Menu

Letland (siden 1. januar 2014)

Letland blev en del af euroområdet 1. januar 2014, hvor euroen erstattede den lettiske lats. Omregningskursen er blevet fastsat til 1 € = 0,702804 LVL. Efter en periode på to uger, hvor de to valutaer var i omløb samtidig, ophørte den lettiske lats med at være lovligt betalingsmiddel 15. januar 2014.

Omveksling af lettiske lats

Latvijas banka

Lats kan gratis omveksles til den fastsatte kurs på Letlands 302 posthuse indtil 31. marts 2014. Bankerne omveksler dem også gratis indtil 30. juni 2014.

Desuden omveksler Latvijas Banka gratis i en ubegrænset periode ubegrænsede beløb af latssedler og -mønter.

Omvekslingen er også gratis i de øvrige nationale centralbanker i euroområdet fra 1. januar til 28. februar 2014, dog højst 1.000 euro pr. person/ transaktion pr. dag.

Vigtige datoer i forbindelse med overgangen til eurosedler og -mønter

09.07.2013
Rådet for Den Europæiske Union vedtager Letlands optagelse i euroområdet.
10.07.2013
Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i euroområdet begynder transporten af eurosedler til Letlands centralbank, Latvijas Banka.
31.07.2013
Produktionen af de lettiske euromønter begynder.
01.10.2013
Indtil 31. december 2014 vises priser i Letland både i lats og euro. Kampagnen "En fair indførelse af euroen" begynder.
01.11.2013
Forsendelsen af eurosedler og -mønter fra Latvijas Banka til forretningsbankerne begynder.
10.12.2013
Forsendelsen af eurosedler og -mønter fra forretningsbanker til virksomheder, detailhandlere og pengeautomatindustrien begynder.
10.12.2013
Startpakker, der hver indeholder de otte møntværdier, sættes til salg i bankerne.
01.01.2014
Eurosedler og -mønter sættes i omløb, og bankkonti konverteres til euro.
01.01.2014
For at lette overgangen er begge valutaer - lats og euro - i omløb samtidig i en periode på to uger og kan benyttes som betalingsmiddel.
15.01.2014
Eurosedler og -mønter bliver eneste lovlige betalingsmiddel.
31.03.2014
Frist for omveksling af latssedler og -mønter på posthuse.
30.06.2014
Frist for omveksling af latssedler og -mønter i banker.
Ingen tidsfrist
Latssedler og -mønter kan omveksles i Latvijas Banka tidsubegrænset.

Kommunikationskampagne

Den Europæiske Centralbank (ECB) og Latvijas Banka gennemførte en kommunikationskampagne for Letland. Kampagnen omfattede:

  • Udarbejdelse og distribution af publikationer om eurosedler og -mønter og overgangen til eurosedler og -mønter.
  • To korte videoer på engelsk, lettisk og russisk, der handler om overgangen til eurosedler og -mønter og om, hvordan man kontrollerer, om eurosedler og -mønter er ægte.
  • En euroudstilling, som blev vist på Dailes-teatret i Riga (Brīvības iela 75, LV-1001, Rīga) fra 25. oktober til 13. december 2013.
  • En eurokonference på højt plan den 12. september 2013.

Lad os samarbejde: Partnerskabsprogrammet

Partnerskabsprogrammet stiller informationsmateriale til rådighed for virksomheder og andre organisationer, som er interesserede i at videregive information om eurosedler og -mønter i Letland.

Latvijas Banka og Den Europæiske Centralbank opfordrer interesserede til at indgå i et samarbejde om at sprede information om euroen. Partnere i programmet får adgang til information om euroen, som de kan give videre til kunder, forretningsforbindelser og ansatte. Dette sikrer, at alle rettidigt er i besiddelse af den rigtige information fra en pålidelig kilde.