Menu

Upotreba eura

Euro je uveden 1. siječnja 1999., kada je postao valutom više od 300 milijuna ljudi u Europi. Prve tri godine postojanja bio je nevidljiva valuta u upotrebi samo u računovodstvene svrhe, npr. za elektronička plaćanja. Eurogotovina je uvedena tek 1. siječnja 2002., kada je, prema fiksnim konverzijskim tečajevima, zamijenila novčanice i kovanice nacionalnih valuta, kao što su belgijski franak i njemačka marka.

Danas su euronovčanice i eurokovanice zakonsko sredstvo plaćanja u 19 od 27 država članica Europske unije, uključujući prekomorske departmane, teritorije i otoke koji ili pripadaju državama europodručja ili su povezani s njima. Te države čine europodručje. Mikrodržave Andora, Monako, San Marino i Država Vatikanskog Grada također se koriste eurom na temelju službenog dogovora s Europskom zajednicom. Euro je u upotrebi i u Crnoj Gori te na Kosovu, premda to nije službeno dogovoreno. Danas 340 milijuna ljudi obavlja gotovinska plaćanja u jedinstvenoj valuti, a euronovčanice i eurokovanice postale su opipljiv simbol europske integracije.

S iznimkom Danske, koja ima pravo odbiti uvođenje eura, od svih se država EU-a očekuje da će se pridružiti monetarnoj uniji i uvesti euro čim ispune konvergencijske kriterije.

Interaktivni zemljovid europodručja

Proučite interaktivni zemljovid i tablice ispod njega te doznajte koje države Europske unije čine europodručje i kada su uvele euro.

Austrija

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 1995.

euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Belgija

država članica EU-a čija je valuta euro

država osnivačica EU-a 1957.

euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Bugarska

država članica EU-a čija valuta nije euro

država članica EU-a od 2007.

Cipar

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 2004.

euro od 2008.

Češka

država članica EU-a čija valuta nije euro

država članica EU-a od 2004.

Njemačka

država članica EU-a čija je valuta euro

država osnivačica EU-a 1957.

euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Danska

država članica EU-a čija valuta nije euro

država članica EU-a od 1973.

Estonija

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 2004.

euro od 2011.

Španjolska

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 1986.

euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Finska

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 1995.

euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Francuska

država članica EU-a čija je valuta euro

država osnivačica EU-a 1957.

euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Grčka

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 1981.

euro od 2001. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Hrvatska

država članica EU-a čija valuta nije euro

država članica EU-a od 2013.

Mađarska

država članica EU-a čija valuta nije euro

država članica EU-a od 2004.

Irska

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 1973.

euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Italija

država članica EU-a čija je valuta euro

država osnivačica EU-a 1957.

euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Litva

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 2004.

euro od 2015.

Luksemburg

država članica EU-a čija je valuta euro

država osnivačica EU-a 1957.

euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Latvija

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 2004.

euro od 2014.

Monako

država izvan EU-a

Malta

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 2004.

euro od 2008.

Nizozemska

država članica EU-a čija je valuta euro

država osnivačica EU-a 1957.

euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Poljska

država članica EU-a čija valuta nije euro

država članica EU-a od 2004.

Portugal

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 1986.

euro od 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Rumunjska

država članica EU-a čija valuta nije euro

država članica EU-a od 2007.

Švedska

država članica EU-a čija valuta nije euro

država članica EU-a od 1995.

Slovenija

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 2004.

euro od 2007.

Slovačka

država članica EU-a čija je valuta euro

država članica EU-a od 2004.

euro od 2009.

San Marino

država izvan EU-a

Države članice Europske unije i europodručja

Države članice Europske unije čija je valuta euro

Država Pristupila EU-u Uvela euro
Austrija 1995. 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)
Belgija 1957. 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)
Cipar 2004. 2008.
Estonija 2004. 2011.
Finska 1995. 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)
Francuska 1957. 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)
Njemačka 1957. 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)
Grčka 1981. 2001. (gotovina u optjecaju od 2002.)
Irska 1973. 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)
Italija 1957. 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)
Latvija 2004. 2014.
Litva 2004. 2015.
Luksemburg 1957. 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)
Malta 2004. 2008.
Nizozemska 1957. 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)
Portugal 1986. 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)
Slovačka 2004. 2009.
Slovenija 2004. 2007.
Španjolska 1986. 1999. (gotovina u optjecaju od 2002.)

Države članice Europske unije čija valuta nije euro

Država Pristupila EU-u
Bugarska 2007.
Hrvatska 2013.
Češka 2004.
Danska 1973.
Mađarska 2004.
Poljska 2004.
Rumunjska 2007.
Švedska 1995.

