Menu

Euro kasutamine

1. jaanuaril 1999 võeti kasutusele euro, millest sai rohkem kui 300 miljoni eurooplase ühisraha. Esimese kolme aasta jooksul kasutati eurot üksnes arveldamiseks, näiteks elektrooniliste maksete teostamisel. Eurosularaha lasti ringlusse 1. jaanuaril 2002, mil see võeti fikseeritud vahetuskursside alusel kasutusele riikide omavääringute (nt Belgia frank, Saksa mark) asemel.

Praegu kehtivad europangatähed ja -mündid seadusliku maksevahendina 19 riigis 27st Euroopa Liidu (EL) liikmesriigist, sealhulgas euroala riikidele kuuluvates või nendega seotud ülemeredepartemangudes, territooriumidel ja saartel. Need riigid moodustavad euroala. Ametliku kokkuleppe alusel Euroopa Ühendusega on euro kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos ja Vatikanis. Samuti kasutavad eurot Montenegro ja Kosovo, ehkki nende riikidega puudub ametlik kokkulepe. Praegu kasutab ühisvääringut 340 miljonit inimest – europangatähtedest ja -müntidest on saanud Euroopa lõimumise käegakatsutav sümbol.

Kõik ELi riigid peaksid ühinema majandus- ja rahaliiduga ning võtma kasutusele euro niipea, kui on täidetud lähenemiskriteeriumid. Erandiks on Taani, kellel on õigus ühisraha kasutuselevõtust loobuda.

Euroala interaktiivne kaart

Interaktiivsel kaardil ja selle all toodud tabelites on näidatud, millised Euroopa Liidu liikmesriigid kuuluvad euroalasse ja millal nad euro kasutusele võtsid.

Austria

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 1995. aastast

Euro kasutusel alates 1999. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Belgia

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi asutajaliige aastast 1957

Euro kasutusel alates 1999. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Bulgaaria

Euroalaväline ELi liikmesriik

ELi liige alates 2007. aastast

Küpros

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 2004. aastast

Euro kasutusel alates 2008. aastast

Tšehhi Vabariik

Euroalaväline ELi liikmesriik

ELi liige alates 2004. aastast

Saksamaa

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi asutajaliige aastast 1957

Euro kasutusel alates 1999. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Taani

Euroalaväline ELi liikmesriik

ELi liige alates 1973. aastast

Eesti

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 2004. aastast

Euro kasutusel alates 2011. aastast

Hispaania

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 1986. aastast

Euro kasutusel alates 1999. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Soome

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 1995. aastast

Euro kasutusel alates 1999. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Prantsusmaa

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi asutajaliige aastast 1957

Euro kasutusel alates 1999. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Kreeka

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 1981. aastast

Euro kasutusel alates 2001. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Horvaatia

Euroalaväline ELi liikmesriik

ELi liige alates 2013. aastast

Ungari

Euroalaväline ELi liikmesriik

ELi liige alates 2004. aastast

Iirimaa

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 1973. aastast

Euro kasutusel alates 1999. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Itaalia

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi asutajaliige aastast 1957

Euro kasutusel alates 1999. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Leedu

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 2004. aastast

Euro kasutusel alates 2015. aastast

Luksemburg

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi asutajaliige aastast 1957

Euro kasutusel alates 1999. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Läti

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 2004. aastast

Euro kasutusel alates 2014. aastast

Monaco

ELi-väline riik

Malta

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 2004. aastast

Euro kasutusel alates 2008. aastast

Madalmaad

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi asutajaliige aastast 1957

Euro kasutusel alates 1999. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Poola

Euroalaväline ELi liikmesriik

ELi liige alates 2004. aastast

Portugal

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 1986. aastast

Euro kasutusel alates 1999. aastast (sularaha alates 2002. aastast)

Rumeenia

Euroalaväline ELi liikmesriik

ELi liige alates 2007. aastast

Rootsi

Euroalaväline ELi liikmesriik

ELi liige alates 1995. aastast

Sloveenia

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 2004. aastast

Euro kasutusel alates 2007. aastast

Slovakkia

Eurot kasutav ELi liikmesriik

ELi liige alates 2004. aastast

Euro kasutusel alates 2009. aastast

San Marino

ELi-väline riik

Euroopa Liidu liikmesriigid ja euroala

Eurot kasutavad Euroopa Liidu liikmesriigid

Riik ELiga ühinemise aasta Euro kasutuselevõtu aasta
Austria 1995 1999 (sularaha alates 2002. aastast)
Belgia 1957 1999 (sularaha alates 2002. aastast)
Küpros 2004 2008
Eesti 2004 2011
Soome 1995 1999 (sularaha alates 2002. aastast)
Prantsusmaa 1957 1999 (sularaha alates 2002. aastast)
Saksamaa 1957 1999 (sularaha alates 2002. aastast)
Kreeka 1981 2001 (sularaha alates 2002. aastast)
Iirimaa 1973 1999 (sularaha alates 2002. aastast)
Itaalia 1957 1999 (sularaha alates 2002. aastast)
Läti 2004 2014
Leedu 2004 2015
Luksemburg 1957 1999 (sularaha alates 2002. aastast)
Malta 2004 2008
Madalmaad 1957 1999 (sularaha alates 2002. aastast)
Portugal 1986 1999 (sularaha alates 2002. aastast)
Slovakkia 2004 2009
Sloveenia 2004 2007
Hispaania 1986 1999 (sularaha alates 2002. aastast)

Euroopa Liidu liikmesriigid, kes ei ole eurot kasutusele võtnud

Riik ELiga ühinemise aasta
Bulgaaria 2007
Horvaatia 2013
Tšehhi Vabariik 2004
Taani 1973
Ungari 2004
Poola 2004
Rumeenia 2007
Rootsi 1995

Ühendkuningriik, kes oli Euroopa Liidu liige aastatel 1973–2020, ei kasutanud vääringuna eurot.

