Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rada guvernérů

Rada guvernérů ECB je zodpovědná za příjímání makroobezřetnostních rozhodnutí. Tato rozhodnutí se vztahují na všechny země a banky náležející k jednotnému mechanismu dohledu (SSM), tzn. země eurozóny a ty další země EU, jejichž vnitrostátní orgány podepsaly dohody s ECB o úzké spolupráci.

Makroobezřetnostní fórum

Makroobezřetnostní fórum sestává z Rady guvernérůRady dohledu ECB. Jedná se o platformu pro pravidelné diskuze na vysoké úrovni, na níž se spojují mikroobezřetnostní a makroobezřetnostní pohledy z celé Evropy.

Výbor pro finanční stabilitu

Podporu Radě guvernérů a makroobezřetnostnímu fóru poskytuje Výbor pro finanční stabilitu, který sestává ze zástupců ECB a národních centrálních bank a orgánů dohledu. Výbor poskytuje platformu pro společná hodnocení rizik a koordinaci politik mezi ECB a vnitrostátními orgány.

Spolupráce s evropskými a mezinárodními institucemi a orgány

ECB úzce spolupracuje s ostatními evropskými orgány a institucemi, jako jsou evropské orgány dohledu, včetně Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), a Evropská rada pro systémová rizika (ESRB), na přípravě rámců EU v oblasti dohledu, regulace a řešení krizí.

ECB dále přispívá k debatám o regulaci a dohledu jak na mezinárodní úrovni (např. Rada pro finanční stabilitu, Basilejský výbor pro bankovní dohled), tak na evropské úrovni (např. Evropská komise).

Všechny stránky v této části