Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Litva (od 1. ledna 2015)

Litva vstoupila do eurozóny 1. ledna 2015. K tomuto datu euro nahradilo litevský litas v pevně stanoveném kurzu 1 € = 3,45280 LVL. Neodvolatelně stanovený směnný kurz činí 1 € = 3,45280 LVL.

Výměna litevského litasu

Na poštách, v družstevních záložnách a bankách

Bankovky a mince litevského litasu lze v Litvě bezplatně vyměnit na 330 poštovních pobočkách a v některých družstevních záložnách v pevně stanoveném kurzu do 1. března 2015. Dále je lze vyměnit u všech bank do 30. června 2015. Určité banky budou bankovky litevského litasu vyměňovat až do 31. prosince 2015.

V Lietuvos bankas

Centrální banka bude provádět výměnu bankovek a mincí litevského litasu v pevně stanoveném kurzu v neomezeném objemu po neomezeně dlouhou dobu. Tato služba bude poskytována bezplatně.

Adresy Lietuvos bankas

V ostatních národních centrálních bankách zemí eurozóny

Ostatní národní centrální banky (NCB) zemí eurozóny budou litas bezplatně vyměňovat v pevně stanoveném kurzu od 1. ledna do 28. února 2015. Maximální částka za jeden den na jednu osobu / v rámci jedné transakce je 1 000 €.

Nejdůležitější data pro výměnu platidel
23. 7. 2014

Rada EU schválila vstup Litvy do eurozóny.

24. 7. 2014

Byla zahájena ražba litevských euromincí.

22. 8. 2014

Ceny začaly být v Litvě uváděny do 30. června 2015 v litasech a eurech. Probíhá kampaň „Poctivý obchodník zavádějící euro“.

1. 10. 2014

Začal převoz euromincí z Lietuvos bankas do komerčních bank.

1. 11. 2014

Začal převoz eurobankovek z Lietuvos bankas do komerčních bank.

1. 12. 2014

Začal rozvoz eurobankovek a mincí z komerčních bank do podniků, k obchodníkům a provozovatelům bankomatů.

1. 12. 2014

V Lietuvos bankas a komerčních bankách začal prodej počátečních sad euromincí – v každé z nich je osm nominálních hodnot. Od 4. prosince 2014 byly k dispozici také na poštách.

1. 1. 2015

Eurobankovky a mince byly uvedeny do oběhu a bankovní účty byly převedeny na euro.

Zavedení eura

1. 1. 2015

Litas i euro obíhají po dobu dvou týdnů souběžně a lze je používat k platbám – cílem je zajistit hladký přechod na novou měnu.

16. 1. 2015

Eurobankovky a mince se stávají jediným zákonným platidlem.

 

Bezplatná výměna litevského litasu za euro

1. 3. 2015

Ukončení výměny bankovek a mincí litevského litasu na poštách a v některých úvěrových družstvech.

30. 6. 2015

Ukončení výměny mincí litevského litasu v komerčních bankách a bankovek litevského litasu ve většině komerčních bank.

31. 12. 2015

Ukončení výměny bankovek litevského litasu ve zbývajících komerčních bankách.

Bez časového omezení

Bankovky a mince litevského litasu lze vyměnit v Lietuvos bankas po neomezenou dobu.

Informační kampaň o euru

Evropská centrální banka (ECB) a Lietuvos bankas provádějí společnou informační kampaň o euru, jejíž součástí jsou:

  • publikace o eurobankovkách a mincích a výměně hotového oběživa, přičemž všechny domácnosti v Litvě obdržely leták „Jste připraveni?“,
  • kampaň v hromadných sdělovacích prostředcích založená na dvou krátkých filmech pro televizi i internet v angličtině a litevštině o výměně hotového oběživa a způsobech, jak zkontrolovat pravost eurobankovek a mincí, kampaň využívá také tištěnou, venkovní a internetovou reklamu,
  • konference o euru na vysoké úrovni, která proběhla 25. září 2014,
  • výstava o euru v litevském velkovévodském paláci ve Vilniusu.

Spojme své síly: program partnerství

Lietuvos bankas a Evropská centrální banka vyzvaly firmy, podniky a organizace, aby se k této jejich iniciativě šíření informací o euru v Litvě připojily. Jako „partner“ měly přístup k informacím a různým materiálům o euru, které mohly předávat svým zákazníkům, klientům, členům a zaměstnancům. Tímto způsobem bylo možné zajistit, aby všechny zainteresované strany měly přesné a aktuální informace ze spolehlivých zdrojů.

Všechny stránky v této části