mitte.

Eurosüsteem

Eurosüsteemi kuuluvad EKP ja nende riikide keskpangad, kes on euro kasutusele võtnud. Eurosüsteem ja EKPS eksisteerivad samaaegselt seni, kuni on ELi liikmesriike, kes asuvad väljaspool euroala.

Euroala

Euroala moodustavad ELi liikmesriigid, kes on kasutusele võtnud euro.

SEE ALSO

Find out more about related content

Õiguslik raamistik

Asutamisleping ja põhikiri

Euroala

Kaart

Kõik selle jaotise teemad