European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

ECB a ochrana životního prostředí

Jako jedna z evropských institucí plníme svou úlohu v ochraně životního prostředí a boji proti klimatické změně. Abychom v maximální možné míře zlepšili své výsledky v oblasti ochrany životního prostředí a snížili svou uhlíkovou stopu, přijali jsme v roce 2007 environmentální politiku a od roku 2010 jsme registrováni v evropském systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Přečtěte si více
V ROCE 2021

JSME ZLEPŠILI SVÉ VÝSLEDKY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DÍKY

sladění cíle ECB v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého s Pařížskou dohodou

uspořádání našeho prvního týdne biologické rozmanitosti pro všechny zaměstnance

vytvoření zelených ploch s lučními květinami a vysázení levandule v areálu hlavní budovy, abychom poskytli přirozený prostor hmyzu, motýlům a včelám

aktualizaci rozsahu podávání zpráv o uhlíkové stopě ECB

vydání pokynu omezit osobní schůzky i mimo pandemii

začlenění opatření na úsporu vody do našich úklidových procesů

ECB a ochrana životního prostředí

Zjistit více

O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ECB A DALŠÍCH INSTITUCÍCH EU

Environmentální politika

Tato politika obsahuje soubor jednoznačných opatření, která nám pomáhají zlepšit naše výsledky v oblasti ochrany životního prostředí a minimalizovat naši ekologickou stopu.

Více informací

Energeticky úsporná opatření v naší hlavní budově

Seznamte se s tím, jak recyklujeme energii, teplo a dešťovou vodu, aby byla naše výšková budova co možná nejekologičtější.

Více informací

Spolupráce mezi institucemi

Seznamte se s tím, jak evropské instituce zaregistrované v EMAS spolupracují na snižování své ekologické stopy.

Více informací (anglicky)

Všechny stránky v této části