Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Harmonogram i postęp prac nad cyfrowym euro

W listopadzie 2023 rozpoczął się etap przygotowawczy, który ma na celu położenie fundamentów pod ewentualną emisję cyfrowego euro. Obejmuje ukończenie prac nad zbiorem zasad dotyczących schematu cyfrowego euro oraz wybór dostawców, którzy mogliby stworzyć platformę i infrastrukturę na potrzeby cyfrowego euro. Na etapie przygotowawczym prowadzone są szeroko zakrojone testy i doświadczenia, a także regularny dialog z opinią publiczną i innymi zainteresowanymi podmiotami, tak by cyfrowe euro spełniało potrzeby użytkowników i wymogi Eurosystemu.

Postępy w realizacji projektu regularnie dokumentujemy w formie szczegółowych raportów.

Postęp prac nad cyfrowym euro

Etap przygotowawczy – część 1

Wpisana w projekt ochrona prywatności

Ochrona prywatności i danych jest integralną częścią cyfrowego euro. Jego projekt opierałby się na najnowocześniejszych środkach ochrony prywatności. W trybie offline cyfrowe euro zapewniałoby niemal taką ochronę prywatności jak gotówka.

Więcej o cyfrowym euro i prywatności
Bezproblemowa realizacja płatności w całej Europie

Cyfrowe euro byłoby pierwszym publicznym i europejskim cyfrowym środkiem płatniczym. Opierałoby się na specjalnym zbiorze zasad: jednolitym zestawie reguł, standardów i procedur, dzięki którym płatności w cyfrowym euro odbywałyby się tak samo w całej strefie euro.

Więcej o zbiorze zasad dotyczących cyfrowego euro
Projektowanie cyfrowego euro

Pracujemy nad tym, by przy dokonywaniu płatności w trybie online i offline cyfrowe euro odpowiadało potrzebom użytkowników. Przyglądamy się temu, jakie skutki miałoby wprowadzenie limitów w zakresie liczby kont w cyfrowym euro posiadanych przez jednego użytkownika i stanu środków na tych kontach, oraz pomysłowi stworzenia aplikacji na potrzeby cyfrowego euro i wielu innym aspektom.

Informacje o postępie prac projektowych

Raport z postępów

Jak postępują prace nad cyfrowym euro: ochroną prywatności, zbiorem zasad i wyborem projektu?

Pełny raport

Dla mediów

W raporcie podsumowano postępy w pracach obejmujące pierwszą część etapu przygotowawczego, który rozpoczął się w listopadzie 2023, oraz przedstawiono kolejne kroki.

Komunikat prasowy

Harmonogram projektu cyfrowego euro

W październiku 2020 EBC opublikował raport w sprawie cyfrowego euro, zawierający analizę ewentualnej emisji przez Eurosystem cyfrowego pieniądza banku centralnego – cyfrowego euro.

Dziewięć miesięcy później Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o uruchomieniu projektu cyfrowego euro. Trwający od października 2021 do października 2023 etap prac analitycznych obejmował analizę wariantów projektu i modeli dystrybucji w ścisłej współpracy z zainteresowanymi podmiotami takimi jak podmioty kształtujące politykę UE i uczestnicy rynku. Na podstawie wyników tego etapu podjęto decyzję o uruchomieniu etapu przygotowawczego, który rozpoczął się w listopadzie 2023.

Zobacz i pobierz ogólny harmonogram projektu

Decyzja w sprawie emisji cyfrowego euro zostanie rozważona dopiero na późniejszym etapie, po ukończeniu prac legislacyjnych na szczeblu Unii Europejskiej.

Wszystkie strony w tej sekcji