European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Litwa (od 1 stycznia 2015 roku)

Litwa weszła do strefy euro 1 stycznia 2015. W tym dniu euro zastąpiło litewskiego lita (LTL) po stałym kursie 1 EUR = 3,45280 LTL.

Wymiana litów na euro

W urzędach pocztowych, uniach kredytowych i bankach

Na Litwie banknoty i monety lita można było bezpłatnie wymieniać na euro, po stałym kursie, w 330 urzędach pocztowych i niektórych uniach kredytowych do 1 marca 2015 oraz we wszystkich bankach do 30 czerwca 2015. Niektóre banki prowadziły wymianę banknotów lita do 31 grudnia 2015.

W litewskim banku centralnym

Lietuvos bankas będzie wymieniać banknoty i monety lita, po stałym kursie, bezterminowo i bez limitu kwoty. Także ta usługa jest bezpłatna.

Adresy placówek Lietuvos bankas

W bankach centralnych pozostałych krajów strefy euro

Banknoty lita można było bezpłatnie wymieniać po stałym kursie w pozostałych krajowych bankach centralnych ze strefy euro od 1 stycznia do 28 lutego 2015. Kwota wymiany była ograniczona do 1000 euro dziennie na osobę lub transakcję.

Harmonogram wymiany pieniądza
23.07.2014
Zatwierdzenie przez Radę UE przyjęcia Litwy do strefy euro
24.07.2014
Rozpoczęcie produkcji litewskich monet euro
22.08.2014
Początek okresu podawania na Litwie cen w obu walutach: litach i euro (do 30.06.2015) oraz rozpoczęcie kampanii na rzecz uczciwego przeliczania cen
1.10.2014
Rozpoczęcie dostaw monet euro z Lietuvos bankas do banków komercyjnych
1.11.2014
Rozpoczęcie dostaw banknotów euro z Lietuvos bankas do banków komercyjnych
1.12.2014
Rozpoczęcie dostaw banknotów i monet euro z banków komercyjnych do firm, placówek detalicznych i operatorów automatów wrzutowych
1.12.2014
Rozpoczęcie sprzedaży startowych zestawów monet euro (komplet ośmiu nominałów) w Lietuvos bankas i bankach komercyjnych, a od 4.12.2014 także w urzędach pocztowych
1.01.2015

Wprowadzenie euro

Wejście do obiegu banknotów i monet euro oraz przewalutowanie rachunków bankowych
1.01.2015
Początek dwutygodniowego okresu podwójnego obiegu lita i euro (możliwość płacenia w obu walutach) dla zapewnienia płynnej wymiany pieniądza
16.01.2015
Banknoty i monety euro jedynym prawnym środkiem płatniczym
 
Bezpłatna wymiana litów na euro
1.03.2015
Zakończenie wymiany banknotów i monet lita w urzędach pocztowych i niektórych uniach kredytowych
30.06.2015
Zakończenie wymiany monet lita we wszystkich bankach komercyjnych oraz wymiany banknotów w większości banków
31.12.2015
Zakończenie wymiany banknotów lita w pozostałych bankach komercyjnych
Bezterminowo
Możliwość wymiany banknotów i monet lita w Lietuvos bankas

Kampania informacyjna o euro

Europejski Bank Centralny i Lietuvos bankas przeprowadziły wspólną kampanię informacyjną, na którą złożyły się:

  • materiały informacyjne o banknotach i monetach euro oraz wymianie pieniądza, w tym ulotka „Gotowi na euro?” dla każdego gospodarstwa domowego na Litwie
  • kampania medialna obejmująca dwa spoty o wymianie pieniądza oraz metodach sprawdzania banknotów i monet euro, emitowane w TV i Internecie po litewsku i angielsku, a także materiały drukowane oraz reklamę zewnętrzną i internetową
  • konferencja na wysokim szczeblu poświęcona euro, zorganizowana 25 września 2014
  • wystawa o euro w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie.

Działajmy razem – program partnerstwa

Lietuvos bankas i Europejski Bank Centralny zwróciły się do przedsiębiorstw i organizacji z zaproszeniem do współpracy w popularyzowaniu informacji o euro na Litwie. Uczestnicy programu otrzymali dostęp do informacji i materiałów dotyczących euro, które przekazywali swoim klientom, kontrahentom, członkom i pracownikom. Był to dobry sposób, żeby wszyscy zainteresowani mogli otrzymać na czas rzetelne informacje z wiarygodnego źródła.

Komunikaty prasowe i publikacje
16/01/2015
Press release: Euro changeover successfully completed in Lithuania
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/01/2015
Video: “The Euro’s Journey to Lithuania” ©Lietuvos bankas en/lt
01/01/2015
Press release: Lithuania joins the euro area
23/10/2014
Video: “Lithuania introduces the euro – Journey” en lt
23/10/2014
Video: “Lithuania introduces the euro – Meet our money” en lt
23/10/2014
Publication: Flyer for the Euro Exhibition Vilnius en/lt en/pl en/ru
23/10/2014
Press release: Lietuvos bankas press release on the opening of the Euro Exhibition Vilnius en lt
23/10/2014
Video: Euro Exhibition Vilnius – Highlights video
23/10/2014
Images: Euro Exhibition Vilnius and launch of the communication campaign for the euro introduction in Lithuania browse images
23/10/2014
Speech: Address by Ton Roos, Director Banknotes, European Central Bank en lt
23/10/2014
Speech: Address by Vitas Vasiliauskas, Chairman of the Board, Lietuvos bankas en lt
25/09/2014
Video: Euro Conference – Highlights video
25/09/2014
Speech: Keynote speech by Mario Draghi, President of the ECB, at the Euro Conference Lithuania
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2014
Press release: Press releases from Lietuvos bankas on the Euro Conference Lithuania en lt
25/09/2014
Images: Euro star handover - Lithuania browse images
25/09/2014
Images: Press conference browse images
25/09/2014
Images: Opening address and keynote speeches browse images
25/09/2014
Images: Panel discussion “Single market, single currency, common future” browse images
25/09/2014
Video: Euro star handover – Highlights video
25/09/2014
Publication: “€ OUR money” leaflet lt pl ru
25/09/2014
Publication: Easy to check Lithuania 2015 ENGLISH LIETUVIŲ POLSKI РУССКИЙ
25/09/2014
Publication: Are you ready? € day Lithuania = 1 January 2015 - Discover the euro banknotes and coins ENGLISH LIETUVIŲ POLSKI РУССКИЙ
25/09/2014
Audio File: €-day = 1 January 2015. Are you ready? Talking card LIETUVIŲ LIETUVIŲ
25/09/2014
Publication: Quick guide to the security features of euro banknotes ENGLISH LIETUVIŲ POLSKI РУССКИЙ
25/09/2014
Publication: Real or Fake? ENGLISH LIETUVIŲ POLSKI РУССКИЙ
23/07/2014
Press release: Communiqué of the European Central Bank and Lietuvos bankas
23/07/2014
Press release: Press release from the Council of the European Union en fr
23/07/2014
Publication: Timeline “The euro comes to Lithuania” ENGLISH LIETUVIŲ POLSKI РУССКИЙ
23/07/2014
Publication: Poster showing euro banknotes and coins Multilingual
23/07/2014
Video: Lithuanian euro coins (3D video) © Lietuvos bankas video
23/07/2014
Video: Minting of Lithuanian coins © Lietuvos bankas video

Wszystkie strony w tej sekcji