SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tidslinje for og status på den digitale euro

Forberedelsesfasen til projektet blev indledt i november 2023 og danner grundlag for en potentiel udstedelse af en digital euro. Den omfatter færdiggørelsen af regelsættet for den digitale euroordning og udvælgelsen af udbydere, der potentielt kan udvikle en platform og infrastruktur for en digital euro. Forberedelsesfasen medfører omfattende test og forsøg samt regelmæssige udvekslinger med offentligheden og andre interessenter for at sikre, at en digital euro opfylder brugernes behov og Eurosystemets krav.

Vi dokumenterer regelmæssigt projektets status i omfattende rapporter.

Status på den digitale euro

Forberedelsesfase — 1. del

Indbygget beskyttelse af privatlivets fred

Beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse er en integreret del af den digitale euro. Den digitale euro vil blive udformet med de nyeste foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred. Med offlinefunktionen beskyttes dit privatliv på næsten samme niveau som ved brug af kontanter.

Læs mere om den digitale euro og beskyttelse af privatlivets fred
En integreret betalingsløsning til brug i hele Europa

En digital euro ville være det første offentlige europæiske digitale betalingsmiddel. Den ville være baseret på et regelsæt for en digital euro: ét sæt regler, standarder og procedurer, som skal sikre, at betalinger med digitale euro fungerer på samme måde i hele euroområdet.

Læs mere om regelsættet for en digital euro
Udformningen af en digital euro

Vi arbejder på at sikre, at en digital euro opfylder brugernes behov for online- og offlinebetalinger. Vi har undersøgt konsekvenserne af antallet af tilladte digitale eurokonti pr. bruger, beholdningsgrænser for disse konti, en app til digitale euro og andre aspekter.

Læs om status for udformningen

Statusrapport

Hvor langt er vi kommet i arbejdet med beskyttelse af privatlivets fred, regelsættet og valg af udformning for en digital euro?

Læs hele statusrapporten

For medierne

Denne rapport indeholder en oversigt over de fremskridt, der er gjort i første del af den forberedelsesfase, som blev iværksat i november 2023, og skitserer de næste skridt.

Læs pressemeddelelsen

Tidslinje for projektet om en digital euro

I oktober 2020 offentliggjorde ECB en rapport om en digital euro, der undersøgte Eurosystemets potentielle udstedelse af en digital centralbankvaluta — en digital euro.

Ni måneder senere traf ECB's styrelsesråd beslutningen om at iværksætte projektet om en digital euro. Projektets undersøgelsesfase varede fra oktober 2021 til oktober 2023 og omfattede undersøgelser af mulige design og distributionsmodeller i tæt samarbejde med interessenter såsom EU's politiske beslutningstagere og markedsdeltagere. Resultaterne dannede grundlag for beslutningen om at indlede forberedelsesfasen, som begyndte i november 2023.

Se og download en overordnet tidsplan for projektet

Den endelige beslutning om, hvorvidt der vil blive udstedt en digital euro, vil først blive truffet på et senere tidspunkt, når EU's lovgivningsproces er afsluttet.

Alle sider i dette afsnit