Ujedinjena Kraljevina, članica Europske unije od 1973. do 2020., nije uvela euro.

Fiksni konverzijski tečajevi eura
EUR Valuta
1 40,3399 BEF (belgijskih franaka)
1 1,95583 DEM (njemačkih maraka)
1 15,6466 EEK (estonskih kruna)
1 0,787564 IEP (irskih funti)
1 340,750 GRD (grčkih drahmi)
1 166,386 ESP (španjolskih pezeta)
1 0,585274 CYP (ciparskih funti)
1 6,55957 FRF (francuskih franaka)
1 1.936,27 ITL (talijanskih lira)
1 0,702804 LVL (latvijskih latsa)
1 3,45280 LTL (litavskih litasa)
1 40,3399 LUF (luksemburških franaka)
1 0,429300 MTL (malteških lira)
1 2,20371 NLG (nizozemskih guldena)
1 13,7603 ATS (austrijskih šilinga)
1 200,482 PTE (portugalskih eskuda)
1 239,640 SIT (slovenskih tolara)
1 30,1260 SKK (slovačkih kruna)
1 5,94573 FIM (finskih maraka)

Novčani tokovi u europodručju

Euronovčanice (i eurokovanice) »putuju« europodručjem prije svega zbog turizma, poslovnih putovanja i kupovine u inozemstvu. U znatno su manjoj mjeri i novčanice nacionalnih valuta prije uvođenja eura prelazile granice, nakon čega ih je, uglavnom putem sustava poslovnih banaka, trebalo »vratiti u domovinu« središnjoj banci koja ih je izdala. Od uvođenja eura to više nije potrebno. Ipak, budući da velika količina novčanica ne ostaje u državi koja ih je izdala, već dospije u druge države europodručja u kojima novčanice budu potrošene, središnje banke moraju ih preraspodijeliti kako bi se izbjegao manjak u jednoj državi i višak u drugoj. Takve preraspodjele velikih količina euronovčanica na središnjoj razini koordinira ESB, koji ih i financira.

Važnost gotovine i njezina jedinstvena svojstva

Od uvođenja eurogotovine 2002. vrijednost i broj euronovčanica u optjecaju postojano rastu. Kada je riječ o broju transakcija, gotovina je bez sumnje najčešće upotrebljavano sredstvo za plaćanja malih vrijednosti u europodručju, iako ima znatno manji udio kada je riječ o vrijednosti transakcija. Međutim, uloga gotovine – i po broju transakcija i po njihovoj vrijednosti – posljednjih desetljeća postupno se smanjuje, dok upotreba debitnih i kreditnih kartica raste, a očekuje se da će se taj trend i nastaviti.

Gotovina kao platni instrument ima određena jedinstvena svojstva:

  • najbrži je i na najviše mjesta prihvaćen platni instrument za plaćanja malih vrijednosti i najvažniji platni instrument u slučaju nepredviđenih događaja
  • smatra se najjeftinijim platnim instrumentom za plaćanja malih vrijednosti; prosječan ukupni trošak po transakciji za plaćanja malih vrijednosti niži je pri upotrebi gotovine nego usporedivih elektroničkih platnih instrumenata
  • nije »isključiva«: omogućuje plaćanje i onima koji nemaju bankovni račun, imaju ograničen pristup računu ili se ne mogu koristiti elektroničkim načinima plaćanja
  • omogućuje lakše praćenje potrošnje
  • osim kao platni instrument, upotrebljava se i kao pohrana vrijednosti
  • pokazala se sigurnom kada je riječ o zaštiti od prijevara i krivotvorenja.

Kad se sva ova svojstva uzmu u obzir, jasno je da se društvo nije spremno odreći gotovine. Gotovina će kao platni instrument biti nezamjenjiva još mnogo godina.

Stajalište Eurosustava o gotovini kao sredstvu plaćanja

Jedna od osnovnih zadaća Eurosustava u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije promicanje je nesmetanog funkcioniranja platnih sustava. Eurosustav zadržava neutralno stajalište prema različitim platnim instrumentima. Ne daje prednost jednom instrumentu nad drugim. Pa ipak, središnje banke Eurosustava odgovorne su za gotovinu jer su one službeni izdavatelji euronovčanica. Nadalje, većina njih u optjecaj pušta eurokovanice, koje izdaju države članice. Stoga Eurosustav podupire upotrebu gotovine kao sredstva plaćanja koje je lako dostupno, jednostavno za upotrebu, pouzdano i učinkovito za plaćanja malih vrijednosti. U okviru svojih nadležnosti Eurosustav prati i sustavno promiče sigurnost, otpornost i učinkovitost gotovinskih ciklusa u europodručju.