Menu

Anvendelse af euroen

Euroen blev indført 1. januar 1999, hvor den blev valuta for mere end 300 millioner europæere. De første tre år var euroen en usynlig valuta, der kun blev brugt som kontopenge, fx i elektroniske betalinger. Eurosedler og -mønter blev først indført 1. januar 2002, da de til en fastlåst omregningskurs erstattede sedler og mønter i de nationale valutaer (fx den belgiske franc og den tyske mark).

I dag er eurosedler og -mønter lovligt betalingsmiddel i 19 af Den Europæiske Unions 27 medlemslande, herunder også i oversøiske departementer og territorier samt på øer, der er en del af, eller som er associerede med, et land i euroområdet. Disse lande udgør euroområdet. Mikrostaterne Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten anvender også euroen på grundlag af en formel aftale med Det Europæiske Fællesskab. Endelig anvendes euroen også i Montenegro og Kosovo, dog uden en formel aftale. 340 millioner europæere bruger i dag euroen til deres kontantbetalinger. Eurosedler og -mønter er blevet et håndgribeligt symbol på den europæiske integration.

Alle EU-lande undtagen Danmark, som har en opt out-klausul, forventes at indtræde i Den Monetære Union og at indføre euroen, så snart de opfylder konvergenskriterierne.

Interaktivt kort over euroområdet

På dette interaktive kort og i tabellerne under det kan du se, hvilke lande i Den Europæiske Union er en del af euroområdet, og hvornår de begyndte at anvende euro.

Østrig

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 1995

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Belgien

EU-land, som anvender euro

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Bulgarien

EU-land, som ikke anvender euro

EU-medlem siden 2007

Cypern

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2008

Tjekkiet

EU-land, som ikke anvender euro

EU-medlem siden 2004

Tyskland

EU-land, som anvender euro

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Danmark

EU-land, som ikke anvender euro

EU-medlem siden 1973

Estland

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2011

Spanien

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 1986

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Finland

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 1995

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Frankrig

EU-land, som anvender euro

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Grækenland

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 1981

Euro siden 2001 (kontanter siden 2002)

Kroatien

EU-land, som ikke anvender euro

EU-medlem siden 2013

Ungarn

EU-land, som ikke anvender euro

EU-medlem siden 2004

Irland

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 1973

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Italien

EU-land, som anvender euro

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Litauen

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2015

Luxembourg

EU-land, som anvender euro

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Letland

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2014

Monaco

Ikke-EU-land

Malta

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2008

Holland

EU-land, som anvender euro

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Polen

EU-land, som ikke anvender euro

EU-medlem siden 2004

Portugal

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 1986

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Rumænien

EU-land, som ikke anvender euro

EU-medlem siden 2007

Sverige

EU-land, som ikke anvender euro

EU-medlem siden 1995

Slovenien

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2007

Slovakiet

EU-land, som anvender euro

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2009

San Marino

Ikke-EU-land

Medlemmer af Den Europæiske Union og del af euroområdet

Medlemmer af Den Europæiske Union, som anvender euro

Land Blev medlem af EU Indførte euro
Østrig 1995 1999 (kontanter siden 2002)
Belgien 1957 1999 (kontanter siden 2002)
Cypern 2004 2008
Estland 2004 2011
Finland 1995 1999 (kontanter siden 2002)
Frankrig 1957 1999 (kontanter siden 2002)
Tyskland 1957 1999 (kontanter siden 2002)
Grækenland 1981 2001 (kontanter siden 2002)
Irland 1973 1999 (kontanter siden 2002)
Italien 1957 1999 (kontanter siden 2002)
Letland 2004 2014
Litauen 2004 2015
Luxembourg 1957 1999 (kontanter siden 2002)
Malta 2004 2008
Holland 1957 1999 (kontanter siden 2002)
Portugal 1986 1999 (kontanter siden 2002)
Slovakiet 2004 2009
Slovenien 2004 2007
Spanien 1986 1999 (kontanter siden 2002)

Medlemmer af Den Europæiske Union, som ikke anvender euro

Land Blev medlem af EU
Bulgarien 2007
Kroatien 2013
Tjekkiet 2004
Danmark 1973
Ungarn 2004
Polen 2004
Rumænien 2007
Sverige 1995

Storbritannien, som var medlem af Den Europæiske Union fra 1973 til 2020, anvendte ikke euro.

