Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Litwa (od 1 stycznia 2015 roku)

Litwa weszła do strefy euro 1 stycznia 2015. W tym dniu euro zastąpiło litewskiego lita (LTL) po stałym kursie 1 EUR = 3,45280 LTL.

Wymiana litów na euro

W urzędach pocztowych, uniach kredytowych i bankach

Na Litwie banknoty i monety lita można było bezpłatnie wymieniać na euro, po stałym kursie, w 330 urzędach pocztowych i niektórych uniach kredytowych do 1 marca 2015 oraz we wszystkich bankach do 30 czerwca 2015. Niektóre banki prowadziły wymianę banknotów lita do 31 grudnia 2015.

W litewskim banku centralnym

Lietuvos bankas będzie wymieniać banknoty i monety lita, po stałym kursie, bezterminowo i bez limitu kwoty. Także ta usługa jest bezpłatna.

Adresy placówek Lietuvos bankas

W bankach centralnych pozostałych krajów strefy euro

Banknoty lita można było bezpłatnie wymieniać po stałym kursie w pozostałych krajowych bankach centralnych ze strefy euro od 1 stycznia do 28 lutego 2015. Kwota wymiany była ograniczona do 1000 euro dziennie na osobę lub transakcję.

Harmonogram wymiany pieniądza
23.07.2014

Zatwierdzenie przez Radę UE przyjęcia Litwy do strefy euro

24.07.2014

Rozpoczęcie produkcji litewskich monet euro

22.08.2014

Początek okresu podawania na Litwie cen w obu walutach: litach i euro (do 30.06.2015) oraz rozpoczęcie kampanii na rzecz uczciwego przeliczania cen

1.10.2014

Rozpoczęcie dostaw monet euro z Lietuvos bankas do banków komercyjnych

1.11.2014

Rozpoczęcie dostaw banknotów euro z Lietuvos bankas do banków komercyjnych

1.12.2014

Rozpoczęcie dostaw banknotów i monet euro z banków komercyjnych do firm, placówek detalicznych i operatorów automatów wrzutowych

1.12.2014

Rozpoczęcie sprzedaży startowych zestawów monet euro (komplet ośmiu nominałów) w Lietuvos bankas i bankach komercyjnych, a od 4.12.2014 także w urzędach pocztowych

1.01.2015

Wejście do obiegu banknotów i monet euro oraz przewalutowanie rachunków bankowych

Wprowadzenie euro

1.01.2015

Początek dwutygodniowego okresu podwójnego obiegu lita i euro (możliwość płacenia w obu walutach) dla zapewnienia płynnej wymiany pieniądza

16.01.2015

Banknoty i monety euro jedynym prawnym środkiem płatniczym

 

Bezpłatna wymiana litów na euro

1.03.2015

Zakończenie wymiany banknotów i monet lita w urzędach pocztowych i niektórych uniach kredytowych

30.06.2015

Zakończenie wymiany monet lita we wszystkich bankach komercyjnych oraz wymiany banknotów w większości banków

31.12.2015

Zakończenie wymiany banknotów lita w pozostałych bankach komercyjnych

Bezterminowo

Możliwość wymiany banknotów i monet lita w Lietuvos bankas

Kampania informacyjna o euro

Europejski Bank Centralny i Lietuvos bankas przeprowadziły wspólną kampanię informacyjną, na którą złożyły się:

  • materiały informacyjne o banknotach i monetach euro oraz wymianie pieniądza, w tym ulotka „Gotowi na euro?” dla każdego gospodarstwa domowego na Litwie
  • kampania medialna obejmująca dwa spoty o wymianie pieniądza oraz metodach sprawdzania banknotów i monet euro, emitowane w TV i Internecie po litewsku i angielsku, a także materiały drukowane oraz reklamę zewnętrzną i internetową
  • konferencja na wysokim szczeblu poświęcona euro, zorganizowana 25 września 2014
  • wystawa o euro w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie.

Działajmy razem – program partnerstwa

Lietuvos bankas i Europejski Bank Centralny zwróciły się do przedsiębiorstw i organizacji z zaproszeniem do współpracy w popularyzowaniu informacji o euro na Litwie. Uczestnicy programu otrzymali dostęp do informacji i materiałów dotyczących euro, które przekazywali swoim klientom, kontrahentom, członkom i pracownikom. Był to dobry sposób, żeby wszyscy zainteresowani mogli otrzymać na czas rzetelne informacje z wiarygodnego źródła.

Wszystkie strony w tej sekcji