Euro suhtes fikseeritud vahetuskursid
Vääring
1 40,3399 BEF (Belgia frank)
1 1,95583 DEM (Saksa mark)
1 15,6466 EEK (Eesti kroon)
1 0,787564 IEP (Iiri nael)
1 340,750 GRD (Kreeka drahm)
1 166,386 ESP (Hispaania peseeta)
1 0,585274 CYP (Küprose nael)
1 6,55957 FRF (Prantsuse frank)
1 1936,27 ITL (Itaalia liir)
1 0,702804 LVL (Läti latt)
1 3,45280 (Leedu litt)
1 40,3399 LUF (Luksemburgi frank)
1 0,429300 MTL (Malta liir)
1 2,20371 NLG (Hollandi kulden)
1 13,7603 ATS (Austria šilling)
1 200,482 PTE (Portugali eskuudo)
1 239,640 SIT (Sloveenia tolar)
1 30,1260 SKK (Slovakkia kroon)
1 5,94573 FIM (Soome mark)

Sularahavood euroala riikides

Europangatähed (ja -mündid) ringlevad peamiselt puhkuse- ja ärireiside ning piiriüleste ostudega seoses aktiivselt kogu euroalal. Enne euro kasutuselevõttu ringlesid samal viisil piiriüleselt ka riikide vääringute pangatähed, mis tagastati need emiteerinud riikide keskpankadele eelkõige kommertspanganduse kaudu. Europangatähtede puhul ei ole selline tegevus küll vajalik, kuid arvestades, et suur hulk europangatähti ei jää oma päritoluriiki, vaid neid kasutatakse maksete tegemiseks teistes euroala riikides, peavad keskpangad siiski tegelema europangatähtede ümbersuunamisega, et vältida nende puudu- või ülejäägi tekkimist mõnes riigis. Selliseid suuremahulisi ülekandeid korraldatakse tsentraalselt ja neid rahastab EKP.

Sularaha tähtsus maksevahendina

Alates eurosularaha kasutuselevõtust 2002. aastal on ringluses olevate europangatähtede väärtus ja arv pidevalt suurenenud. Jaemaksete tasumisel on sularaha kõige sagedamini kasutatav maksevahend euroala riikides, ehkki väärtuse alusel hinnates on selle osatähtsus märksa väiksem. Viimastel kümnenditel on sularaha roll siiski järk-järgult vähenenud, samal ajal kui deebet- ja krediitkaartide kasutamine üha sageneb. See suundumus jätkub tõenäoliselt ka tulevikus.

Maksevahendina on sularaha ainulaadne:

  • Jaemaksete tegemisel on sularaha kõige laialdasemalt kasutatav ja kiireim maksevahend ning ühtlasi kindlaim maksevahend erakorralistes olukordades.
  • Sularaha on soodsaim maksevahend väikese väärtusega jaemaksete tegemisel – sularahaga makstes on keskmine tehingukulu väiksem kui võrreldavate elektrooniliste maksevõimaluste kasutamisel.
  • Sularaha on universaalne – seda saavad maksete tegemiseks kasutada ka inimesed, kellel ei ole pangakontot või puudub sellele ligipääs või kellel ei ole võimalik kasutada elektroonilisi maksevahendeid.
  • Sularaha kasutamine võimaldab tarbijatel oma kulutusi tähelepanelikumalt jälgida.
  • Sularaha näol on tegemist nii maksevahendiga kui ka väärtuse säilitajaga.
  • Sularaha on raske võltsida ja kasutada pettusteks.

Sularaha kui maksevahendit vajatakse ka tulevikus, sest ilma selleta on keeruline toime tulla.

Sularaha maksevahendina eurosüsteemi seisukohalt

Euroopa Liidu toimimise lepingu järgi on eurosüsteemi üheks põhiülesandeks edendada maksesüsteemide tõrgeteta toimimist. Eurosüsteem käsitleb erinevaid maksevahendeid neutraalselt ning ei eelista ühte teistele. Europangatähtede emiteerijana on eurosüsteemi keskpankadel siiski eriline vastutus sularaha eest. Euromüntide emiteerimise eest vastutavad küll liikmesriigid, kuid suurem osa eurosüsteemi keskpankadest tegeleb ka müntide ringlusse laskmisega. Seetõttu kohustub eurosüsteem omalt poolt tagama, et sularaha on hõlpsalt kättesaadav ning seda on jaemaksete tegemisel lihtne, turvaline ja tõhus kasutada. Oma pädevuse piires on eurosüsteemi eesmärgiks pidevalt jälgida ja edendada euroala sularahatsüklite turvalist, jätkusuutlikku ja tõhusat toimimist.