Fastlåste omregningskurser
Valuta
1 40,3399 BEF (belgiske franc)
1 1,95583 DEM (tyske mark)
1 15,6466 EEK (estiske kroon)
1 0,787564 IEP (irske pund)
1 340,750 GRD (græske drakmer)
1 166,386 ESP (spanske pesetas)
1 0,585274 CYP (cypriotiske pund)
1 6,55957 FRF (franske franc)
1 1936,27 ITL (italienske lire)
1 0,702804 LVL (lettiske lats)
1 3,45280 LTL (litauiske litas)
1 40,3399 LUF (luxembourgske franc)
1 0,429300 MTL (maltesiske lira)
1 2,20371 NLG (hollandske gylden)
1 13,7603 ATS (østrigske shilling)
1 200,482 PTE (portugisiske escudo)
1 239,640 SIT (slovenske tolar)
1 SKK 30,1260 (slovakiske koruna)
1 5,94573 FIM (finske mark)

Kontantstrømme i euroområdet

Turisme, forretningsrejser og indkøb på tværs af landegrænser betyder, at eurosedler (og -mønter) cirkulerer overalt i euroområdet. Inden indførelsen af euroen "flyttede" de nationale pengesedler sig også over landegrænser – om end i meget mindre udstrækning – og måtte "sendes tilbage" til den centralbank, der havde udstedt dem. Efter indførelsen af euroen er det ikke længere nødvendigt at returnere pengesedler. Da store mængder eurosedler forlader det land, hvor de er udstedt, og bliver transporteret til andre eurolande og brugt som betalingsmiddel der, er centralbankerne imidlertid nødt til at omdistribuere dem, så der ikke mangler sedler i et land, mens der er overskud i et andet. Disse store overførsler af pengesedler koordineres centralt og finansieres af ECB.

Kontanternes betydning og helt særlige funktion

Siden indførelsen af eurosedler og -mønter i 2002 er værdien og antallet af eurosedler i omløb steget støt. I euroområdet er kontanter langt det mest udbredte betalingsmiddel ved detailtransaktioner beregnet ud fra antallet af transaktioner. Beregnet ud fra værdien er deres andel dog betydeligt mindre. Overordnet set har kontanternes betydning været faldende de seneste årtier, mens anvendelsen af debet- og kreditkort har været stigende; en udvikling, som forventes at fortsætte.

På grund af deres rolle som betalingsmiddel udfylder kontanter en række helt særlige funktioner:

  • De er det hurtigste betalingsmiddel til detailtransaktioner og det betalingsmiddel, der kan anvendes flest steder. De er desuden det vigtigste betalingsinstrument i nødsituationer.
  • De er det billigste betalingsinstrument til små detailbetalinger – den gennemsnitlige samlede pris pr. transaktion for små betalinger er lavere for kontanter end for tilsvarende elektroniske betalingsinstrumenter.
  • De er "inklusive". Folk uden bankkonto eller med begrænset adgang til en sådan, eller som ikke er i stand til at bruge elektroniske betalingsmidler, kan stadig foretage betalinger med kontanter.
  • De giver folk mulighed for nøje at kontrollere deres udgifter.
  • De er på samme tid betalingsinstrument og værdiopbevaringsmiddel.
  • De har vist sig at være sikre, for så vidt angår svig, og svære at forfalske.

Alle disse funktioner gør, at samfundet ikke er parat til at afskaffe kontanter. Der vil være brug for kontanter som betalingsinstrument i mange år endnu.

Eurosystemets position i forhold til kontanter som betalingsmiddel

En af Eurosystemets grundlæggende opgaver ifølge traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er at fremme betalingssystemernes smidige funktion. Eurosystemet indtager en neutral position i forhold til de forskellige betalingsinstrumenter. Det fremmer ikke ét instrument frem for et andet. Eurosystemets centralbanker har dog et særligt ansvar, når det gælder kontanter, fordi de er de officielle udstedere af eurosedler. De fleste af dem sætter desuden de euromønter i omløb, som udstedes af eurolandene. Det er derfor Eurosystemets erklærede mål at understøtte kontanterne og deres funktion som almindeligt tilgængeligt, letanvendeligt, pålideligt og effektivt betalingsmiddel til detailtransaktioner. Inden for sit kompetenceområde overvåger og søger Eurosystemet kontinuerligt at fremme en cyklus ved kontantbetalinger i euroområdet, der er sikker, modstandsdygtig og effektiv.